Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: eazy e Songtekst: no more

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: eazy e - no more ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van no more? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van eazy e! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van eazy e en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals no more .

Origineel

We're sitting here with Eazy E Believe that How are you doing? All right So, Eazy, tell me, how was your life as a youngster ? Ruthless, my style as a juvenile Ran with a gang, slanged in the meanwhile Bankin' , I specialized in gankin whites, Mexicans, brothers and others Daily, it's all about comin' up Makin' sure no punks are runnin' up Because I'm a gangster havin fun) Strapped with a gat when I'm walkin' through Compton Terrible, I never listened to my mother It went in one ear, and out the other Ran my gang, sold undercover Call a girl out a name, yo I ain't no lover I'm a pimp, mack daddy, lookin' for the dollar At thirteen I bought a six-fo' Impala Rollin, and runnin' from the police Brother don't you know you can't trust a thief or thug, convict, hoodlum or criminal Leave your car open, gank for your stereo Hard and raw, no regard for the law (Eazy E, were you ever caught slipping?) Hell no! Just trippin' off eight-ball And girls ain't nothin' but female dogs to me Bitches! I'm sorry for that verse It's in my nature, I gotta curse out anybody gettin' on my nerves You get beat, ganked, broke and served So you know who I am and if you don't like it, I really don't give a damn Hmm, I see, so you're rather violent? Sometimes Ok, what would be the situation when you so-called "gank" somebody? Wait for some people to leave I got another trick up my sleeve Step with pep to the back of the house Look then all the lights are out Grabbed the door and it's locked, so easily made my way to the window Lift it up slow, cause it takes timing Looked around, and then I climbed in Once inside, I start takin' Cause you know it's no time for shakin Get what you gonna get, front and center or get five years for breakin and enter Move quickly, but no runnin' Shht, I think somebody's comin' Hear the front door key, and I flee out the back door with a fist full of jewelry Over the wall don't fall Wipe my sweat cause that was a close call gettin' ganked by the E is a lesson So is there any more questions? Yes, as a matter of fact, there is Have you ever been involved in, like, a armed robbery or a hold-up? You mean a two hundred eleven ? Yeah There's a store, but don't point Walk inside, case the joint One man behind the counter, another in the back Go out to the car and load the gat Grabbed the ski mask, here's the task Go in broke, come out with cash (Were you slick?) Yeah, you gotta be cunnin' Told Ice Cube to leave the car runnin' Walked in, said: "This is a robbery" Didn't need the money, it's just a hobby Fill the bag, homeboy, don't lag I want money, beer, and a pack of zig-zags The man in the back had a camera so he came out to test his stamina against Eazy E, but he took one Fell to the floor, so I ran back to the bucket, then I said: "Punch it" Took the gun, and then dumped it I'm not like Robin Hood, cause I want more Steal from the rich, hang with the poor My pockets are fat, you see, it don't matter to me I feel like nobody is badder than me (Is all that true ?) I don't lie You see I'm not mister nice guy Oh, so you're not exactly a role model? Not exactly And for your listeners, what does Eazy think of himself? Bad and bold, you can't get with this Those that tried, you're on my hit list Can't be caught, sought or fought thought, and damn so what? Down and dirty from the C-P-T N-W-A and Eazy-E One more, before we end this session (What's your real name?) No more questions!

 

Vertaling

We zitten hier met Eazy E Geloof dat maar. Hoe gaat het met je? Goed. Zo, Eazy, vertel me eens, hoe was je leven als jongere ? Meedogenloos, mijn stijl als jongere Rende met een bende, slanged in de tussentijd Bankieren, ik specialiseerde me in het pakken van blanken, Mexicanen, broeders en anderen Dagelijks, draait het allemaal om opkomen Makin 'sure no punks are runnin' up Because I'm a gangster havin fun) Vastgebonden met een gat als ik door Compton loop Verschrikkelijk, ik heb nooit naar mijn moeder geluisterd It went in one ear, and out the other Ran my gang, sold undercover Call a girl out a name, yo I ain't no lover I'm a pimp, mack daddy, lookin' for the dollar At thirteen I bought a six-fo' Impala Rollin, and runnin' from the police Broeder weet je niet dat je een dief niet kunt vertrouwen of misdadiger, veroordeelde, gangster of crimineel. Laat je auto open, gap je stereo-installatie. Hard en ruw, geen respect voor de wet (Eazy E, ben je ooit betrapt op slippertjes?) Echt niet. Just trippin' off eight-ball En meisjes zijn niets meer dan vrouwelijke honden voor mij Trutten. Het spijt me van dat couplet Het zit in mijn natuur, ik moet iedereen vervloeken tegen iedereen die op mijn zenuwen werkt Je wordt geslagen, geslagen, gebroken en gediend Dus je weet wie ik ben en als je het niet leuk vindt, kan het me echt niets schelen Hmm, ik snap het, dus je bent nogal gewelddadig? Soms. Ok, wat zou de situatie zijn wanneer je iemand zogenaamd "gank"? Wachten tot er mensen weggaan. Ik heb nog een truc in mijn mouw. Stap met pep naar de achterkant van het huis. Kijk dan zijn alle lichten uit. Grijp de deur en die zit op slot, dus ging ik gemakkelijk naar het raam. Tilde het langzaam op, want het vergt timing Keek rond, en toen klom ik naar binnen Eenmaal binnen, begon ik te nemen Cause you know it's no time for shakin Krijg wat je krijgt, voor en midden of je krijgt vijf jaar voor inbraak. Beweeg snel, maar niet rennen Shht, ik denk dat er iemand aankomt Hoor de voordeur sleutel, en ik vlucht door de achterdeur met een vuist vol juwelen Over de muur, niet vallen Veeg mijn zweet af want dat was een close call Ganked worden door de E is een les Zijn er nog meer vragen? Ja, eigenlijk wel. Ben je ooit betrokken geweest bij een gewapende overval of een overval? Je bedoelt een tweehonderd elf? Ja. Er is een winkel, maar niet wijzen. Loop naar binnen, bekijk de tent. Een man achter de toonbank, een ander achterin. Ga naar de auto en laad de auto in. Pak de ski masker, hier is de taak. Ga blut naar binnen, kom naar buiten met geld. (Was je sluw?) Ja, je moet sluw zijn. Ik zei tegen Ice Cube dat hij de auto moest laten draaien. Liep naar binnen en zei: "Dit is een overval" Ik had het geld niet nodig, het was maar een hobby. Vul de tas, jongen, niet treuzelen. Ik wil geld, bier, en een pakje zig-zags De man achterin had een camera. dus hij kwam naar buiten om zijn uithoudingsvermogen te testen tegen Eazy E, maar hij nam er een Viel op de grond, dus ik rende terug naar de emmer, toen zei ik: "Punch it" Pakte het pistool, en gooide het toen weg. Ik ben niet zoals Robin Hood, want ik wil meer. Stelen van de rijken, rondhangen met de armen. Mijn zakken zijn dik, zie je, het maakt me niet uit Ik heb het gevoel dat niemand slechter is dan ik. (Is dat allemaal waar ?) Ik lieg niet. Zie je, ik ben geen aardige vent. Oh, dus je bent niet echt een rolmodel? Niet echt. En voor jullie luisteraars, wat vindt Eazy van zichzelf? Slecht en brutaal, hier kom je niet mee weg. Degene die het geprobeerd hebben, staan op mijn hit list Kan niet gepakt, gezocht of bestreden worden gedacht, en verdomme wat dan nog? Down and dirty from the C-P-T N-W-A en Eazy-E Nog een, voordat we deze sessie beëindigen (Wat is je echte naam?) Geen vragen meer!