Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: drake Songtekst: weston road flows

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: drake - weston road flows ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van weston road flows? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van drake! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van drake en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals weston road flows .

Origineel

[Verse]. One of them ones. Right. Weston Road Flows, I did this shit for my nigga Renny. Back when we couldn't buy pizza. cause we were down to pennies. Feel like we go back a century. runnin' the store for centuries. Then bring it back to your brother. man we had to respect it. He was wavy doin' mixtapes out of your basement. He let us hit the weed on occasion for entertainment. Then he would leave us at the house. and go out on a mission. We probably would've got in less trouble. just goin' with him. Feel like I never say much but man there's a lot to know. Feel like the difference between us really startin' to show. I'm lookin at they first week numbers like what are those. I mean you boys not even coming close. I gave niggas like you a reason for celebration. You number one and I'm Eddie Murphy we tradin' places. Lookin' in the mirror I'm closer than I really appear. Creepin' like Chilli without the tender, love, and care. No tender love and care and no love and affection. I got a price on my head but there's a risk to collect it. I might be here as a vessel to teach people the lesson. Feel like they wanted me dead. but couldn't pull it together. Yeah, but here we are and it's a new semester. 40 the only one that know how I deal with the pressure. A couple nights where it started to feel. like the feelings faded. A lot of problems that can't be fixed with a conversation. Your best day is my worst day, I get green like Earth Day. You treat me like I'm born yesterday. you forgot my birthday. You don't be scorin' perfect. you don't be workin' like how we be workin'. You platinum like rappers on Hershey's boy. that shit is worthless. You get the message over and over like it was urgent. And then act like you ain't heard it. when you see me in person. The only thing I did to end up here was put the work in. And did it with a purpose. Used to have secret handshakes. to confirm my friendships. Nowadays they just shakin' my hand to hide the tension. A lot of people just hit me up. When my name is mentioned. Shout out to Kd we relate we get the same attention. It's rainin' money, Oklahoma City Thunder. The most successful rapper 35 and under. I'm assumin' everybody's 35 and under. That's when I plan to retire, man it's already funded. Yeah, I brought your wifey out to Saint Martin. She violated, I sent her back where it all started. How quick they are to forget. about their bachelor apartment. Leave it to niggas like you. to show em' light in the darkness. Told my Momma that I found a lady in the east. Came cool when I got signed, upgraded the suite. Don Julio in the freezer they gave us for free. I get you all you can eat. just have some patience with me. You wouldn't tell me you loved me. started seein' Monique. Last time I heard from Monique. T-Minus was makin' beats. I used to hit the corner store to get to [?]. Now the talk of the corner store is that I'm Tbe. The best ever, don't ever question, you know better. But shit ain't always how it seems. when it's sowed together. Yeah, I let that last line breathe, take a second to get it. Weston Road flows, my confidence level gettin' settled. Don't get hyped for the moment then start to back peddle. Don't let your new found fame. fool you or cloud up your judgement. To talk loosely, I really do this. Been flowin' stupid since Vince Carter. was on some through the legs arm in the hoop shit. Drinkin' hypnotic with Glenn Louis I been through it. Y'all was so afraid to lay claim to it. To busy face screwin' on waste movements. You had to ride Ttc metro, I had the place boomin'. First take Drake, I rarely have to take two it. And they still take to it. Big Apple had the white hummer parked. right in front of Fluid. And we be walkin' in that bitch like we already knew it. But money can't buy happiness, jelly be talkin' truthful. But I'm happiest when I can buy what I want. Get high when I want. Yeah, that's right

 

Vertaling

[Verse]. Een van hen. Juist. Weston Road Flows, ik deed dit voor mijn nigga Renny. Toen we nog geen pizza konden kopen, omdat we nog maar een paar centen hadden. Het voelt alsof we een eeuw teruggaan in de tijd. Eeuwenlang de winkel runnen. Breng het dan terug naar je broer. Man, we moesten het respecteren. Hij draaide mixtapes uit jouw kelder. Hij liet ons af en toe wiet roken voor ons vermaak. Dan liet hij ons achter in het huis en ging op een missie. We zouden waarschijnlijk minder in de problemen zijn gekomen door met hem mee te gaan. Het voelt alsof ik nooit veel zeg, maar man, er is veel te weten. Het voelt alsof het verschil tussen ons echt begint te tonen. Ik kijk naar de cijfers van de eerste week, wat zijn dat? Ik bedoel jullie komen niet eens in de buurt. Ik gaf nikkers als jullie een reden om te vieren. Jij bent nummer één en ik ben Eddie Murphy, we ruilen van plaats. Als ik in de spiegel kijk, ben ik dichterbij dan ik echt lijk. Creepin' like Chilli without the tender, love, and care. Geen tedere liefde en zorg en geen liefde en genegenheid. Ik heb een prijs op mijn hoofd maar er is een risico om het te innen. Ik ben hier misschien als een schip om mensen een lesje te leren. Het voelt alsof ze me dood wilden, maar het niet voor elkaar konden krijgen. Ja, maar hier zijn we en het is een nieuw semester. Ik ben de enige die weet hoe ik met de druk omga. Een paar nachten waar het begon te voelen, alsof de gevoelens vervaagden. Een hoop problemen die niet opgelost kunnen worden met een gesprek. Jouw beste dag is mijn slechtste dag, ik word groen zoals Earth Day. Je behandelt me alsof ik gisteren geboren ben. Je bent mijn verjaardag vergeten. Je bent niet perfect. Je werkt niet zoals wij. Je bent platinum zoals rappers op Hershey's jongen. Die shit is waardeloos. Je krijgt de boodschap keer op keer alsof het dringend was. En dan doe je alsof je het niet gehoord hebt. Als je me in het echt ziet. Het enige wat ik heb gedaan om hier te eindigen was het werk erin stoppen. En deed het met een doel. Vroeger had ik geheime handdrukken, om mijn vriendschappen te bevestigen. Tegenwoordig schudden ze gewoon mijn hand om de spanning te verbergen. Veel mensen zoeken me op. Als mijn naam genoemd wordt. Schreeuw naar Kd, we hebben een relatie, we krijgen dezelfde aandacht. It's rainin' money, Oklahoma City Thunder. De meest succesvolle rapper 35 jaar en jonger. Ik neem aan dat iedereen 35 jaar en jonger is. Dat is wanneer ik van plan ben om met pensioen te gaan, man het is al gefinancierd. Ja, ik bracht je vrouwtje naar Saint Martin. Ze overtrad het, ik stuurde haar terug naar waar het allemaal begon. Hoe snel zijn ze hun vrijgezellenflat vergeten. Laat het maar aan nikkers als jij over om ze licht in de duisternis te laten zien. Ik vertelde mijn moeder dat ik een vrouw in het oosten had gevonden. Kwam goed uit toen ik getekend had, en gaf de suite een upgrade. Don Julio in de vriezer die ze ons gratis gaven. Ik geef je alles wat je kunt eten. Heb alleen wat geduld met me. Je wilde me niet vertellen dat je van me hield. Ik begon Monique te zien. De laatste keer dat ik van Monique hoorde. T-Minus was beats aan het maken. Ik ging altijd naar de winkel op de hoek om wat te halen. Nu is het gesprek in de winkel op de hoek dat ik Tbe ben. De beste ooit, twijfel er niet aan, je weet wel beter. Maar shit is niet altijd hoe het lijkt. wanneer het samen wordt gezaaid. Ja, ik laat die laatste regel ademen, neem een seconde om het te krijgen. Weston Road stroomt, mijn vertrouwensniveau komt op orde. Word niet te enthousiast voor het moment en begin dan terug te trappen. Laat je niet misleiden door je nieuwe roem of je beoordelingsvermogen vertroebelen. Om losjes te praten, ik doe dit echt. Ik doe dit al sinds Vince Carter door de benen ging en zijn arm in de hoepel stak. Ik heb hypnotisch gedronken met Glenn Louis. Ik heb het meegemaakt. Jullie waren allemaal zo bang om het op te eisen. Te druk met gezichtsbedrog op afvalbewegingen. Jij moest met de Ttc metro, Ik had de plaats boomin'. De eerste keer Drake, ik hoef er zelden twee te nemen. En ze nemen het nog steeds. Big Apple had de witte hummer geparkeerd. recht voor Fluid. En we liepen in die teef alsof we het al wisten. Maar geld kan geen geluk kopen, Jelly is de waarheid. Maar ik ben het gelukkigst als ik kan kopen wat ik wil. High worden wanneer ik dat wil. Yeah, that's right