Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: emerson, lake & palmer Songtekst: pirates

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: emerson, lake & palmer - pirates ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van pirates? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van emerson, lake & palmer! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van emerson, lake & palmer en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals pirates .

Origineel

"Who'll make his mark?" the captain cried "To the devil drink a toast We'll glut the hold with cups of gold And we'll feed the sea with ghosts I see your hunger for a fortune Could be better served beneath my flag If you've the stomach for a broadside Come aboard my pretty boys I will take you and make you Everything you've ever dreamed "Make fast the guns tonight we sail When the high tide floods the bay Cut free the lines and square the yards Get the black flag stowed away The Turk, the Arab, the Spaniard Will soon have pennies on their eyes And any other laden fancy We will take her by surprise I will take you and make you Everything you've ever dreamed." Six days off the Cuban coast when a sail ahead they spied "A galleon of the treasure fleet,' the mizzen lookout cried "Closer to the wind my boys," the mad-eyed captain roared "For every man that's alive tonight will be hauling gold aboard." "Spare us," the galleon begged, but mercy's face had fled Blood ran from the screaming souls the cutlass harvested Driven to the quarter deck the last survivor fell "She's ours my boys," the captain grinned "and no one left to tell." The captain rose from a silk divan With a pistol in his fist And shot the lock from an iron box And a blood-red ruby kissed "I give you jewellery of turquoise A crucifix of solid gold One hundred thousand silver pieces It is just as I foretold You... You see there before you Everything you've ever dreamed." Anchored in an indigo moonlit bay Gold-eyed round fires the sea thieves lay Morning... white shells and a pipe of clay As the wind filled their footsteps They were far far away "Our sails swell full As we brave all seas On a westward wind To live as we please With the wicked wild-eyed women of Portobello town Where we've been told that a purse of gold Buys many man a crown They will serve you and clothe you Exchange your rags for the velvet coats of kings." "Who'll drink a toast with me? I give you liberty This town is ours... tonight." "Landlord, wine make it the finest Make it a cup for a seadog's thirst Two long years of bones and beaches Fever and leeches did their worst So fill the night with paradise Bring me peach and peacock till I burst But first, I want a soft touch in the right place I want to feel like a king tonight Ten on the black to beat the Frenchman Back you dogs give 'em room to turn Now open wide sweet Heaven's gates Tonight we're gonna see if Heaven burns Ooh, see how she burns... Oh she burns I want an angel on a gold chain And I'll ride her to the stars It's the last time for a long long time Come the daybreak, we embark..." On the flood of the morning tide Once more the ocean cried "This company will return one day Though we feel your tears it's the price we pay For there's prizes to be taken and glory to be found Cut free the chains make fast your souls We are El Dorado bound... I will take you for always forever together Until hell calls our names..." "Who'll drink a toast with me To the devil and the deep blue sea? Gold drives a man... to dream!"

 

Vertaling

"Wie zet zijn stempel?" riep de kapitein "Op de duivel drinken we een toost We zullen het ruim vullen met bekers van goud En we zullen de zee voeden met geesten Ik zie dat je honger naar een fortuin beter bediend kan worden onder mijn vlag Als je het lef hebt om breed uit te varen Kom aan boord mijn mooie jongens Ik zal jullie nemen en jullie maken alles maken waar je ooit van gedroomd hebt "Maak de kanonnen vast vanavond varen we Als de vloed de baai overspoelt Snij de lijnen los en zet de ra's recht Maak de zwarte vlag opgeborgen De Turk, de Arabier, de Spanjaard Zullen spoedig centen in hun ogen hebben En elke andere beladen fantasie We zullen haar verrassen Ik zal je nemen en je maken Alles waar je ooit van gedroomd hebt." Zes dagen voor de Cubaanse kust, toen ze een zeil vooruit zagen. "Een galjoen van de schatvloot," riep de bezaan uitkijk "Dichter bij de wind mijn jongens," brulde de boze kapitein "Want elke man die vannacht nog leeft, zal goud aan boord halen." "Spaar ons," smeekte het galjoen, maar het gezicht van genade was verdwenen Bloed stroomde van de schreeuwende zielen, het hakmes oogstte Gedreven naar het achterdek viel de laatste overlevende. "Ze is van ons mijn jongens," grijnsde de kapitein "en niemand over om het te vertellen." De kapitein stond op van een zijden divan Met een pistool in zijn vuist en schoot het slot uit een ijzeren kist En een bloedrode robijn kuste "Ik geef u juwelen van turkoois Een kruisbeeld van massief goud Honderdduizend zilverstukken Het is precies zoals ik voorspeld heb Jij... Je ziet daar voor je Alles waar je ooit van gedroomd hebt." Voor anker in een indigo maanverlichte baai Gold-eyed round fires the sea thieves lay Ochtend... witte schelpen en een pijp van klei Terwijl de wind hun voetstappen vulde Ze waren ver ver weg "Onze zeilen zwellen vol Als we alle zeeën trotseren Op een westelijke wind Om te leven zoals we willen Met de boze vrouwen met wilde ogen van Portobello town Waar ons is verteld dat een beurs van goud veel mannen een kroon geeft. Ze zullen je dienen en je kleden Ruilen je vodden voor de fluwelen jassen van koningen." "Wie drinkt er een toast met mij? Ik geef jullie de vrijheid Deze stad is van ons... vanavond." "Landheer, maak van de wijn de fijnste Maak er een beker van voor de dorst van een zeehond Twee lange jaren van beenderen en stranden Koorts en bloedzuigers hebben hun ergste gedaan Dus vul de nacht met paradijs Breng me perzik en pauw tot ik barst Maar eerst, wil ik een zachte aanraking op de juiste plaats Ik wil me als een koning voelen vanavond Tien op de zwarte om de Fransman te verslaan Terug jullie honden geef ze ruimte om te draaien Open nu wijd zoete Hemel poorten Vanavond gaan we zien of de hemel brandt Ooh, kijk hoe ze brandt... Oh ze brandt Ik wil een engel aan een gouden ketting And I'll ride her to the stars Het is de laatste keer voor een lange lange tijd Come the daybreak, we embark..." Op de vloed van het ochtend getij riep de oceaan opnieuw "Dit gezelschap zal op een dag terugkeren. Hoewel we jullie tranen voelen, is dat de prijs die we betalen. Want er zijn prijzen te winnen en glorie te vinden. Snij de ketenen los die jullie zielen vastmaken We zijn aan El Dorado gebonden... Ik neem je voor altijd voor altijd samen Tot de hel onze namen roept..." "Wie drinkt er een toast met mij Op de duivel en de diepe blauwe zee? Goud drijft een man... om te dromen!"