Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: eddy antonini Songtekst: the crypt of montmartre

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: eddy antonini - the crypt of montmartre ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the crypt of montmartre? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van eddy antonini! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van eddy antonini en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the crypt of montmartre .

Origineel

[The valley] [Musica: Eddy Antonini e Roberto Potenti] [Testi: Giovanni De Giorgi] Once upon a time in a distant, peaceful valley there was a village in which people lived in love and friendship together. No one had toplain about anything. Men loved their women, and children were grown with the sweetest loving cares. One day, a foreign man came on the town. He was a friar. And really, a weird kind of one. He didn't talk to anyone, till he reached the town square, where he called all the people, telling he had something to say. "Listen to me! This valley looks like Heaven, but, believe me, soon the angels will be turned into demons. I'm warning you! Take care of your children, take care them far from this valley until they grow. Otherwise this Heaven will be Hell!" People didn't believe the prophecy, they just thought the friar must be crazy, and didn't listen any further, while he kept on repeating there was a curse hanging over their heads and that they should mind their children. Across that night, all the children vanished. No traces could be found. No clues. No children. They accused the friar, and took him to the shaman, where he explained the curse had be real and told them what to do. Only gnomes could bring the children back. So they had to create their gnomes. The only way to do that was to catch a child's dream. People brought the few remaining children to the wood, where the friar put them to sleep and entered their dreams. There he found the gnomes, and told them they had toe out and find the other children. Gnomes followed the vanished children's dreams and finally found them and brought them back from an evil nightmare created by a witch who burnt to Hell, won by dreams. Since that day children have been the most precious thing of the valley, and gnomes always kept on guarding over their dreams. [The crypt] [Musica: Eddy Antonini e Roberto Potenti] [Testi: Eddy Antonini] Thunders, the great sound of thunder can bring me back again. Lightnings, the colours of lightning can drive our soul insane. Music, the spirit of music e from a gate of world. Mystery, we are caught by the mystery until the next day is born. Come in this temple of fear I'm trying to save your life. Walk on the line made of tears 'cause I'll be black and white. Don't be afraid, child... just give me one more time. Fire, the warm of the fire will burn the memories. Stormwind, we are lost in the stormwind they are really on their knees. Spirits, that shine in their limits quickly fade away. Monsters, fight against the monsters before it will be too late. Come in this temple of fear I'm trying to save your life. Walk on the line made of tears 'cause I'll be black and white. Don't be afraid, child... just give me one more time. The Crypt of Montmartre is fading away the secret of Christ will die with our pray the poisoned tears will run through my veins please save from the dark the Crypt of Montmartre. The Crypt of Montmartre will burn with our pray and the time will sign the end of your days the legend of Devil will possess your heart please bring out the Princess from the Crypt of Montmartre. I'm trying to save us time hase but we really seem to find the way. No one can save us time hase we are really going to find this way. The Crypt of Montmartre is fading away the secret of Christ will die with our pray the poisoned tears will run through my veins please save from the dark the Crypt of Montmartre. The Crypt of Montmartre will burn with our pray and the time will sign the end of your days the legend of Devil will possess your heart please bring out the Princess from the Crypt of Montmartre. The Crypt of Montmartre is fading away e and save the Princess and the human race please follow the traces, escape from the dark. Mankind can survive in the Crypt of Montmartre.

 

Vertaling

[De vallei] [Musica: Eddy Antonini en Roberto Potenti] [Testi: Giovanni De Giorgi] Er was eens in een verre, vredige vallei een dorp waarin mensen samen in liefde en vriendschap leefden. Niemand had iets te vertellen. Mannen hielden van hun vrouwen en kinderen werden opgegroeid met de liefste liefdevolle zorgen. Op een dag kwam er een buitenlandse man de stad binnen. Hij was een monnik. En echt, een rare soort. Hij sprak met niemand totdat hij het dorpsplein bereikte, waar hij alle mensen belde en vertelde dat hij iets te zeggen had. 'Luister naar me! Deze vallei lijkt op de hemel, maar geloof me, binnenkort zullen de engelen in demonen worden veranderd. Ik waarschuw je! Zorg voor je kinderen, zorg ervoor dat ze ver van deze vallei blijven totdat ze groeien. Anders zal deze hemel de hel zijn! " Mensen geloofden de profetie niet, ze dachten gewoon dat de monnik gek moest zijn, en luisterde niet verder, terwijl hij bleef herhalen boven hun hoofd hing een vloek en dat ze op hun kinderen moeten letten. Die nacht verdwenen alle kinderen. Er zijn geen sporen gevonden. Geen idee. Geen kinderen. Ze beschuldigden de monnik en brachten hem naar de sjamaan, waar hij uitlegde dat de vloek echt moest zijn en vertelde ze wat ze moesten doen. Alleen kabouters konden de kinderen terugbrengen. Dus moesten ze hun kabouters maken. De enige manier om dat te doen, was door de droom van een kind te vangen. Mensen brachten de paar overgebleven kinderen naar het bos, waar de monnik ze in slaap bracht en hun dromen binnenging. Daar vond hij de kabouters en vertelde hen dat ze een teen uit hadden en vind de andere kinderen. Kabouters volgden de dromen van de verdwenen kinderen en vond ze uiteindelijk en bracht ze terug uit een boze nachtmerrie gemaakt door een heks die in de hel is verbrand, gewonnen door dromen. Sinds die dag zijn kinderen het kostbaarste ding van de vallei geweest, en kabouters bleven altijd waken over hun dromen. [De crypte] [Musica: Eddy Antonini en Roberto Potenti] [Testi: Eddy Antonini] Donder, het geweldige geluid van de donder kan me weer terugbrengen. Bliksemschichten, de kleuren van de bliksem kan onze ziel gek maken. Muziek, de geest van muziek e van een poort van de wereld. Mysterie, we worden gevangen door het mysterie tot de volgende dag is geboren. Kom in deze tempel van angst Ik probeer je leven te redden. Loop over de lijn van tranen omdat ik zwart en wit zal zijn. Wees niet bang, kind ... geef me nog een keer. Brand, de warmte van het vuur zal de herinneringen verbranden. Stormwind, we zijn verdwaald in de stormwind ze zitten echt op hun knieën. Geesten, die in hun grenzen schijnen vervagen snel. Monsters, vecht tegen de monsters voordat het te laat zal zijn. Kom in deze tempel van angst Ik probeer je leven te redden. Loop over de lijn van tranen omdat ik zwart en wit zal zijn. Wees niet bang, kind ... geef me nog een keer. De Crypt of Montmartre verdwijnt langzaam het geheim van Christus zal met ons gebed sterven de vergiftigde tranen zullen door mijn aderen stromen bewaar de Crypt of Montmartre uit het donker. De crypte van Montmartre zal branden met ons gebed en de tijd zal het einde van je dagen ondertekenen de legende van de duivel zal je hart bezitten breng alstublieft de prinses uit de crypte van Montmartre. Ik probeer ons te redden tijd hase maar we lijken echt de weg te vinden. Niemand kan ons redden tijd hase we gaan deze weg echt vinden. De Crypt of Montmartre verdwijnt langzaam het geheim van Christus zal met ons gebed sterven de vergiftigde tranen zullen door mijn aderen stromen bewaar de Crypt of Montmartre uit het donker. De crypte van Montmartre zal branden met ons gebed en de tijd zal het einde van je dagen ondertekenen de legende van de duivel zal je hart bezitten breng alstublieft de prinses uit de crypte van Montmartre. De Crypt of Montmartre verdwijnt langzaam e en red de prinses en het menselijk ras volg de sporen, ontsnap uit het donker. De mensheid kan overleven in de crypte van Montmartre.