Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: enter the haggis Songtekst: cynical

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: enter the haggis - cynical ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van cynical? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van enter the haggis! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van enter the haggis en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals cynical .

Origineel

Depleted uranium is used on the ends of bullets And on the ends of shells because it is so hard Almost any armament is vulnerable To something that is tipped with depleted uranium In the cities and towns of Afghanistan In the heart of the Balkans, the heart of Iraq Not your Grandfathers style of deadly munitions Its silent and deadly years after the mission Depleted uranium is a war crime Depleted uranium is a war crime Gonna cut through their armor, then cut through your lungs If you make it home alive, youll still die young A greedy gang of liars, yeah, weve seen it all before A moneymaking scheme led by war-profiteering whores Depleted uranium is a war crime Depleted uranium is a war crime They were throwing it away Until they figured out they could use it for armament Half-life, 4.5 billion Half-life, youll waste away Half-life, 4.5 billion Half-life, youll waste a Weve heard their lies before and we know theyre lying again Feels like a deja vu of Agent Orange and Vietnam Weaponry so sadistic, it is hard to comprehend War profits surge with every breath by Uncle Sam Depleted uranium is a war crime Depleted uranium is a war crime Depleted uranium is a war crime We went to a hospital in Southern Iraq And a woman was there with a very deformed child And her husband had been in the Iraqi Army And had been in the battles in Southern Iraq And came home and they produced a baby That was, very severe malformations Both the Leukemia rates in children And malformations at birth had increased by six hundred percent And it was clearly an epidemic where all this DU had been dumped It becomes a dust that can be inhaled And infect the blood stream and the rest of the body And it was the opinion of the doctors there That this was caused by depleted uranium They simply saw this as being a direct result Of the war by the United States Half-life, 4.5 billion Half-life, we waste away Half-life, 4.5 billion Half-life, we waste away Half-life, 4.5 billion Half-life, we waste away Half-life, 4.5 billion Half-life, we waste away The doctor said, Women at the time of birth Dont ask if its a boy or a girl, they ask, 'Is it normal?' The military denies first and then after the evidence builds to the point Where they can no longer deny, then they do the research Thats what happened in the Vietnam era around Agent Orange And I suspect and Im worried that thats what will happen this time

 

Vertaling

Verarmd uranium wordt gebruikt op de uiteinden van kogels En op de uiteinden van granaten omdat het zo hard is. Bijna elke bewapening is kwetsbaar... voor iets dat is getipt met verarmd uranium. In de steden en dorpen van Afghanistan In het hart van de Balkan, het hart van Irak. Niet je grootvaders stijl van dodelijke munitie. Het is stil en dodelijk jaren na de missie. Verarmd uranium is een oorlogsmisdaad. Verarmd uranium is een oorlogsmisdaad. Het snijdt door hun pantser, en snijdt dan door je longen. Als je levend thuiskomt, zul je nog jong sterven. Een hebzuchtige bende leugenaars, ja, we hebben het allemaal al eens gezien Een geldmakend schema geleid door oorlogsbeluste hoeren Verarmd uranium is een oorlogsmisdaad. Verarmd uranium is een oorlogsmisdaad Ze waren het aan het weggooien tot ze uitvonden dat ze het voor bewapening konden gebruiken. Halfwaardetijd, 4,5 miljard. Half-leven, je zult wegkwijnen Half-leven, 4.5 miljard Half-life, youll waste a We hebben hun leugens eerder gehoord en we weten dat ze weer liegen. Het voelt als een déjà vu van Agent Orange en Vietnam. Wapens zo sadistisch, het is moeilijk te bevatten Oorlogswinsten stijgen met elke ademtocht van Uncle Sam Verarmd uranium is een oorlogsmisdaad Verarmd uranium is een oorlogsmisdaad Verarmd uranium is een oorlogsmisdaad. We gingen naar een ziekenhuis in Zuid-Irak... En een vrouw was daar met een zeer misvormd kind. En haar man had in het Irakese leger gezeten... En had deelgenomen aan de gevechten in Zuid-Irak. En kwam thuis en ze maakten een baby. Dat was, zeer ernstige misvormingen. Zowel het aantal gevallen van leukemie bij kinderen... en misvormingen bij de geboorte waren toegenomen met zeshonderd procent. En het was duidelijk een epidemie waar al deze DU was gedumpt. Het wordt een stof dat ingeademd kan worden... en de bloedstroom en de rest van het lichaam kan infecteren. En het was de mening van de dokters daar... dat dit veroorzaakt was door verarmd uranium. Ze zagen dit gewoon als een direct resultaat... van de oorlog door de Verenigde Staten. Halfwaardetijd, 4,5 miljard. Half-leven, we verspillen het Half-leven, 4.5 miljard Half-life, we waste away Half-leven, 4.5 miljard Half-life, we waste away Half-leven, 4.5 miljard Half-life, we waste away De dokter zei, Vrouwen op het moment van de geboorte vragen niet of het een jongen of een meisje is, ze vragen, 'Is het normaal? Het leger ontkent eerst en dan nadat het bewijs zich opbouwt tot het punt waar ze niet langer kunnen ontkennen, dan doen ze het onderzoek. Dat is wat er gebeurde in de Vietnam periode rond Agent Orange. En ik vermoed en ben bezorgd dat dat deze keer ook zal gebeuren.