Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Emenim Songtekst: Mockingbird

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Emenim - Mockingbird ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Mockingbird? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Emenim! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Emenim en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Mockingbird .

Origineel

Yeah I know sometimes things might not always make sense to you right now But hey, what daddy always tell you? Straighten up little soldier Stiffen up that upper lip What'chu crying about? You got me.. Hailie, I know you miss your mom And I know you miss your dad when I'm gone But I'm trying to give you the life that I never had I can see you're sad Even when you smile Even when you laugh I can see it in your eyes Deep inside, you wanna cry Cuz you're scared I ain't there? Daddy's with you in your prayers No more crying Wipe them tears Daddy's here No more nightmares We gonna pull together through it We gon' do it Laini, uncle's crazy ain't he? Yeah but he loves you girl and you better know it We're all we got in this world When it spins When it swirls When it whirls When it twirls Two little beautiful girls Looking puzzled, in a daze I know it's confusing you Daddy's always on the move Mama's always on the news I try to keep you sheltered from it But somehow it seems, the harder that I try to do that the more it backfires on me All the things, growing up As daddy that he had to see Daddy don't want you to see But you see just as much as me (to see?) That we did not plan it to be this way You're mother and me But things have got so bad between us I don't see us ever being Together ever again Like we used to be when was teenagers But then of course Everything always happens for a reason I guess it was never meant to be But it's just something We have no control over And that's what destiny is But no more worries Rest your head and go to sleep Maybe one day we'll wake up And this will all just be a dream Now hush little baby don't you cry Everythings gonna be alright Stiffen that upper lip up little lady I told ya, daddy's here to hold ya Through the night I know mommy's not here right now and we don't know why We feel how we feel inside It may seem a little crazy, pretty baby But I promise, Mama's gonna be alright It's funny I remember back one year when daddy had no money Mommy wrapped the Christamas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me Cos daddy couldn't buy 'em I'll never forget that Christmas I sat up the whole night cryin' Cuz daddy felt like a bum See dadday had a job But his job was to keep the food on the table for you and mom And at the time every house that we lived in Either kept getting broken into and robbed or shot up on the block And your mom, was saving money For you in a jar trying to start a piggy bank for you So you can go to college Almost had a thousand dollars Till someone broke in and stole it And I know it hurt so bad it broke your mama's heart And it seemed like everything was just starting to fall apart Mom and dads was arguing a lot So mama moved back on the Chalmers and the flat One bedroom apartment And dad moved back to the other side of 8 mile on Novarra And that's when daddy went to California with his CD And met Dr. Dre and flew you and Mama out to see me But daddy had to work You and mama had to leave me Then you started seeing daddy on the TV And mama didn't like it And you and Laini were too young to understand it Papa was a rolling stone mama developed a habit and it all happened too fast for either one of us to grab it I'm just sorry you were there and had to witness it first hand Cuz all I ever wanted to do was just make you proud Now I'm sittin' in this empty house, just reminiscin' Looking at your baby pictures it just trips me out To see how much you both have grown It's almost like your sisters now Wow, I guess you pretty much are And daddy's still here Laini I'm talking to you too Daddy's still here I like the sound of that, yeah It's got a ring to it, don't it? Shhh, mama's only gone for the moment Now hush little baby don't you cry Everythings gonna be alright Stiffen that upper lip up little lady I told ya daddy's here to hold ya Through the night I know mommy's not here right now and we don't know why We feel how we feel inside It may seem a little crazy pretty baby But I promise Mama's gonna be alright And if you ask me to, Daddy's gonna buy you a mocking bird I'ma give you the world I'ma buy a diamond ring for you I'ma sing for you, I'll do anything for you to see you smile And if the mockingbird don't sing and the ring don't shine I'ma break that birdy's neck I'll go back to the jeweler who sold it to ya And make him eat every karat Don't fuck with dad. haha

 

Vertaling

Ja Ik weet soms dingen misschien niet altijd zinvol voor u nu Maar hey, wat papa altijd vertellen u? Rechtop kleine soldaat Verstijven dat bovenlip What'chu huilen over? Je hebt me .. Hailie, ik weet dat je je moeder mist En ik weet dat je mist je vader als ik weg ben Maar ik probeer je het leven te geven dat ik nooit had Ik zie dat je verdrietig bent Zelfs als je lacht Zelfs als je lacht Ik zie het in je ogen Diep van binnen, je wilt huilen Cuz je bang bent Ik er niet is? Daddy's metu in uw gebeden Nooit meer huilen Veeg ze tranen Papa is hier Nooit meer nachtmerries We gaan samen te trekken doorheen We gon 'do it Laini, oom gek is hij niet? Ja, maar hij houdt van je meisje en je beter weet We zijn alles wat we hebben in deze wereld Wanneer het draait Wanneer zij swirls Als het dwarrelt Als het krullen Twee kleine mooie meisjes Kijken verbaasd, in een roes Ik weet dat het verwarrend je Papa is altijd in beweging Mama is altijd op het nieuws Ik probeer je beschut te houden van het Maar ergenslijkt, hoe harder dat ik probeer om dat te doen hoe meer het averechts op mij Alle dingen, opgroeien Als papa dat hij moest zien Papa wil niet dat je te zien Maar zie je net zoveel als ik (te zien?) Dat we niet van plan het zo te zijn Je bent moeder en mij Maar dingen zijn zo slecht heb tussen ons Ik zie niet in ons ooit zijn Elkaar ooit weer Zoals we vroeger toen was tieners Maar dan natuurlijk Alles gebeurt altijd met een reden Ik denk dat het was nooit bedoeld om te worden Maar het is gewoon iets Wijhebben geen controle over En dat is wat het lot is Maar geen zorgen meer Rust je hoofd en ga slapen Misschien een dag zullen we wakker worden En dit zal allemaal maar een droom te zijn Nu hush little baby niet huilen Gaat everythings be alright Verstijven dat bovenlip omhoog kleine dame Ik vertelde ya, papa is hier om je te houden De hele nacht Ik weet dat mama is er nu niet en we weten niet waarom We voelen hoe we ons voelen binnen Het kan een beetje gek, mooie baby lijken Maar ik beloof, mama's gonna be alright Het is grappig Ikherinner me terug een jaar toen vader had geen geld Mama wikkelde de eindejaarsperiode presenteert up en stak ze onder de boom en zei dat sommige van hen waren van mij Cos papa kon niet kopen 'em Ik zal nooit vergeten dat Kerstmis Ik zat de hele nacht Cryin ' Cuz papa voelde als een zwerver Zie Dadday had een baan Maar zijn taak was om te houden het eten op tafel voor u en mama En op het moment dat elk huis dat we in leefden Ofwel werd steeds ingebroken en beroofd of schoten omhoog op het blok En je moeder, werd opslaangeld Voor u in een potje proberen om een ​​spaarpot te starten voor u Dus je kunt gaan naar de universiteit Bijna had een duizend dollar Totdat iemand brak in en stal het En ik weet dat het pijn zo slecht het brak het hart van je mama En het leek alsof alles was net begonnen uiteen te vallen Mama's en papa was veel ruzie Dus mama verhuisde terug op de Chalmers en de vlakke Een slaapkamer appartement En vader verhuisde terug naar de andere kant van 8 mijl op Novarra En dat is wanneer papa ging naar Californië met zijn cd En ontmoette Dr Dre envloog jij en mama uit om mij te zien Maar papa moest werken Jij en mama moest me verlaten Toen je begon het zien van papa op de TV En mama vond het niet leuk En jij en Laini te jong om het te begrijpen waren Papa was een rollende steen mama ontwikkelde een gewoonte en het allemaal te snel gebeurd voor een van beide een van ons om het te grijpen Ik ben gewoon jammer dat je er waren en moest getuige van het eerste hand Cuz alles wat ik ooit wilde doen is gewoon je trots Nu ben ik Sittin 'in dit lege huis, net Reminiscin' Kijken naar je babyfoto's het gewoon reizen me out Om te zien hoeveel u beiden zijn gegroeid Het is bijna alsof je zussen nu Wow, ik denk dat je vrij veel zijn En papa is nog steeds hier Laini Ik heb het tegen jou ook Papa is nog steeds hier Ik hou van het geluid van dat, ja Het heeft een ring om het, maak het niet? Shhh, mama is alleen gegaan voor het moment Nu hush little baby niet huilen Gaat everythings be alright Verstijven dat bovenlip omhoog kleine dame Ik vertelde ya papa hier om je te houden De hele nacht Ik weet dat mama er niet is rechtsnu en we weten niet waarom We voelen hoe we ons voelen binnen Het kan een beetje gek mooie baby lijken Maar ik beloof Mama's gonna be alright En als je het mij om te vragen, Daddy's gonna koopt u een spotvogel Ben ik geef u de wereld Ik ben kopen van een diamanten ring voor u Ik ben voor je zingen, Ik doe alles voor je te zien glimlachen En als de spotvogel niet zingen en de ring niet schijnen Ik ben een pauze die birdy's nek Ik ga terug naar de juwelier die het aan ya verkocht En hem te eten elke karaats Geen fuck metvader. haha