Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: ella fitzgerald Songtekst: we three kings 2006 remaster

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: ella fitzgerald - we three kings 2006 remaster ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van we three kings 2006 remaster? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van ella fitzgerald! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van ella fitzgerald en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals we three kings 2006 remaster .

Origineel

[Chorus:] We three kings of Orient are, Bearing gifts we traverse afar, Field and fountain, moor and mountain, Following yonder star. O star of wonder, star of light, Star with royal beauty bright, Westward leading, still proceeding, Guide us to thy perfect light. Born a King on Bethlehem's plain Gold I bring to crown Him again, King forever, ceasing never, Over us all to reign. [Chorus] Frankincense to offer have I, Incense owns a Deity nigh, Prayer and praising, voices raising, Worshipping God on high. [Chorus] Myrrh is mine, its bitter perfume Breathes a life of gathering gloom, Sorrowing, sighing, bleeding, dying, Sealed in the stone cold tomb. [Chorus] Glorious now behold Him arise, King and God and sacrifice, Alleluia, Alleluia, Sounds through the earth and skies. [Chorus]

 

Vertaling

[Refrein:] Wij drie koningen van Orient zijn, Met geschenken trekken we ver weg, Veld en fontein, heide en berg, Achter de ster aan. O ster van wonder, ster van licht, Ster met koninklijke schoonheid helder, Westwaarts leidend, nog steeds voortgaand, Leid ons naar uw volmaakte licht. Geboren als koning op de vlakte van Bethlehem Goud breng ik om hem opnieuw te kronen, Koning voor altijd, nooit ophoudend, Om over ons allen te heersen. [refrein] Wierook heb ik te offeren, Wierook bezit een godheid nabij, Gebed en lofprijzing, stemmen verheffen, God aanbiddend in de hoogte. [refrein] Mirre is van mij, het bittere parfum Ademt een leven van toenemende somberheid, treurend, zuchtend, bloedend, stervend, Verzegeld in het steenkoude graf. [refrein] Glorieus zie hem nu verrijzen, Koning en God en offer, Alleluia, Alleluia, Klinkt door de aarde en de lucht. [refrein]