Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dragonland Songtekst: the black mare

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dragonland - the black mare ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the black mare? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dragonland! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dragonland en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the black mare .

Origineel

["After spending a night among cheerful song and many a laughter at the Inn of Eamon Bayle, the Islander and the Elf woman, whose destinies were now closely entwined, set out to the east away from pursuing men and towards the glades of her people. Like a horse that great elven kings would mount before men had not yet named a chieftain, the black mare now carried them in restless flight across the Southland Dales"] Crack of thunder, sound of rain across the endless fields as we speed towards the night upon a steed that never yields Black as the night, swift as the wind and eyes of emerald green In restless flight our journey takes us further east The seventh day we reach the west trail through the Nethermoor guides us through the mist Across the river past the grey stones of Ne'anthor, stars shine our way Journey into far away and to forgotten lands and here by my side she will ride there with me To the home of her kind I see creatures from old stories I thought make believe Crawling in the shades with thousand eyes they gaze upon me She lifts her head up like she senses unseen enemies In the black of night a shadow watches over me On the second moon we set out east for Val'inthor Where her kindred dwell We pass the mighty ruined citadels of ancient lore The moon lights our way Journey into far away and to forgotten lands and here by my side she will ride there with me To the home of her kind [Solo: Mrck] [Solo: Holmlid] Ghostly specters, faded wanderers that gone before reveals the passage through the river to the northern shore Something dwells within the dark I sense we're not alone though I know it cannot pass beyond the warding stones before the break of fall we stand before the sacred realm where her kindred dwell we make camp in crumbling temples by the raging ford light shine our way Journey into far away and to forgotten lands and here by my side she will ride there with me She's the queen of her kind

 

Vertaling

["Na een nacht te hebben doorgebracht tussen vrolijk gezang en veel gelach in de herberg van Eamon Bayle, vertrokken de eilandbewoner en de elfvrouw, wier lot nu nauw met elkaar verweven was, naar het oosten, weg van het achtervolgen van mannen en naar de open plekken van haar volk . Als een paard dat grote elvenkoningen zouden beklimmen voordat de mannen nog geen stamhoofd hadden benoemd, droeg de zwarte merrie ze nu in een rusteloze vlucht over de Southland Dales "] Donder barst, geluid van regen over de eindeloze velden terwijl we naar de nacht snellen op een paard dat nooit meegeeft Zwart als de nacht, snel als de wind en de ogen van smaragdgroen In rusteloze vlucht brengt onze reis ons verder naar het oosten De zevende dag bereiken we het westelijke pad door het Nethermoor leidt ons door de mist Aan de overkant van de rivier langs de grijze stenen van Ne'anthor, sterren schijnen onze weg Reis ver weg en naar vergeten landen en hier aan mijn zijde ze zal daar met mij rijden Naar het huis van haar soort Ik zie wezens uit oude verhalen waarvan ik dacht dat ze geloven Kruipend in de schaduw met duizenden ogen staren ze me aan Ze tilt haar hoofd op alsof ze onzichtbare vijanden voelt In het zwart van de nacht waakt een schaduw over mij Op de tweede maan vertrokken we in oostelijke richting naar Val'inthor Waar haar verwanten wonen We passeren de machtig geruïneerde citadellen van oude overlevering De maan verlicht onze weg Reis ver weg en naar vergeten landen en hier aan mijn zijde ze zal daar met mij rijden Naar het huis van haar soort [Solo: Mrck] [Solo: Holmlid] Spookachtige geesten, vervaagde zwervers die eerder waren onthult de doorgang door de rivier naar de noordkust Er woont iets in het donker. Ik voel dat we niet alleen zijn hoewel ik weet dat het niet verder kan gaan dan de afweerstenen vóór de val staan ??we voor het heilige rijk waar haar verwanten wonen we maken kamp in afbrokkelende tempels bij de razende doorwaadbare plaats licht schijnt onze kant op Reis ver weg en naar vergeten landen en hier aan mijn zijde ze zal daar met mij rijden Ze is de koningin van haar soort