Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: eazy e Songtekst: nobody move

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: eazy e - nobody move ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van nobody move? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van eazy e! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van eazy e en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals nobody move .

Origineel

Yo Ren, you're ready to go get this move? [Believe that, boy] You're strapped? [Yeah, you know it] Let's go do this, man, I got it all planned out [Yeah, shoot any motherfucker that moves] ["Alright everybody..."] This is a stick-up, everybody get face-down Ren, gag their mouths so they can't make a sound Tie 'em up for the fact that I'm kickin' ass I got my hand on my gat, and I'm tempted to blast My name is Eazy, but I go the hard way out This ain't personal, but now I'm about To commit a crime and go through with it You know what, no need for shakin', because I'm used to it Take out the security guard with a slap of my hand Yeah, he's wearin' a badge, but he's a ol ass man Pump his ass in the head, and take his gun So me and the punk can go one on one Cover the lens on the TV screen You know, so me and my gang just can't be seen Lock the doors, and throw away the key Close the blinds, so no motherfuckers can see And smile, you know, cause I'm controllin' the shit And no sucker ass nigga's gonna stop the hit Wardrobes and locs, and a Ruthless shirt That means I'm ready to work, and rush a fool to the dirt, so [Repeat x4] ["Nobody moves, nobody gets hurt"] [Alright, anybody move and I'll blow your fuckin' head off] Alright Empty your pockets, but do it slow Take everything you got and lay it on the fuckin' floor Don't make me have to set an example today And blow one of you crazy motherfuckers away I'm in a bank, and it's a little bit funny Takin all you stupid motherfuckers' money Peepin at a bitch cause my dick's on hard Laughin at the dumb ass security guard Who's tied up for the moment, not sayin' a word I should have known it before, the motherfucker's a nerd But back to the bitches I'm peepin And then untie the hoe, so I can start creepin Took her to the backroom, about to jack Cold trailed the bitch, with a gun in the back I said: "Lay down, and unbutton your bra!" There was the biggest titties that a nigga ever saw I said: "Damn", then the air got thinner Only thought in my mind, was goin' up in her The suspense was makin' me sick She took her panties down and the bitch had a dick! I said: "Damn", dropped the gat from my hand [What I thought was a bitch, was nothing but a man] Put the gat to his legs, all the way up his skirt Because this is one faggot that I had to hurt, so [Repeat x4] ["Nobody moves, nobody gets hurt"] [I said get down. I want you all face-down on the floor Anybody moves and I shoot] Stackin up the money and there's more to collect Cause I don't give a fuck, I take traveler's checks Yo, Ren, peep out the window, and tell me what you see [Three motherfuckin police starin at me; what to do now?] Hurry up and get on Allright, tell me, who is the motherfuckin alarm? I'm a give ya a chance, and count to three Or else five of ya bitches are comin with me [Police: Allright, Allright, come out niggaz, or we're coming in This is the only chance to turn yourself in] Fuck you! We got hostages, and plenty of loot And don't give a damn and not afraid to shoot We're sendin out the hostages, all except five And if you don't meet our demands, they won't stay alive We want a copter, so we can get away clean And take some pussy along, if you know what I mean One hostage got brave, and got off the floor But I smoked his ass before he got to the door [Police: They shot a hostage, they shot a hostage!] [MC Ren: You stupid motherfucker tryin' to run Now you're dead as fuck tryin' to race a gun] [Police: Allright, this is the last chance to get off your ass Or else the tear gas is about to blast] I ran to the back and Ren followed behind To a hell of a spot that was hard to find The bank was fucked up, the shit was smokin With screamin hostages, runnin and chokin Gettin away, but I was suddenly stopped At point blank range, by a motherfuckin cop And I hope they don't think that a lesson was taught Cause a nigga like the E was finally caught My gat wouldn't fire, the shit wouldn't work So, y'all know what time it is [Repeat x4] ["Nobody moves, nobody gets hurt"] [Police: Well I'm giving you five seconds to let us through the gate or I'm gonna shoot two of your guards] [Hehe, they got me once, but they'll never get me again]

 

Vertaling

Yo Ren, ben je klaar om deze zet te gaan doen? [Geloof dat, jongen] Je bent vastgebonden? [Ja, je weet het] Laten we dit gaan doen, man, Ik heb het allemaal gepland [Ja, schiet op elke klootzak die beweegt] Oké, iedereen... Dit is een overval, iedereen op z'n buik Ren, prop hun mond dicht zodat ze geen geluid kunnen maken. Bind ze vast voor het feit dat ik ze in elkaar sla. Ik heb mijn hand op mijn gat, en ik ben geneigd om te schieten Mijn naam is Eazy, maar ik ga op de harde manier Dit is niet persoonlijk, maar nu sta ik op het punt een misdaad te begaan en er mee door te gaan Weet je wat, het is niet nodig om te schudden, want ik ben er aan gewend Ik schakel de bewaker uit met een klap van mijn hand. Ja, hij draagt een badge, maar hij is een oude man. Ik schiet hem door z'n kop, en pak z'n pistool. Zodat ik en de punk één op één kunnen gaan Bedek de lens op het TV scherm Weet je, zodat ik en mijn bende niet gezien kunnen worden Sluit de deuren, en gooi de sleutel weg Sluit de blinden, zodat niemand ons kan zien En lach, weet je, want ik controleer de shit En geen sukkelige neger zal de aanslag stoppen Kleding en lokken, en een Ruthless shirt Dat betekent dat ik klaar ben om te werken, en een dwaas naar het slijk te jagen, dus [Herhaal x4] "Niemand beweegt, niemand raakt gewond" Als iemand beweegt, knal ik je kop eraf. Goed Leeg je zakken, maar doe het langzaam Neem alles wat je hebt en leg het op de grond. Laat me vandaag niet het goede voorbeeld geven. En blaas één van jullie idiote klootzakken weg. Ik ben in een bank, en het is een beetje grappig Ik neem al het geld van jullie stomme klootzakken. naar een teef gluren omdat mijn lul hard staat Lachend naar de domme bewaker Die vastgebonden is voor het moment, en geen woord zegt Ik had het eerder moeten weten, de klootzak is een nerd Maar terug naar de wijven die ik aan het begluren ben En dan maak ik de hoer los, zodat ik kan gaan kruipen Nam haar mee naar de achterkamer, op het punt van aftrekken Cold trailed the bitch, with a gun in the back Ik zei: "Ga liggen, en maak je bh los!" Daar waren de grootste tieten die een neger ooit had gezien. Ik zei: "Verdomme", toen werd de lucht ijler. De enige gedachte in mijn hoofd, was in haar te gaan. De spanning maakte me ziek. Ze deed haar slipje uit en de teef had een lul! Ik zei: "Verdomme", liet het gat uit mijn hand vallen Wat ik dacht dat een teef was, was niets anders dan een man Ik zette het gat tegen zijn benen, helemaal in zijn rok Want dit is een flikker die ik pijn moest doen, dus [Herhaal x4] Niemand beweegt, niemand raakt gewond. [Ik zei ga liggen. Ik wil jullie allemaal met het gezicht naar beneden op de vloer [Als iemand beweegt, schiet ik] Stapel het geld op en er is meer te verzamelen Cause I don't give a fuck, I take traveler's checks Yo, Ren, gluur uit het raam, en vertel me wat je ziet [Drie klote politieagenten staren naar me; wat nu te doen?] Haast je en stap op. Oke, vertel me, wie is de klote alarm? Ik geef je een kans, en tel tot drie. Of anders komen vijf van jullie teven met mij mee. Politie: Oké, oké, kom tevoorschijn niggaz, of we komen naar binnen. Dit is de enige kans om jezelf aan te geven.] Fuck you! We hebben gijzelaars, en veel buit. En we geven er niks om en zijn niet bang om te schieten. We sturen de gijzelaars naar buiten, allemaal behalve vijf. En als je niet aan onze eisen voldoet, zullen ze niet in leven blijven. We willen een helikopter, zodat we schoon weg kunnen komen En nemen wat poesjes mee, als je begrijpt wat ik bedoel. Eén gijzelaar werd dapper, en kwam van de vloer Maar ik heb hem neergeschoten voor hij bij de deur was. [Politie: Ze schoten een gijzelaar neer, ze schoten een gijzelaar neer!] Jij stomme klootzak probeert te vluchten Nu ben je zo dood als een pier om te proberen te racen met een pistool] [Politie: Oké, dit is de laatste kans om van je luie reet af te komen Of anders gaat het traangas ontploffen.] Ik rende naar achteren en Ren volgde me Naar een hel van een plek die moeilijk te vinden was De bank was naar de klote, de shit was smokin With screamin hostages, runnin and chokin Gettin weg, maar ik werd plotseling gestopt Op korte afstand, door een klote agent. En ik hoop dat ze niet denken dat ik een lesje geleerd heb. Want een neger als de E is eindelijk gepakt. Mijn gat wou niet vuren, de shit wou niet werken Dus, jullie weten allemaal hoe laat het is. [Herhaal x4] Niemand beweegt, niemand raakt gewond [Politie: Ik geef je vijf seconden om ons door de poort te laten of... of ik schiet twee van jullie bewakers neer.] [Hehe, ze hebben me een keer, maar ze zullen me nooit meer krijgen]