Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Eminem Songtekst: The Real Slim Shady

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Eminem - The Real Slim Shady ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van The Real Slim Shady? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Eminem! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Eminem en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals The Real Slim Shady .

Origineel

May I have your attention please?
May I have your attention please?
Will the real Slim Shady please stand up?
I repeat, will the real Slim Shady please stand up?
We're gonna have a problem here.

Y'all act like
Ya never seen a white person before.
Jaws all on the floor like Pam,
Like Tommy just burst in the door.
And started whooping her ass worse than before.
They first were divorced,
Throwin' her over furniture. (Ahh!)
It's the return of the...
"Ah, wait, no way, you're kidding,
He just didn't say what I think he did, did he?"
And Dr. Dre said...
Nothing you idiots! Dr. Dre's dead,
He's locked in my basement!
(Ha-ha!)
Feminist women love Eminem.
Slim Shady, I'm sick of him.
Look at him,
Walking around grabbing his you-know-what,
Flipping the you-know-who, yeah,
But he's so cute though.
Yeah, I probably got a couple of screws
Up in my head loose.
But no worse than
What's going on in your parents' bedrooms.
Sometimes, I wanna get on TV and just let loose, but can't.
But it's cool for Tom Green
To hump a dead moose.
"My bum is on your lips, my bum is on your lips".
And if I'm lucky,
You might just give it a little kiss.
And that's the message
That we deliver to little kids.
And expect them not to know
What a woman's clitoris is.
Of course they gonna know
What intercourse is,
By the time they hit fourth grade.
They got the Discovery Channel don't they?
"We ain't nothing but mammals".
Well, some of us cannibals.
Who cut other people open like cantaloupes.
But if we can hump dead animals and antelopes.
Then there's no reason, that a man
And another man can't elope.
But if you feel like I feel,
I got the anecdote.
Women wave your panty-hoes,
Sing the chorus and it goes;

I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up?
Please stand up, please stand up

Cuz I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up?
Please stand up, please stand up

Will Smith don't gotta cuss in his raps,
To sell his records.
Well I do so...
"Fuck him and fuck you too!".
You think I give a damn about a Grammy?
Half of you critics can't even stomach me,
Let alone stand me.
"But Slim, what if you win,
Wouldn't it be weird?".
Why?
So you guys could just lie to get me here,
So you can sit me here,
Next to Britney Spears.
Shit,
Christina Aguilera better switch me chairs.
So I can sit next to
Carson Daly and Fred Durst.
And hear them argue over;
Who she gave head to first.
You little bitch,
Put me on blast on MTV.
"Yeah, he's cute,
But I think he's married to Kim, hee-hee".
I should download her audio on MP3
And show the whole world...
How you gave Eminem VD.
I'm sick of you little girl and boy groups,
All you do is annoy me.
So I have been sent here to destroy you.
And there's a million of us just like me,
Who cuss like me;
Who just don't give a fuck like me.
Who dress like me;
Walk, talk and act like me.
And just might be the next best thing,
But not quite me!

I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up?
Please stand up, please stand up

Cuz I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up?
Please stand up, please stand up

I'm like a head trip to listen to,
Cuz I'm only giving you;
Things you joke about with your friends
Inside your living room.
The only difference is I got the balls,
To say it
In front of y'all and I don't gotta be
Frost or sugar coated at all.
I just get on a mic and spit it
And whether you like to admit it.
I just shitted better than 90 percent
Of you rappers out there.
Then you wonder how can kids
Eat up these albums like valiums.
It's funny cuz at the rate I'm going
When I'm 30.
I'll be the only person
In the nursing home flirting.
Pinching nurses asses,
When I'm jacking off with Jergens.
And I'm jerkin,
But this whole bag of Viagra isn't working.
And every single person;
Is a Slim Shady lurking.
He could be working at Burger King
Spitting on your onion rings.
Or in the parking lot, circling,
Screaming "I don't give a fuck!".
With his windows down
And his system up.
So, will the real Shady please stand up?
And put one of those fingers
On each hand up?
And be proud to be
Outta ya mind and outta control.
And one more time, loud as you can,
How does it go?

I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up?
Please stand up, please stand up

Cuz I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up?
Please stand up, please stand up

I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up?
Please stand up, please stand up

Cuz I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up?
Please stand up, please stand up

Ha ha
Guess there's a Slim Shady in all of us...
Fuck it, let's all stand up...

 

Vertaling

Mag ik alstublieft jullie aandacht?
Mag ik alstublieft jullie aandacht?
Wil de echte Slim Shady alstublieft opstaan?
Ik herhaal, Wil de echte Slim Shady alstublieft opstaan?
We gaan hier een probleem hebben.

Je doet alsof
je nooit eerder een blanke man hebt gezien.
Kaken op de vloer zoals Pamela Anderson,
Alsof Tommy Lee zomaar de deur intrapt.
En begint haar kont nog erger te slaan dan ooit.
Ze waren eerst gescheiden,
Gooit haar over de meubels. (Ahh!)
Het is de terugkeer van de...
"Ah, wacht, echt niet, je maakt een grapje,
Hij zei niet wat ik denk dat hij zei, toch?"
En Dr. Dre zei...
Niks stelletje idioten! Dr. Dre is dood,
Hij zit opgesloten in mijn kelder!
(Ha-ha!)
Feministische vrouwen houden van Eminem.
Slim Shady ik ben hem zat.
Kijk naar hem,
Loopt rond grijpt zijn je-weet-wel,
Draait de je-weet-wie, jah,
Maar hij is toch zo schattig.
Jah, ik heb waarschijnlijk een paar steekjes
In mijn hoofd los.
Maar niet erger dan
Wat er gebeurt in je ouders slaapkamer.
Soms, wil ik op tv en gewoon los gaan, maar het kan niet.
Maar het is stoer voor Tom Green
om een dode rendier te bespringen.
"mijn kont is op je lippen, mijn kont is op je lippen".
En als ik geluk heb,
Geef je het misschien een klein kusje.
En dat is de boodschap
die we aan kleine kinderen overbrengen.
En verwachten dat ze niet weten
Wat een vrouwen clitoris is.
Natuurlijk komen ze te weten
Wat gemeenschap is,
Tegen de tijd dat ze in groep 4 zitten.
Ze hebben Discovery Channel toch?
"We zijn niks anders dan beesten".
Nou, sommige van ons zijn kannibalen.
Die snijden andere mensen open als meloenen.
Maar als we dode dieren kunnen bespringen en antilopen.
Dan is er gen reden, waarom een man
en een andere man niet kunnen trouwen.
Maar als je voelt wat ik voel,
Heb ik de anekdote.
Vrouwen zwaai met je panty's,
Zing het refrein en het gaat;

Ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady
Al jullie andere Slim Shadys zijn gewoon na-apers
Dus wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan?
Alsjeblieft sta op, alsjeblieft sta op

Want ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady
Al jullie andere Slim Shadys zijn gewoon na-apers
Dus wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan?
Alsjeblieft sta op, alsjeblieft sta op

Will Smith hoeft niet te schelden in zijn liedjes,
Om zijn albums te verkopen.
Maar ik wel dus...
"F*** hem en f**** jullie ook!"
Denk je dat ik wat geef om een Grammy?
De helft van jullie critici kunnen me niet eens aanhoren,
Laat staan mij verdragen.
"Maar Slim wat als je wint,
Zou dat niet raar zijn?"
Waarom?
Zodat jullie kunnen liegen om mij hier te krijgen,
Zodat je me hier neer kan zetten,
Naast Britney spears.
Shit,
Ik kan beter van stoel wisselen met Christina Aguilera.
Zodat ik kan zitten naast
Carson Daly en Fred Durst.
En kan ze horen ruziën over;
Wie ze het eerst pijpt.
Jij kleine bitch,
Zet me voor gek op MTV.
"Ja, hij is een schatje,
Maar ik denk dat hij is getrouwd met Kim, hihi"
Ik zou haar muziek moeten downloaden op MP3
En aan de hele wereld laten zien...
Hoe jij Eminem privileges gaf.
Ik ben ziek van jullie kleine meiden en jongens groepjes,
Alles wat jullie doen is mij irriteren.
Dus ik ben hierheen gestuurd om jullie te vernietigen.
En er zijn er een miljoen van ons zoals mij,
De redeneren zoals ik;
De er niks om geven zoals ik.
Die zich kleden zoals ik;
Lopen, praten en gedragen zoals ik.
En zouden zomaar de een-na-beste kunnen zijn.
Maar nog net niet mij!

Ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady
Al jullie andere Slim Shadys zijn gewoon na-apers
Dus wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan?
Alsjeblieft sta op, alsjeblieft sta op

Want ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady
Al jullie andere Slim Shadys zijn gewoon na-apers
Dus wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan?
Alsjeblieft sta op, alsjeblieft sta op

Ik ben als een hoofd trip om nar te luisteren,
Want ik geef je alleen maar;
Dingen waarover je grappen maakt met de vrienden
In je woonkamer.
Het enige verschil is dat ik de ballen heb,
Om het te zeggen
Voor jullie allemaal en ik hoef geen
ijs of suikerlaagje te hebben.
Ik neem gewoon een microfoon en rap het
En of je het nou toe wilt geven.
Ik rapte net beter dan 90 procent
Van de rappers overal.
En dan vraag je je af hoe kinderen
Deze albums eten als pilletjes.
Het is grappig want zoals het gaat
Als ik 30 ben.
Zal ik de enige persoon zijn die
In het bejaardenhuis aan het flirten is.
Knijpen in de konten van de zusters.
Als ik me aftrek met Jergens*.
En ik trek,
Maar deze hele zak Viagra werkt niet.
En elke aparte persoon;
Is een Slim Shady verslaafde.
Hij zou kunnen werken bij Burger King
Spuugt op je uien ringen.
Of op de parkeerplaats, rondjes rijden,
Schreeuwen "ik geef er geen fuck om!".
Met zijn ramen naar beneden
En zijn geluidsysteem hard.
Dus, zou de echte Slim Shady alsjeblieft op willen staan?
En doe één van deze vingers
Aan elke hand omhoog?
En wees trots om
Gek te zijn en buiten jezelf.
En één laatste keer, zo hard als je kan,
Hoe gaat hij?

Ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady
Al jullie andere Slim Shadys zijn gewoon na-apers
Dus wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan?
Alsjeblieft sta op, alsjeblieft sta op

Want ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady
Al jullie andere Slim Shadys zijn gewoon na-apers
Dus wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan?
Alsjeblieft sta op, alsjeblieft sta op

Ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady
Al jullie andere Slim Shadys zijn gewoon na-apers
Dus wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan?
Alsjeblieft sta op, alsjeblieft sta op

Want ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady
Al jullie andere Slim Shadys zijn gewoon na-apers
Dus wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan?
Alsjeblieft sta op, alsjeblieft sta op

Ha ha
Ik denk dat er een Slim Shady in ons allemaal zit...
F*** het, laten we allemaal gaan staan...

*Jergens is een merk van badschuim, douchegel, zeep e.d.