Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Ed Sheeran Songtekst: I Dont Need You

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Ed Sheeran - I Dont Need You ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van I Dont Need You? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Ed Sheeran! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Ed Sheeran en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals I Dont Need You .

Origineel

Now I'm in town, break it down, thinking of making a new sound Playing a different show every night in front of a new crowd That's you now, ciao, seems that life is great now See me lose focus, as I sing to you loud And I can't, no, I won't hush I'll say the words that make you blush I'm gonna sing this now See, I'm true, my songs are where my heart is I'm like glue, I stick to other artists I'm not you, now that would be disastrous Let me sing and do my thing and move to greener pastures See, I'm real, I do it all, it's all me I'm not fake, don't ever call me lazy I won't stay put, give me the chance to be free Suffolk sadly seems to sort of suffocate me 'Cause you need me, man, I don't need you You need me man, I don't need you You need me man, I don't need you at all You need me man, I don't need you You need me man, I don't need you You need me man, I don't need you You need me man, I don't need you at all You need me I sing and write my own tune And I write my own verso Don't need another word-smith to make my tune sell Call yourself a singer-writer. You're just bluffing Your name's on the credits and you didn't write nothing I sing fast, I know that all my shit's cool I will blast and I didn't go to Brit School I came fast with the way I act, right I can't last if I'm smoking on a crack pipe And I won't be a product of my genre My mind will always be stronger than my songs are Never believe the bullshit that fake guys feed to ya Always read the stories that you hear on Wikipedia And musically I'm demonstrating When I perform live, feels like I am meditating Times at the Enterprise when some fella filmed me 'A young singer-writer like Gabriella Cilmi' 'Cause you need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you, at all You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you, at all You need me 'Cause with the lyrics I'll be aiming it right I won't stop till my name's in light At Stadium Heights with Damien Rice On red carpets, now I'm on arabian nights Because I'm young and all my brothers gonna give me advice Long nighter, short height and I'm gone hyper Never be anything but a singer-songwriter The games over but now I'm on a new level Watch how I step on the track without a loop pedal People think that I'm bound to blow up I've done around about a thousand shows But I haven't got a house plus I live on the couch So you can be the lyrics when I'm singing them out (wow) From day one, I've been prepared With V05 wax for my ginger hair So now I'm back to the sofa giving a dose of what the future holds 'Cause it's another day plus I'll keep my last name forever keep the genre pretty basic Gonna be breaking into other people's tunes when I chase it And replace it with the elephant in the room with a facelift Into another rappers shoes using new laces Selling cds from my rucksack aiming for the papers Selling cds from my rucksack aiming for majors Nationwide til' we're just jack, soon as I get the bus back Clean cut kid without a razor for the mustache I hit back when the pen hurts me I'm still a choir boy in a French church tee I'm still the same as a year ago But more people hear me though According to the myspace and youtube videos I'm always doing shows, if I'm not I'm in the studio Truly broke, never growing up call me Ruffio Melody music maker Reading all the papers They say I'm up and coming like I'm fucking in an elevator 'Cause you need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you, at all You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you, at all You need me, man, I don't need you

 

Vertaling

Nu ben ik in de stad, breek het neer en denk aan een nieuw geluid Elke avond speelt een andere show voor een nieuwe publiek Dat is je nu, Ciao, lijkt dat het leven nu geweldig is Zie mij, mijn focus verliezen, omdat ik hard aan je zing En ik kan niet, nee, ik zal niet huilen Ik zal de woorden zeggen die je laten blozen Ik ga dit nu zingen Zie, ik ben waar, mijn liedjes zijn waar mijn hart is Ik ben als lijm, ik hou vast bij andere artiesten Ik ben jij niet, nu zou dat rampzalig zijn Laat me zingen en doe mijn ding en ga naar groenere weiden Zie, ik ben echt, ik doe het allemaal, het is allemaal ik Ik ben niet nep, bel me nooit lui Ik zal niet blijven zitten, geef me de kans om vrij te zijn Suffolk lijkt mij zo te verkleuren Omdat je me nodig hebt, man, ik heb je niet nodig Je hebt mij nodig man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig man, ik heb je helemaal niet nodig Je hebt me nodig man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig man, ik heb je helemaal niet nodig Je hebt me nodig Ik zing en schrijf mijn eigen melodie En ik schrijf mijn eigen verso Ik heb geen andere woordsmid nodig om mijn stem te laten verkopen Bel jezelf een zangereschrijver. Je bent gewoon aan het bluffen Je naam staat op de credits en je hebt niets geschreven Ik zing snel, ik weet dat al mijn shit cool is Ik zal ontploffen en ik ging niet naar de britse school Ik kwam snel met de manier waarop ik optreedt, juist Ik kan niet duren als ik op een kraakpijp rook En ik zal geen product van mijn genre zijn Mijn gedachten zullen altijd sterker zijn dan mijn liedjes zijn Geloof nooit de bullshit die nepjes aan je voeden Lees altijd de verhalen die u op Wikipedia hoort En muzikaal ben ik aan het tonen Als ik live doe, voel ik me mediteren Tijden bij het bedrijf toen sommige fella me verfilmde 'Een jonge zangeres-schrijver zoals Gabriella Cilmi' Omdat je me nodig hebt, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je helemaal niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je helemaal niet nodig Je hebt me nodig Want met de teksten zal ik het goed richten Ik zal niet stoppen tot mijn naam in het licht is Bij Stadium Heights met Damien Rice Op rode tapijten, nu ben ik op Arabische nachten Omdat ik jong ben en al mijn broers mij advies geven Lange nacht, korte hoogte en ik ben hyper Nooit meer dan een zangereschrijver De games over maar nu ben ik op een nieuw niveau Kijk hoe ik op het spoor stapt zonder een looppedaal Mensen denken dat ik gebonden moet worden om op te blazen Ik heb ongeveer duizend shows gedaan Maar ik heb geen huis en ik woon op de bank Dus je kan de teksten zijn als ik ze uitzang (wow) Vanaf de eerste dag ben ik voorbereid Met V05 was voor mijn gember haar Dus nu ga ik terug naar de bank en geven een dosis van wat de toekomst houdt Omdat het een andere dag is, en ik houd mijn achternaam voor altijd, houd het genre vrij basic Zal ik de muziek van andere mensen inbreken als ik het achtervolg En vervang het met de olifant in de kamer met een facelift In een andere rappers schoenen met nieuwe veters Verkopen CD's uit mijn rugzak gericht op de papieren Verkopen CD's uit mijn rugzak gericht op majors Nationwide tot 'we zijn gewoon jack, zodra ik de bus terugkrijgt Maak het snij kind schoon zonder een scheermes voor de snor Ik raak terug als de pen me pijn doet Ik ben nog steeds een koorjongen in een Franse kerkthee Ik ben nog steeds hetzelfde als een jaar geleden Maar meer mensen horen mij wel Volgens de myspace en youtube video's Ik doe altijd shows, als ik niet ben in de studio Echt gebroken, nooit opgroeien, bel me Ruffio Melodie muziek maker Alle papieren lezen Ze zeggen dat ik opkom en komt alsof ik in een lift neuk Omdat je me nodig hebt, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je helemaal niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je helemaal niet nodig Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig