Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: elevation worship Songtekst: resurrecting

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: elevation worship - resurrecting ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van resurrecting? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van elevation worship! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van elevation worship en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals resurrecting .

Origineel

[Verse 1] The head that once was crowned with thorns Is crowned with glory now The Savior knelt to wash our feet Now at His feet we bow [Verse 2] The One who wore our sin and shame Now robed in majesty The radiance of perfect love Now shines for all to see [Chorus] Your name, Your name Is victory All praise, will rise To Christ our king Your name, Your name Is victory All praise, will rise To Christ our king [Verse 3] The fear that held us now gives way To Him who is our peace His final breath upon the cross Is now alive in me [Chorus] Your name, Your name Is victory All praise, will rise To Christ our king Your name, Your name Is victory All praise, will rise To Christ our king [Bridge] By Your spirit I will rise From the ashes of defeat The resurrected King, is resurrecting me In Your name I come alive To declare Your victory The resurrected King, is resurrecting me By Your spirit I will rise From the ashes of defeat The resurrected King, is resurrecting me In Your name I come alive To declare Your victory The resurrected King, is resurrecting me By Your spirit I will rise From the ashes of defeat The resurrected King, is resurrecting me In Your name I come alive To declare Your victory The resurrected king, is resurrecting me [Verse 4] The tomb where soldiers watched in vain Was borrowed for three days His body there would not remain Our God has robbed the grave Our God has robbed the grave [Chorus] Your name, Your name Is victory All praise, will rise To Christ our king Your name, Your name Is victory All praise, will rise To Christ our king [Bridge] By Your spirit I will rise From the ashes of defeat The resurrected King, is resurrecting me In Your name I come alive To declare Your victory The resurrected King, is resurrecting me By Your spirit I will rise From the ashes of defeat The resurrected King, is resurrecting me In Your name I come alive To declare Your victory The resurrected King, is resurrecting me By Your spirit I will rise From the ashes of defeat The resurrected King, is resurrecting me In Your name I come alive To declare Your victory The resurrected king, is resurrecting me The resurrected king, is resurrecting me

 

Vertaling

[Vers 1] Het hoofd dat eens gekroond was met doornen Is nu gekroond met glorie De Heiland knielde om onze voeten te wassen Nu buigen wij aan zijn voeten [Vers 2] Degene die onze zonde en schaamte droeg Nu gekleed in majesteit De uitstraling van perfecte liefde Schijnt nu voor iedereen te zien [refrein] Uw naam, Uw naam is overwinning Alle lof, zal opstijgen voor Christus onze koning Uw naam, Uw naam is de overwinning Alle lof, zal stijgen voor Christus onze koning [Vers 3] De angst die ons vasthield maakt nu plaats voor Hem die onze vrede is Zijn laatste adem aan het kruis Is nu levend in mij [refrein] Uw naam, Uw naam is overwinning Alle lof, zal opstijgen Voor Christus onze koning Uw naam, Uw naam is de overwinning Alle lof, zal stijgen voor Christus onze koning [Brug] Door Uw geest zal ik verrijzen Uit de as van de nederlaag De herrezen Koning, doet mij herrijzen In Uw naam kom ik tot leven om Uw overwinning te verkondigen De herrezen koning, doet mij herrijzen Door Uw geest zal ik verrijzen Uit de as van de nederlaag De herrezen Koning, doet mij herrijzen In Uw naam kom ik tot leven om Uw overwinning te verkondigen De herrezen koning, doet mij herrijzen Door Uw geest zal ik verrijzen Uit de as van de nederlaag De herrezen Koning, doet mij herrijzen In Uw naam kom ik tot leven om Uw overwinning te verkondigen De herrezen koning, doet mij herrijzen [Vers 4] De tombe waar soldaten tevergeefs naar keken Was geleend voor drie dagen Zijn lichaam zou daar niet blijven Onze God heeft het graf geroofd Onze God heeft het graf geroofd [refrein] Uw naam, Uw naam is overwinning Alle lof, zal stijgen Voor Christus onze koning Uw naam, Uw naam is de overwinning Alle lof, zal stijgen voor Christus onze koning [Brug] Door Uw geest zal ik verrijzen Uit de as van de nederlaag De herrezen Koning, doet mij herrijzen In Uw naam kom ik tot leven om Uw overwinning te verkondigen De herrezen koning, doet mij herrijzen Door Uw geest zal ik verrijzen Uit de as van de nederlaag De herrezen Koning, doet mij herrijzen In Uw naam kom ik tot leven om Uw overwinning te verkondigen De herrezen koning, doet mij herrijzen Door Uw geest zal ik verrijzen Uit de as van de nederlaag De herrezen Koning, doet mij herrijzen In Uw naam kom ik tot leven om Uw overwinning te verkondigen De herrezen koning, doet mij herrijzen De herrezen koning, doet mij herrijzen