Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: ed sheeran Songtekst: hallelujah (feat. nina nesbitt)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: ed sheeran - hallelujah (feat. nina nesbitt) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van hallelujah (feat. nina nesbitt)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van ed sheeran! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van ed sheeran en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals hallelujah (feat. nina nesbitt) .

Origineel

I heard there was a secret chord. That David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music do ya. Well it goes like this the fourth the fifth. The minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well your faith was strong but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baby I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well there was a time when you let me know. What's really going on below. But now you never show that to me do you. But remember when I moved in you. And the holy dove was moving too. And every breath we drew was hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well maybe there's a god above. But all I've ever learned from love. Was how to shoot somebody who outdrew ya. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. . by Gabriel Leite

 

Vertaling

Ik hoorde dat er een geheim akkoord was. Dat David speelde en het behaagde de Heer. Maar je geeft niet echt om muziek, of wel? Nou het gaat als volgt de vierde de vijfde. De kleine daling en de grote stijging. De verbijsterde koning componeert hallelujah. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Nou je geloof was sterk maar je had bewijs nodig. Je zag haar baden op het dak. Haar schoonheid en het maanlicht overrompelde je. Ze bond je vast aan haar keukenstoel. Ze brak je troon en ze knipte je haar. En van je lippen trok ze het halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Schatje, ik ben hier eerder geweest. Ik heb deze kamer gezien en ik heb over deze vloer gelopen. Weet je, ik woonde alleen voordat ik je kende. En ik heb je vlag gezien op de marmeren boog. En liefde is geen overwinningsmars. Het is een koude en het is een gebroken halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Nou er was een tijd dat je me liet weten. Wat er echt aan de hand is daar beneden. Maar nu laat je me dat nooit meer zien. Maar herinner je toen ik in je bewoog. En de heilige duif bewoog ook. En elke ademtocht die we trokken was halleluja. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Misschien is er een God daarboven. Maar alles wat ik ooit heb geleerd van de liefde. Was hoe je iemand neerschiet die je te slim af was. En het is niet een schreeuw die je 's nachts hoort. Het is niet iemand die het licht heeft gezien. Het is een koude en het is een gebroken halleluja. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. . door Gabriel Leite