Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Emi Nem Songtekst: Love The Way You Lie

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Emi Nem - Love The Way You Lie ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Love The Way You Lie? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Emi Nem! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Emi Nem en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Love The Way You Lie .

Origineel

Rihanna. Just gonna stand there and watch me burn, But that's alright because i like the way it hurts, Just gonna stand there and hear me cry, But that's alright because I love the way you lie, I love the way you lie.. Eminem. I can't tell you what it really is I can only tell you what it feels like, And right now its a steel knife,in my wind pipe, I can't breathe but still i fight, while i can fight, As long as the wrong feels, it's like I'm in flight, High off the law, drunk from my hate, Its like I'm huffing paint and i love it the more I suffer, I suffocate And right before I'm about to drown, she resuscitates me she fucking hates me and i love it. wait! Where you going? I'm leaving you. No you ain't. come back we're running right back. Here we go again, It's so insane cus when it's going good its going great. I'm superman with the wind at his back shes Louis Lane, But when its bad its awful, i feel so ashamed I snap Who's that dude? i don't even know his name i laid hands on him, I'll never stoop so low again I guess I don't know my own strenght Rihanna. Just gonna stand there and watch me burn, But that's alright because i like the way it hurts, Just gonna stand there and hear me cry, But that's alright because I love the way you lie, I love the way you lie, I love the way you lie, Eminem. You ever love somebody so much you can barely breathe When you're with 'em You meet and neither one of you even know what hit 'em Got that warm fuzzy feeling Yeah, them those chills you used to get 'em Now you're getting fucking sick of looking at him you swore you'd never hit him; never do nothing to hurt him Now you're in each other's face spewing venom in your words when you spit them You push pull each other's hair, scratch claw hit him Throw him down pin him So lost in the moments when you're in them It's a race that's the culprit conrols your boat So thay say you're best to go your separate ways Guess if they don't know you cus today that was yesterday Yesterday is over it's a different day Sound like broken records playing over but you promised her Next time you show restraint You don't get another chance Life is no Nintendo game But you lied again Now you get watch het leave out the window I guess that's why they call it window pane Rihanna. Just gonna stand there and watch me burn, But that's alright because i like the way it hurts, Just gonna stand there and hear me cry, But that's alright because I love the way you lie, I love the way you lie, I love the way you lie, Eminem. Now I know he said things hit things that we didn't mean And we fall back into same patterns same routine But your temper's just as bad as mine is You're the same as me But when it comes to love you're just as blinded Baby, please come back Its wasnt you, baby it was me Maybe our relationship isn't as crazy as it seemed Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano All i know is I love you too much to walk away though Come inside, Pick up your bags off the sidewalk Don't you hear sincerity in my voice when i talk I told you this is my fault Look me in the eye ball Next time i'm pissed I lay my fist at the drywall Next time. there won't be no next time I apologize even though I know its lies. I'm tired of the games I just want her back I know I'm a liar If she ever tries to fucking leave again Im'a tie her to the bed and set this house on fire Rihanna. Just gonna stand there and watch me burn, But that's alright because i like the way it hurts, Just gonna stand there and hear me cry, But that's alright because I love the way you lie, I love the way you lie, I love the way you lie,

 

Vertaling

Rihanna. Ik ga gewoon daar staan en kijken me verbranden, Maar dat is goed want ik hou van de manier waarop het pijn doet, Ik ga gewoon daar staan en me horen huilen, Maar dat is goed want ik hou van de manier waarop je liegt, Ik hou van de manier waarop je liggen .. Eminem. Ik kan je niet vertellen wat het werkelijk is Ik kan u alleen vertellen hoe het voelt, En nu zijn een stalen mes, in mijn luchtpijp, Ik kan niet ademen, maar ik vecht nog steeds, terwijl ik kan vechten, Zolang de verkeerde voelt, dat het is alsof ik op de vlucht, Hoog uit de wet, dronken van mijn haat, Zijn zoals ik ben snuivend verf en ik hou ervan hoe meer ik lijd, Ik stik En vlak voordat ik over te verdrinken, resuscitates ze me dat ze fucking hekel aan mij en i love it. wachten! Waar ga je heen? Ik ga bij je weg. Nee, dat is het niet. kom terug we terug lopen. Hier gaan we weer, Het is zo krankzinnig CUS wanneer het gaat goed het zal geweldig. Ik ben superman met de wind in zijn rug shes Louis Lane, Maar toen haar slechte haar verschrikkelijk, schaam ik me zo Ik snap Wie is die kerel? Ik weet niet eens zijn naam i legden de handen ophem, Ik zal nooit meer zo laag bukken ik denk dat ik niet mijn eigen kracht weet Rihanna. Ik ga gewoon daar staan en kijken me verbranden, Maar dat is goed want ik hou van de manier waarop het pijn doet, Ik ga gewoon daar staan en me horen huilen, Maar dat is goed want ik hou van de manier waarop je liegt, Ik hou van de manier waarop je liegt, ik hou van de manier waarop je liegt, Eminem. Heb je ooit iemand houden zo veel dat je nauwelijks kunt ademen Als je met ze u te ontmoeten en niet een van jullie eens weten wat hit 'em Heb je dat warm fuzzy gevoel Ja, ze koude rillingen die je gebruikt om te krijgen 'em Nu krijg je fucking ziek van hem aan te kijken hebt gezworen dat je nooit sloeg hem, nooit niets doen om hem te kwetsen Nu ben je in elkaars gezicht spuwen gif in je woorden als je ze spugen U push-pull elkaars haren, kras klauw sloeg hem Gooi hem naar beneden pin hem zo verloren in de momenten waarop je in hen Het is een race die de schuldige conrols uw boot Dus Thay zegt dat je best doen om uw eigen weg gaan Denk dat als ze niet weten dat je CUS vandaag dat wasgisteren Gisteren is voorbij het is een andere dag Het geluid zoals records gebroken met meer, maar je hebt het beloofd haar Volgende keer dat je terughoudend krijg je niet nog een kans Het leven is geen Nintendo-spel Maar je weer gelogen Nu krijg je horloge Het laat uit het raam Ik denk dat dat is waarom ze noemen het raam Rihanna. Ik ga gewoon daar staan en kijken me verbranden, Maar dat is goed want ik hou van de manier waarop het pijn doet, Ik ga gewoon daar staan en me horen huilen, Maar dat is goed want ik hou van de manier waarop je liegt, Ik hou van de manier waarop je liegt, ik hou van de manier waarop je liegt, Eminem. Nu ik weet dat hij dingen gezegd hit dingen die we niet verstaan En we vallen terug in dezelfde patronen dezelfde routine Maar je humeur is net zo slecht als het mijne is Je bent hetzelfde als mij Maar als het gaat om de liefde ben je net zo verblind Baby, gelieve terug te komen Het wasnt jou, schat ik het was Misschien dat onze relatie niet zo gek als het leek Misschien is dat wat er gebeurt als een tornado een vulkaan aan Alles wat ik weet is dat ik hou teveel van jou om weg te lopen maar Komenbinnen, Pick-up van uw zakken van het trottoir Hoor je oprechtheid in mijn stem als ik praat Ik vertelde u dat dit mijn schuld Kijk me in de oogbol Volgende keer ben ik pissed Ik leg mijn vuist op het drywall Volgende keer. Er zal niet worden geen volgende keer Ik verontschuldig me, hoewel ik weet dat zijn leugens. Ik ben moe van de spellen die ik wil alleen maar haar rug Ik weet dat ik een leugenaar Als ze ooit probeert te neuken dan weer weggaan Im'a haar te binden aan het bed en zet dit huis in brand Rihanna. Ik ga gewoon daar staan en kijken me verbranden, Maar dat is goed want ik hou van de manier waarop het pijn doet, Ik ga gewoon daar staan en me horen huilen, Maar dat is goed want ik hou van de manier waarop je liegt, Ik hou van de manier waarop je liegt, ik hou van de manier waarop je liegt,