Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Eminem Songtekst: It's Okay

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Eminem - It's Okay ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van It's Okay? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Eminem! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Eminem en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals It's Okay .

Origineel

Hook: Eye-Kyu] It's a broke day, but everything is okay I'm up all night, but everything is alright It's a rough week, and I don't get enough sleep It's a long year, pretendin' I belong here [Verse 1: Eminem] One day I plan to be a family man, happily married I want to grow to be so old that I have to be carried 'Til I'm glad to be buried, and leave this crazy world And have at least a half a million for my baby girl It may be early to be plannin' this stuff 'Cause I'm still strugglin' hard to be the man, and it's tough 'Cause man, it's been rough, but still I manage enough I've been taken advantage of Damaged and scuffed, my hands have been cuffed But I don't panic and huff, frantic and puff, or plan to give up The minute shit hits the fan, it erupts I'm antein' up, double or nothin' I've been troubled enough and I'm sick of strugglin' and sufferin' See, my destiny's to rest at ease 'Til I'm impressed and pleased With my progress I won't settle for less than cheese I'm on a quest to seize all, my own label to call Way before my baby is able to crawl I'm too stable to fall, the pressure motivates To know I hold the weight of boulders on my shoulder blades I see the golden gates to Heaven on Earth Where they don't pull a weapon on you When you're steppin' on turf, Kyu [Hook: Eye-Kyu] It's a broke day, but everything is okay I'm up all night, but everything is alright It's a rough week, and I don't get enough sleep It's a long year, pretendin' I belong here [Verse 2: Eminem] I'm goin' for broke, gamblin' and playin' for keeps Every day in the streets, scramblin' and payin' for cheep Prayin' for sleep, dreamin' with a waterin' mouth Wishin' for a better life for my daughter and spouse In this slaughterin' house Caught up in bouts with the root of all evil I've seen it turn beautiful people crude and deceitful And make them do shit illegal for these Grants and Jacksons These transactions explain a man's actions But in the midst of this insanity, I found my Christianity Through God and there's a wish he granted me He showed me how to cope with the stress And hope for the best, instead of mope and depressed Always gropin' a mess of flyin' over the nest To sellin' dope with the rest I quit smokin' cess to open my chest Life is stressful inside this cesspool Tryin' to wrestle, I almost bust a blood vessel My little brother's tryin' to learn his mathematics He's asthmatic, runnin' home from school away from crack addicts Kids attract static, children with automatics Takin' target practice on teens for Starter jackets I'm usin' smarter tactics to overcome this slum I won't become as dumb as some and succumb to scum It's cumbersome, I'm tryin' to do well on this Earth But it's been hell on this Earth since I fell on this Earth [Hook: Eye-Kyu] It's a broke day, but everything is okay I'm up all night, but everything is alright It's a rough week, and I don't get enough sleep It's a long year, pretendin' I belong here 18 Embed MORE ON GENIUS Eminem speaks out against Donald Trump on “Campaign Speech” Paul Rosenberg May Have Just Revealed The Title of Eminem’s New Album Eminem Eviscerates Donald Trump In His 2017 BET Hip-Hop Awards Cypher Add a comment Maicol 4 years ago this is probably the best song on infinite. The Eminem Show level +34 DangeloSmith 331 4 years ago I never knew the Eminem that was positive and nice . Glad he changed his style but certainly glad he gave this a try first . It’s really good . +23 mcjadie 121 3 years ago Damn. This is sick. He may have “changed his style”…but his positive motivation seeps through his grotesque lines nowadays. He hasn’t changed all that much. +17 creepcrawl12 1,505 4 years ago The rhymes are just dope. And Eminem is actually nice and optimistic, not just shady. +12 JR 4 years ago I love this song i wish eminem would make more tracks like his old ones. The beats, lyrics and flow are perfect. +11 SHOW MORE (8) RECOMMENDED VIDEO Eminem Rhyming With Orange Eminem Airs Out His Insecurities With The Beyoncé-Assisted Single “Walk On Water” Deconstructing Eminem’s Rhyme Scheme On “Infinite” About “It's Okay” 2 contributors

 

Vertaling

Hook: Eye-Kyu] Het is een slechte dag, maar alles is goed Ik ben de hele nacht wakker, maar alles is goed Het is een zware week en ik krijg niet genoeg slaap Het is een lang jaar, doe alsof ik hier hoor [Verse 1: Eminem] Op een dag ben ik van plan een familieman te zijn, gelukkig getrouwd Ik wil zo oud worden dat ik gedragen moet worden Totdat ik blij ben begraven te worden en deze gekke wereld verlaat En heb minstens een half miljoen voor mijn baby meisje Het kan vroeg zijn om dit spul te plannin ' Omdat ik nog steeds moeilijk sta om de man te zijn, en het is moeilijk Omdat man, het is ruig geweest, maar toch krijg ik genoeg voor elkaar Ik ben misbruikt Beschadigd en geschaafd, mijn handen zijn geboeid Maar ik raak niet in paniek en trek uit, gek en opgeblazen, of ben van plan op te geven De minuut shit raakt de fan, het barst uit Ik sta op, dubbel of nee Ik heb genoeg problemen gehad en Ik ben ziek van strugglin 'en sufferin' Kijk, mijn lot is om op mijn gemak te rusten Tot ik onder de indruk ben en tevreden Met mijn vooruitgang zal ik niet genoegen nemen met minder dan kaas Ik ben op zoek naar alles, mijn eigen label om te bellen Lang voordat mijn baby kan kruipen Ik ben te stabiel om te vallen, de druk motiveert Om te weten houd ik het gewicht van keien op mijn schouderbladen Ik zie de gouden poorten naar de hemel op aarde Waar ze geen wapen tegen je aantrekken Als je op turf aan het steppen bent, Kyu [Hook: Eye-Kyu] Het is een slechte dag, maar alles is goed Ik ben de hele nacht wakker, maar alles is goed Het is een zware week en ik krijg niet genoeg slaap Het is een lang jaar, doe alsof ik hier hoor [Verse 2: Eminem] Ik ga voor brak, gamblin 'en playin' voor houdt Elke dag in de straten, scramblin 'en payin' voor goedkoop Bidden om te slapen, dromen met een waterminnende mond Verlangen naar een beter leven voor mijn dochter en echtgenoot In dit slachthuis Gevangen in gevechten met de wortel van alle kwaad Ik heb gezien dat het mooie mensen maakte die grof en bedrieglijk waren En maak ze onwettig voor deze Grants en Jacksons Deze transacties verklaren de acties van een man Maar te midden van deze waanzin vond ik mijn christendom Door God en er is een wens die hij mij heeft toegestaan Hij toonde me hoe ik met de stress om moest gaan En hoop op het beste, in plaats van somber en depressief Altijd een zooitje van vliegen over het nest graaien Te verkopen dope met de rest Ik stopte met roken om mijn borst te openen Het leven is stressvol in deze beerput Ik probeer te worstelen, ik breek bijna een bloedvat Mijn kleine broertje probeert zijn wiskunde te leren Hij is astmatisch en loopt van school weg van crackverslaafden Kinderen trekken statica aan, kinderen met automaten Takin 'schietoefeningen op tieners voor startersjassen Ik gebruik slimmere tactieken om deze sloppenwijk te overwinnen Ik zal niet zo dom worden als sommigen en bezwijken voor uitschot Het is omslachtig, ik probeer het goed te doen op deze aarde Maar het is een hel geweest op deze aarde sinds ik op deze aarde viel [Hook: Eye-Kyu] Het is een slechte dag, maar alles is goed Ik ben de hele nacht wakker, maar alles is goed Het is een zware week en ik krijg niet genoeg slaap Het is een lang jaar, doe alsof ik hier hoor 18 Insluiten MEER OVER GENIUS Eminem spreekt zich uit tegen Donald Trump over "Campaign Speech" Paul Rosenberg heeft de titel van het nieuwe album van Eminem zojuist onthuld Eminem Eviscerates Donald Trump In zijn 2017 BET Hip-Hop Awards Cypher Voeg een reactie toe Maicol 4 jaar geleden dit is waarschijnlijk het beste nummer op oneindig. Het Eminem Show-niveau +34 DangeloSmith 331 4 jaar geleden Ik heb de Eminem nooit goed en positief gezien. Blij dat hij van stijl veranderde maar zeker blij dat hij dit als eerste probeerde. Het is echt goed . 23 mcjadie 121 3 jaar geleden Verdomme. Dit is ziek. Hij heeft misschien "zijn stijl veranderd" ... maar zijn positieve motivatie sijpelt tegenwoordig door zijn groteske lijnen. Hij is niet zo veel veranderd. 17 creepcrawl12 1.505 4 jaar geleden De rijmpjes zijn gewoon dope. En Eminem is eigenlijk aardig en optimistisch, niet alleen duister. +12 JR 4 jaar geleden Ik hou van dit nummer. Ik zou willen dat eminem meer nummers zou maken zoals zijn oude. De beats, songteksten en flow zijn perfect. 11 LAAT MEER ZIEN (8) AANBEVOLEN VIDEO Eminem Rhyming With Orange Eminem haalt zijn onzekerheden weg met de Beyoncé-geassisteerde single "Walk On Water" Deconstrueren van Eminem's Rhyme Scheme On "Infinite" Over "It's Okay" 2 bijdragers