Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Eminem Songtekst: Walk On Water

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Eminem - Walk On Water ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Walk On Water? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Eminem! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Eminem en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Walk On Water .

Origineel

I walk on water But I ain't no Jesus I walk on water But only when it freezes (fuck) [Verse 1: Eminem] Why are expectations so high? Is it the bar I set? My arms, I stretch, but I can’t reach A far cry from it, or it's in my grasp, but as Soon as I grab, squeeze I lose my grip like the flyin' trapeze Into the dark I plummet, now the sky’s blackening I know the mark's high, butter– flies rip apart my stomach Knowin' that no matter what bars I come with You're gonna harp, gripe, and That's a hard Vicodin to swallow, so I scrap these As pressure increases like khakis I feel the ice cracking, because— [Chorus: Beyoncé & Eminem] I walk on water But I ain't no Jesus I walk on water (shit) But only when it freezes [Verse 2: Eminem] It's the curse of the standard That the first of the Mathers discs set Always in search of the verse that I haven't spit yet Will this step just be another misstep To tarnish whatever the legacy, love or respect I’ve garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless And it always feels like I’m hittin' the mark ’Til I go sit in the car, listen and pick it apart Like, "This shit is garbage!" God's given me all this, still, I feel no different regardless Kids look to me as a god, this is retarded If only they knew, it's a facade and it's exhaustive And I try not to listen to nonsense But if you bitches are tryin’ to strip me of my confidence Mission accomplished I'm not God-sent, Nas, Rakim, Pac, B.I.G., James Todd Smith And I'm not Prince, so… [Chorus: Beyoncé] I walk on water But I ain't no Jesus I walk on water But only when it freezes [Post-Chorus: Beyoncé] 'Cause I'm only human, just like you Making my mistakes, oh if you only knew I don't think you should believe in me the way that you do 'Cause I'm terrified to let you down, oh [Verse 3: Eminem] It's true, I'm a Rubik's — a beautiful mess At times juvenile, yes, I goof and I jest A flawed human, I guess But I'm doin' my best to not ruin your ex– pectations and meet 'em, but first The "Speedom" verse, now Big Sean He's goin' too fast, is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls, eatin' out my palm Every album song I was spazzin' the fuck out on And now I'm gettin' clowned and frowned on But the only one who's looking down on Me that matters now's DeShaun Am I lucky to be around this long? Begs the question though Especially after the methadone As yesterday fades and the Dresden home Is burnt to the ground, and all that's left of my house is lawn The crowds are gone And it's time to wash out the blonde Sales decline, the curtain's drawn They're closin' the set, I'm still pokin' my head from out behind And everyone who has doubt, remind Now take your best rhyme, outdo it, now do it a thousand times Now let 'em tell ya the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes And as I grow outta sight, outta mind, I might go outta mine 'Cause how do I ever let this mic go without a fight When I made a fuckin' tightrope outta twine? But when I do fall from these heights though, I'll be fine I won't pout or cry or spiral down or whine But I'll decide if it's my final bow this time around, 'cause— [Chorus: Beyoncé] I walk on water But I ain't no Jesus I walk on water But only when it freezes [Post-Chorus: Beyoncé] 'Cause I'm only human, just like you I've been making my mistakes, oh if you only knew I don't think you should believe in me the way that you do 'Cause I'm terrified to let you down, oh If I walked on water, I would drown [Outro: Eminem] 'Cause I'm just a man But as long as I got a mic, I'm godlike So me and you are not alike Bitch, I wrote "Stan"

 

Vertaling

Ik loop over water Maar ik ben geen Jezus Ik loop over water Maar alleen als het bevriest (fuck) [Verse 1: Eminem] Waarom zijn de verwachtingen zo hoog? Is het de bar die ik heb ingesteld? Mijn armen, ik ruk, maar ik kan het niet bereiken Een heel eind er van, of het ligt in mijn greep, maar zo Zodra ik grijp, knijp Ik verlies mijn grip als de trapeze van de vlieg In het donker val ik naar beneden, nu is de lucht zwart Ik ken de hoge, boter- vliegen scheuren mijn maag uiteen Weet dat het maakt niet uit met welke repen ik kom Je gaat harp, gripe en Dat is een harde Vicodin om te slikken, dus ik scrap deze Naarmate de druk toeneemt, zoals Khakis Ik voel het ijs kraken, omdat- [Chorus: Beyoncé & Eminem] Ik loop over water Maar ik ben geen Jezus Ik loop over water (shit) Maar alleen als het bevriest [Verse 2: Eminem] Het is de vloek van de standaard Dat de eerste van de Mathers-schijven is ingesteld Altijd op zoek naar het couplet dat ik nog niet heb gespuwd Zal deze stap gewoon weer een misstap zijn? Om te bezoedelen wat de erfenis, liefde of respect Ik heb verzameld? Het rijm moet perfect zijn, de levering foutloos En het voelt altijd alsof ik het doelwit ben Tot ik ga zitten in de auto, luister en kies het uit elkaar Zoals: "Deze shit is rotzooi!" God heeft me dit allemaal gegeven, toch voel ik me niet anders Kinderen zien mij als een god, dit is achterlijk Wisten ze het maar, het is een façade en het is uitputtend En ik probeer niet naar onzin te luisteren Maar als je teven proberen me van mijn vertrouwen te beroven Missie volbracht Ik ben niet door God gestuurd, Nas, Rakim, Pac, BIG, James Todd Smith En ik ben geen prins, dus ... [Chorus: Beyoncé] Ik loop over water Maar ik ben geen Jezus Ik loop over water Maar alleen als het bevriest [Post-Chorus: Beyoncé] Omdat ik alleen maar mens ben, net als jij Mijn fouten maken, oh als je het maar wist Ik denk niet dat je op de manier zoals jij moet geloven in mij Omdat ik doodsbang ben om je teleur te stellen, oh [Verse 3: Eminem] Het is waar, ik ben een Rubiks - een mooie puinhoop Soms juveniele, ja, ik goof en ik grap Een gebrekkig mens, denk ik Maar ik doe mijn best om je ex niet te verpesten pectaties en ontmoeten ze, maar eerst Het vers "Speedom", nu Big Sean Hij gaat te snel, zal hij zijn moeder schreeuwen of vervloeken? Er was een tijd dat ik de wereld bij de ballen had en mijn hand uithad Elk albumnummer waar ik spijt van had En nu word ik clowned en fronsen Maar de enige die erop let Ik die er toe doet, is DeShaun Heb ik geluk dat ik zo lang in de buurt ben? Begrijpt echter de vraag Vooral na het methadon Zoals gisteren verdwijnt en het huis in Dresden Wordt platgebrand en alles wat er nog over is van mijn huis is gazon De drukte is weg En het is tijd om de blondine uit te wassen Verkoop neemt af, het gordijn wordt getrokken Ze sluiten de set af, ik sta nog steeds van achteren achter me aan En iedereen die twijfelt, herinner het je Neem nu je beste rijm, overtref het, doe het nu duizend keer Laat ze je vertellen dat de wereld het niet langer kan schelen of neukt over je rijmpjes En als ik uit het zicht groei, ga ik uit de mijne Want hoe laat ik deze microfoon nooit los zonder te vechten Toen ik een koord maakte van het touw? Maar als ik uit deze hoogten val, komt het wel goed Ik zal niet pruilen of huilen of spiraal naar beneden of zeuren Maar ik zal beslissen of het deze keer mijn laatste buiging is, want ... [Chorus: Beyoncé] Ik loop over water Maar ik ben geen Jezus Ik loop over water Maar alleen als het bevriest [Post-Chorus: Beyoncé] Omdat ik alleen maar mens ben, net als jij Ik heb mijn fouten gemaakt, oh als je dat maar wist Ik denk niet dat je op de manier zoals jij moet geloven in mij Omdat ik doodsbang ben om je teleur te stellen, oh Als ik op water zou lopen, zou ik verdrinken [Outro: Eminem] Omdat ik gewoon een man ben Maar zolang ik een microfoon heb, ben ik goddelijk Dus ik en jij zijn niet hetzelfde Bitch, ik schreef 'Stan'