Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: elton john Songtekst: lies

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: elton john - lies ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van lies? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van elton john! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van elton john en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals lies .

Origineel

Music by Elton John. Lyrics by Bernie Taupin. Available on the album Made In England. Some lie about who they love. Some lie about the truth. Some lie to save their lives. Some lie about their youth. Some lie about age and beauty. The conquest of sex. Most lie about the night before. A woman lies for a party dress. . I've lied for a stolen moment. I've lied for one more clue. I've lied about most everything. But I never lied to you. . And we lie, lie, lie on a streetcar named desire. Oh we lie, lie, lie for that sweet bird of youth. I could be great like Tennessee Williams. If I could only hear something that sounds like the truth. . Some lie in the face of death. Some lie about their fame. Some kneel and lie to God. Some lie about their name. . Some lie in words and speeches. With every living breath. The young lie with their guitars. The old lie for a little respect. . I've lied to lie with danger. I've lied for a drug or two. I've lied about most everything. But I never lied to you. . I've lied for a stolen moment. I've lied for one more clue. I've lied about most everything. But I never lied to you..

 

Vertaling

Muziek van Elton John. Tekst van Bernie Taupin. Verkrijgbaar op het album Made In England. Sommigen liegen over van wie ze houden. Sommigen liegen over de waarheid. Sommigen liegen om hun leven te redden. Sommigen liegen over hun jeugd. Sommigen liegen over leeftijd en schoonheid. De verovering van seks. De meesten liegen over de nacht ervoor. Een vrouw liegt voor een feestjurk. . Ik heb gelogen voor een gestolen moment. Ik heb gelogen voor nog een aanwijzing. Ik heb over bijna alles gelogen. Maar ik heb nooit tegen jou gelogen. . En we liegen, liegen, liegen op een tram genaamd verlangen. Oh we liegen, liegen, liegen voor die zoete vogel van de jeugd. Ik zou groot kunnen zijn zoals Tennessee Williams. Als ik maar iets kon horen dat klinkt als de waarheid. . Sommigen liegen in het aangezicht van de dood. Sommigen liegen over hun roem. Sommigen knielen en liegen tegen God. Sommigen liegen over hun naam. Sommigen liegen in woorden en toespraken. Met elke ademtocht. De jongeren liegen met hun gitaren. De ouderen liegen voor een beetje respect. . Ik heb gelogen om te liegen met gevaar. Ik heb gelogen voor een drug of twee. Ik heb over bijna alles gelogen. Maar ik heb nooit tegen jou gelogen. . Ik heb gelogen voor een gestolen moment. Ik heb gelogen voor nog een aanwijzing. Ik heb over bijna alles gelogen. Maar ik heb nooit tegen jou gelogen.