Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: eluveitie Songtekst: worship

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: eluveitie - worship ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van worship? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van eluveitie! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van eluveitie en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals worship .

Origineel

And I saw a beast ascending up of the sea of the West And the beast whom I saw, was like a colossus Having a crown with ten teeth And on the ten teeth the names of blasphemy And from his mouth ran the blood of men And a mouth speaking great things And blasphemies and power was given to it And all men, worshiped it that dwell in earth Whose ears be not tethered to the divine tongue If any man can hear, hear he And I saw another beast ascending up from the abyss Alike a Taurus, and it had two horns made of gold And it spake blasphemies and did all the power of the former beast in his sight And it made the earth and all men dwelling in it To worship the first beast [Refrain] RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! [Refrain] RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! [Verse 1] O, come, ye little children O, come, you one and all To the mangle come In my bloodstained realm Sing glory to me on my throne above you all Give thanks for nemesis to your golden calf [Pre-Chorus] Like sheep to the slaughter Like moths to flames [Chorus] And on your knees You shall remain And you shall praise And fear my name [Verse 2] O, come, ye little children O, come, you one and all Come here by me 'Tis your vocation call Sing glory to your noble saviour and lord Unshackle the fetters of Ogmios' ploy [Pre-Chorus] Like sheep to the slaughter Like moths to flames [Refrain] RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! [Chorus] And on your knees (on your knees) You shall remain (shall remain) And you shall praise (shall praise) And fear my name And on your knees You shall remain (shall remain) And you shall praise (shall praise) And fear my name [Post-Chorus] I shall lift my face upon thee and give you peace I shall lift my face upon thee I shall lift my face upon thee and give you peace I shall lift my face upon thee [Outro] And I saw another beast ascending up from the abyss And it made the earth and all men...

 

Vertaling

En ik zag een beest opstijgen uit de zee van het westen En het beest dat ik zag, was als een kolos met een kroon met tien tanden En op de tien tanden de namen van godslastering En uit zijn mond vloeide het bloed van mensen En een mond die grote dingen sprak En godslasteringen en macht werd aan het gegeven En alle mensen, aanbeden het die wonen op aarde Wiens oren niet gebonden zijn aan de goddelijke tong. Als iemand kan horen, hoort hij. En ik zag een ander beest opstijgen uit de afgrond. Het leek op een Stier, en het had twee gouden horens. En het sprak godslasteringen en deed al de macht van het vorige beest in zijn ogen En het maakte de aarde en alle mensen die erop woonden om het eerste beest te aanbidden [Refrein] RĪGEI SESRONEŪI. RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! [Refrein] RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! [Vers 1] O, kom, gij kleine kinderen. O, kom, jullie allemaal Kom naar de mangel In mijn met bloed bevlekte koninkrijk Zingt eer aan mij op mijn troon boven u allen Dank de nemesis voor uw gouden kalf [Pre-Chorus] Als schapen naar de slacht Als motten naar de vlammen [refrein] En op je knieën zult gij blijven En gij zult loven En mijn naam vrezen [Vers 2] O, kom, gij kleine kinderen O, kom, gij een en al Kom hier bij mij Roep tot uw roeping Zing glorie voor jullie nobele redder en heer Maak de ketenen los van Ogmios' list [Pre-Chorus] Als schapen naar de slachtbank Als motten naar de vlammen [Refrein] RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! RĪGEI SESRONEŪI! [Chorus] En op je knieën (op je knieën) zult gij blijven (zult gij blijven) En zult gij loven (zult gij prijzen) En mijn naam vrezen En op uw knieën U zult blijven (zult blijven) En gij zult loven (zult prijzen) En vreest mijn naam [Post-Chorus] Ik zal mijn aangezicht op u verheffen en u vrede geven Ik zal mijn gezicht op u verheffen Ik zal mijn aangezicht over u lichten en u vrede geven Ik zal mijn gezicht op u verheffen [Outro] En ik zag een ander beest opstijgen uit de afgrond En het maakte de aarde en alle mensen...