Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Emi Nem Songtekst: Lose Yourself

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Emi Nem - Lose Yourself ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Lose Yourself? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Emi Nem! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Emi Nem en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Lose Yourself .

Origineel

Look, if you had one shot, one opportunity To seize everything you ever wanted, one moment Would you capture it, or just let it slip? Yo His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti He's nervous, but on the surface he looks calm and ready To drop bombs, but he keeps on forgettin' What he wrote down, the whole crowd goes so loud He opens his mouth, but the words won't come out He's chokin' how, everybody's jokin' now The clock's run out, time's up, over, BLOW! Snap back to reality, oh, there goes gravity Oh, there goes Rabbit, he choked, he's so mad But he won't give up that easy, no, he won't have it He knows his whole back's to these ropes It don't matter, he's dope He knows that, but he's broke, he's so stagnant that he knows When he goes back to his mobile home, that's when it's Back to the lab again, yo, this whole rhapsody He better go capture this moment and hope it don't colapse on him You better lose yourself in the music, the moment You own it, you better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime You better lose yourself in the music, the moment You own it, you better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime The soul's escaping through this hole that is gaping This world is mine for the taking, make me king As we move toward a, new world order A normal life is boring, but superstardom's close to post-mortar It only grows harder, only grows hotter He blows us all over, these hoes is all on him Coast to coast shows, he's known as the globetrotter Lonely roads, god only knows he's grown farther from home He's no father, he goes home and barely knows his own daughter But hold your nose cuz here goes the cold water These hoes don't want him no mo', he's cold product They moved on to the next schmoe who flows He nose dove and sold nada So the soap opera is told and unfolds, I suppose it's old partner But the beat goes on da da dum da dum da da You better lose yourself in the music, the moment You own it, you better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime You better lose yourself in the music, the moment You own it, you better never let it go You only get one shot do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime No more games, I'ma change what you call rage Tear this mothafuckin' roof off like 2 dogs caged I was playin' in the beginnin, the mood all changed I been chewed up and spit out and booed off stage But I kept rhymin', stepped writin' the next cypher Best believe somebody's payin' the pied piper All the pain inside amplified by the fact That I can't get by with my nine to five And I can't provide the right type of life for my family Cuz man, these goddamn food stamps don't buy diapers And there's no movie, there's no Mekhi Phifer This is my life, and these times are so hard And it's getting even harder tryin' to feed and water my seed, plus Teetertotter caught up between bein a father and a prima donna Baby mama drama screamin on and too much for me to wanna Stay in one spot, another day of monotony Has gotten me to the point I'm like a snail I've got to formulate a plot or end up in jail or shot Success is my only mothafuckin' option, failure's not Mom, I love you, but this trailer's got to go I cannot grow old in Salem's lot So here I go with my shot, feet fail me not This may be the only opportunity that I got You better lose yourself in the music, the moment You own it, you better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime You better lose yourself in the music, the moment You own it, you better never let it go You only get one shot do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime You can do anything you set your mind to, man

 

Vertaling

Kijk, als je had een schot, een kans Te grijpen alles wat je ooit wilde, het ene moment Zou u vastleggen, of gewoon laten glijden? Yo Zijn handpalmen zijn bezwete, knieën zwak, armen zijn zwaar Er is braaksel op zijn trui al, mama's spaghetti Hij is nerveus, maar aan de oppervlakte kijkt hij kalm en klaar Te laten vallen bommen, maar hij blijft op forgettin ' Wat hij schreef, de hele troep gaat zo hard Hij opent zijn mond, maar de woorden komen niet uit Hij smoren 'hoe, iedereen jokin' nu De klok is uitgeput, de tijd om is, over, BLOW! Snap terug naar de realiteit, oh, daar gaat de zwaartekracht Oh, daar gaat Konijn, hij stikte, hij is zo boos Maar hij zal niet opgeven, dat makkelijk, nee, hij zal het niet hebben Hij weet dat zijn hele rug om deze kabels Het maakt niet uit, hij is dope Hij weet dat, maar hij is kapot, hij is zo stagnerende dat hij weet Wanneer hij gaat terug naar zijn mobile home, dat is wanneer het Terug naar het lab weer, yo, dit hele Rhapsody Hij beter kan gaan vangen dit moment en hoop dat het niet colapse op hem Je kunt beter jezelf verliezen in demuziek, het moment Jij bent de eigenaar, hoe beter je nooit meer laten gaan Je krijgt maar een schot, niet te missen kans op te blazen Deze kans komt een keer in een mensenleven Je kunt beter jezelf verliezen in de muziek, het moment Jij bent de eigenaar, hoe beter je nooit meer laten gaan Je krijgt maar een schot, niet te missen kans op te blazen Deze kans komt een keer in een mensenleven De ziel ontsnapt door dit gat, dat is gapende Deze wereld is van mij voor het oprapen, maak mij koning Als we verhuizen naar een nieuwe wereld orde Een normaal leven is saai, maar superster is dichtbij een post-mortel Het groeit alleen harder, groeit alleen heter Hij blaast ons helemaal over, deze hoes is al op hem Van kust tot kust toont, is hij bekend als de globetrotter Eenzame wegen, God alleen weet dat hij verder gegroeid vanuit huis Hij is geen vader, hij gaat naar huis en nauwelijks kent zijn eigen dochter Maar houd je neus cuz hier gaat het koude water Deze hoes wil niet dat hem geen mo ', hij is koud product Ze verhuisden naar de volgende schmoe die stromen Hij neus duif en verkocht nada Dus de soap wordt vertelden ontvouwt, ik veronderstel dat het oude partner Maar de beat goes on da da dum da dum da da Je kunt beter jezelf verliezen in de muziek, het moment Jij bent de eigenaar, hoe beter je nooit meer laten gaan Je krijgt maar een schot, niet te missen kans op te blazen Deze kans komt een keer in een mensenleven Je kunt beter jezelf verliezen in de muziek, het moment Jij bent de eigenaar, hoe beter je nooit meer laten gaan Je krijgt maar een schot niet te missen kans om te blazen Deze kans komt een keer in een mensenleven Geen spelletjes meer, ik ben te veranderen wat je noemt woede Scheur deze mothafuckin 'dak eraf als gekooide 2 honden Ik was playin 'in de beginnin, de stemming allemaal veranderd Ik gekauwd en uitgespuugd en uitgejouwd het podium af Maar ik bleef Rhymin ', stapte schriftelijk opgesteld "de volgende cypher Best geloven iemand Payin 'de rattenvanger van Hamelen Alle pijn binnenin versterkt door het feit Dat ik niet kan krijgen door met mijn negen tot vijf En ik kan niet voorzien van het juiste type van het leven voor mijn familie Cuz man, deze verdomde voedselbonnen niet kopen luiers En er is geen film, is er geen Mekhi Phifer Dit ismijn leven, en deze tijden zijn zo hard En het wordt nog moeilijker tryin 'to Feed en water mijn zaad, plus Teetertotter gevangen tussen de bein een vader en een prima donna Baby Mama drama schreeuwen op en te veel voor mij te willen Verblijf in een plek, een andere dag van monotonie Heeft gekregen dat ik het punt dat ik als een slak Ik heb om een ??stuk te formuleren of belanden in de gevangenis of is neergeschoten Succes is mijn enige mothafuckin 'optie, falen is niet Mam, ik hou van je, maar deze trailer is moet gaan Ik kan niet oud worden in veel Salem's Dus hier ga ik met mijn shot, voeten niet mij niet Dit kan de enige kans die ik kreeg te Je kunt beter jezelf verliezen in de muziek, het moment Jij bent de eigenaar, hoe beter je nooit meer laten gaan Je krijgt maar een schot, niet te missen kans op te blazen Deze kans komt een keer in een mensenleven Je kunt beter jezelf verliezen in de muziek, het moment Jij bent de eigenaar, hoe beter je nooit meer laten gaan Je krijgt maar een schot niet te missen kans om te blazen Deze kans komt een keer in een mensenleven Je kunt alles doen wat u uw meningop, man