Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Emenim Songtekst: Love Te Way You Lie

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Emenim - Love Te Way You Lie ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Love Te Way You Lie? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Emenim! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Emenim en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Love Te Way You Lie .

Origineel

[Chorus - Rihanna] Just gonna stand there and watch me burn Well that's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear my cry Well that's alright because I love the way you lie Love the way you lie [Verse 1 - Eminem] I can't tell you what it really is I can only tell you what it feels like And right now there's a steel knife in my windpipe I can't breathe but I still fight all I can fight As long as the wrong feels right it's like I'm in flight High off on love, drunk from my hate It's like I'm huffin' paint and I love it The more I suffer, I suffocate Right before I'm about to drown, she resuscitates Me, she f**kin' hates me, and I love it, Wait! Where you going? I'm leaving you. No you ain't. Come back. We're running right back Here we go again, it's so insane Cuz when it's going good, it's going great I'm Superman with the wind in his back She's Louis Lane and when its bad, it's awful I feel so ashamed, I snap "Who's that dude?" I don't even know his name I laid hands on her, I'll never stood so low again I guess I don't know my own strength [Chorus - Rihanna] Just gonna stand there and watch me burn Well that's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear my cry Well that's alright because I love the way you lie I love the way you lie I love the way you lie [Verse 2 - Eminem] You ever love somebody so much, you could barely breathe when you with 'em? You meet, and neither one of you even know it hit 'em Got that warm fuzzy feeling, yeah them chills you still get 'em Now you gettin' f**kin' sick of lookin' at 'em You swore you'd never hit 'em, never do nothing to hurt 'em Now you're in each other's face spewing venom in your words when you spit 'em You push, pull each other's hair, scratch, claw, bit 'em Throw 'em down, pin 'em, so lost in the moments when you're in 'em It's the rage that took over it controls you both << So they say it's best to go your separate ways Guess that they don't know ya cuz today, That was yesterday, yesterday is over and it's a different day Sound like broken records playing over But you promised her, next time you'd show restraint You don't get another chance Life is no nintendo game, but you lied again Now you get to watch her leave out the window Guess that's why they call it "window pane" [Chorus - Rihanna] Just gonna stand there and watch me burn Well that's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear my cry Well that's alright because I love the way you lie musicjuzz.blogspot.com I love the way you lie I love the way you lie [Verse 3 - Eminem] Now I know we said things, did things that we didn't mean And we fall back into the same patterns, same routines But your temper's just as bad as mine is You're the same as me When it comes to love you're just as blinded Baby please come back, it wasn't you. Baby it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano All I know is I love you too much, to walk away now Come inside, pick up your bags off the sidewalk Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I told you this is my fault, look me in the eyeball Next time I'm pissed, I'll aim my fist at the drywall Next time? There won't be no next time I apologize, even though I know it's lies I'm tired of the games, I just want her back. I know I'm a liar If she ever tries to f**kin' leave again, Ima tie her to the bed and set this house on fire Just gonna [Chorus - Rihanna] Just gonna stand there and watch me burn Well that's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear my cry Well that's alright because I love the way you lie I love the way you lie I love the way you lie

 

Vertaling

[Chorus - Rihanna] Ik ga gewoon daar staan en kijk naar me te branden Nou dat is goed want ik hou van de manier dat het pijn doet Ik ga gewoon daar staan en hoor mijn geroep Nou dat is goed want ik hou van de manier waarop je liegt Hou van de manier waarop je liggen [Verse 1 - Eminem] Ik kan je niet vertellen wat het werkelijk is Ik kan u alleen vertellen hoe het voelt En nu is er een stalen mes in mijn luchtpijp Ik kan niet ademen, maar ik vecht nog steeds alles wat ik kan vechten Zolang de verkeerde voelt het alsof ik in de vlucht Hoge korting op liefde, dronken van mijn haat Het is alsof ik huffin 'schilderen ben en ik hou ervan Hoe meer ik lijd, ik stik Vlak voordat ik over te verdrinken, ze resuscitates Me, ze f ** kin 'haat me, en ik hou het wachten,! Waar ga je heen? Ik ga bij je weg. Nee, je wordt het niet. Kom terug. We zijn weer terug draaien Daar gaan we weer, het is zo gek Want als het goed gaat, gaat het geweldig Ik ben Superman met de wind in zijn rug Ze is Louis Lane en wanneer het slecht, het is verschrikkelijk Ik voel me zo beschaamd, ik snap "Wie is die gozer?" Ik weet niet eens zijnnaam Ik legde de handen op haar, ik zal nooit zo laag stond weer Ik denk dat ik niet mijn eigen kracht weet [Chorus - Rihanna] Ik ga gewoon daar staan en kijk naar me te branden Nou dat is goed want ik hou van de manier dat het pijn doet Ik ga gewoon daar staan en hoor mijn geroep Nou dat is goed want ik hou van de manier waarop je liegt Ik hou van de manier waarop je liggen Ik hou van de manier waarop je liggen [Vers 2 - Eminem] Heb je ooit iemand zo veel liefde, je kon nauwelijks ademen wanneer je met 'em? U te ontmoeten, en geen een van jullie ook weten dat het hit 'em Ik heb dat warm fuzzy gevoel ja, ze koude rillingen krijg je toch 'em Nu je gettin 'f ** kin' ziek van lookin 'at' em Hebt gezworen je zou nooit hit 'em, nooit niets te kwetsen' em Nu ben je in elkaars gezicht spuwen gif in je woorden als je spit 'em U duwen, trekken elkaars haren, scratch, klauw, beetje 'em Gooi 'em down, pin' em, dus verloren in de momenten wanneer je in 'em Het is de woede die nam zij controleert u zowel << Dus ze zeggen dat het het beste om te gaan je eigen weg Denk dat ze niet weten ya cuzvandaag, Dat was gisteren, gisteren is voorbij en het is een andere dag Klinken als Broken Records spelen over Maar u beloofde haar de volgende keer zou je terughoudend Je krijgt niet nog een kans Het leven is geen nintendo spel, maar je loog weer Nu krijg je te zien haar achter te laten uit het raam Denk dat dat is waarom ze noemen het "raam" [Chorus - Rihanna] Ik ga gewoon daar staan en kijk naar me te branden Nou dat is goed want ik hou van de manier dat het pijn doet Ik ga gewoon daar staan en hoor mijn geroep Nou dat is goed want ik hou van de manier waarop je liegt musicjuzz.blogspot.com Ik hou van de manier waarop je liggen Ik hou van de manier waarop je liggen [Verse 3 - Eminem] Nu ik weet dat we dingen gezegd, deed dingen die we niet verstaan En we vallen terug in dezelfde patronen, dezelfde routines Maar je humeur is net zo erg als de mijne is Je bent hetzelfde als mij Als het gaat om de liefde ben je net zo verblind Baby terug kom, het was je niet. Baby ik het was. Misschien dat onze relatie niet zo gek als het lijkt Misschien is dat wat er gebeurt als een tornado voldoet aan eenvulkaan Alles wat ik weet is dat ik hou teveel van je, tot nu toe lopen Kom binnen, pak je koffers uit het trottoir Heb je niet horen oprechtheid in mijn stem als ik praten? Ik vertelde u dat dit mijn schuld, kijk me in de oogbol Volgende keer ben ik pissed, zal ik mijn vuist gericht op de gipsplaat De volgende keer? Er zal niet worden geen volgende keer Ik verontschuldig me, hoewel ik weet dat het leugens Ik ben moe van de games, ik wil gewoon haar rug. Ik weet dat ik een leugenaar Als ze probeert ooit f ** kin 'weer vertrekken, Ima bind haar naar het bed en zet dit huis in vuur en vlam Ik ga gewoon [Chorus - Rihanna] Ik ga gewoon daar staan en kijk naar me te branden Nou dat is goed want ik hou van de manier dat het pijn doet Ik ga gewoon daar staan en hoor mijn geroep Nou dat is goed want ik hou van de manier waarop je liegt Ik hou van de manier waarop je liggen Ik hou van de manier waarop je liggen