Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dragonforce Songtekst: the edge of the world

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dragonforce - the edge of the world ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the edge of the world? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dragonforce! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dragonforce en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the edge of the world .

Origineel

[Intro] In times of fear and mystery, when the gods had ruled the earth Sound the bells of victory, the sign of our rebirth How many died in vain, like waves against the shore No one hears their whispers anymore [Verse 1] Lost, like the hope in the battle we fought Through the cold and the rain Gone, like the years in the shadows and pain, unknown [Pre-Chorus] I've seen through the eyes of the dead And suffered for them time and again Granted with immortality The price for the savior of humanity [Chorus] Rise from the ashes of mankind He walks into the fire With the fate of us all in his hands And the sadness fills his eyes The prophecies of Babylon As he stands at the edge of the world [Verse 2] Long is the journey, oh, long is the road As the sun rises over the world The quest is hard 'til the battle can end But I have the power in my hands [Pre-Chorus] I've seen through the eyes of the dead And suffered for them time and again Granted with immortality The price of eternity for the chosen one [Chorus] Rise from the ashes of mankind He walks into the fire With the fate of us all in his hands And the sadness fills his eyes The prophecies of Babylon As he stands at the edge of the world [Instrumental Break] [Bridge] Honor, the god of Enlil Silence for the beast is now the prey Denied a chance for life I take back that what is mine Die Wrath, we rule the skies May the rain cleanse and wash away Imperfect, these creations of mine Corrupted by greed, they shall pay Chosen, saved from death's embrace One last chance for man to change his ways Deified, a place amongst the gods Saved from mankind's own demise [Chorus] Rise from the ashes of mankind He walks into the fire With the fate of us all in his hands And the sadness fills his eyes The prophecies of Babylon As he stands at the edge of the world From the ashes of mankind He walks into the fire With the fate of us all in his hands And the sadness fills his eyes The prophecies of Babylon As he stands at the edge of the world [Outro] At the end of the journey for the savior of the earth Sound the bells of victory through the signs of our rebirth As the shadows fade away, we watch the new sun rise No one fears the darkness anymore

 

Vertaling

[Intro] In tijden van angst en mysterie, toen de goden over de aarde heersten Luidden de klokken van de overwinning, het teken van onze wedergeboorte Hoe velen stierven tevergeefs, als golven tegen de kust Niemand hoort hun gefluister meer [Vers 1] Verloren, zoals de hoop in de strijd die we vochten Door de kou en de regen Verdwenen, zoals de jaren in de schaduw en pijn, onbekend [Pre-Chorus] Ik heb gezien door de ogen van de doden En voor hen keer op keer geleden Verleend met onsterfelijkheid De prijs voor de redder van de mensheid [refrein] Opgestaan uit de as van de mensheid Hij loopt in het vuur Met het lot van ons allen in zijn handen En de droefheid vult zijn ogen De profetieën van Babylon Als hij aan de rand van de wereld staat [Vers 2] Lang is de reis, oh, lang is de weg Als de zon opkomt over de wereld De zoektocht is zwaar tot de strijd kan eindigen Maar ik heb de kracht in mijn handen [Pre-Chorus] Ik heb gezien door de ogen van de doden En voor hen keer op keer geleden Verleend met onsterfelijkheid De prijs van de eeuwigheid voor de uitverkorene [refrein] Opgestaan uit de as van de mensheid Hij loopt in het vuur Met het lot van ons allen in zijn handen En de droefheid vult zijn ogen De profetieën van Babylon Als hij aan de rand van de wereld staat [Instrumental Break] [Bridge] Eer, de god van Enlil Stilte voor het beest is nu de prooi Een kans op leven ontzegd Ik neem terug wat van mij is Sterf Toorn, wij heersen over de hemel Moge de regen zuiveren en wegspoelen Onvolmaakt, deze creaties van mij gecorrumpeerd door hebzucht, zij zullen boeten Uitverkoren, gered van de omhelzing van de dood Een laatste kans voor de mens om zijn wegen te veranderen Vergoddelijkt, een plaats tussen de goden Gered van de mensheid's eigen ondergang [refrein] Opgestaan uit de as van de mensheid Hij loopt in het vuur Met het lot van ons allen in zijn handen En de droefheid vult zijn ogen De profetieën van Babylon Terwijl hij aan de rand van de wereld staat Uit de as van de mensheid Hij loopt het vuur in Met het lot van ons allen in zijn handen En de droefheid vult zijn ogen De profetieën van Babylon Als hij aan de rand van de wereld staat [Outro] Aan het einde van de reis voor de redder van de aarde Luidt de klokken van de overwinning door de tekenen van onze wedergeboorte Als de schaduwen vervagen, zien we de nieuwe zon opkomen Niemand vreest de duisternis meer