Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: enthroned Songtekst: when hell freeze over

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: enthroned - when hell freeze over ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van when hell freeze over? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van enthroned! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van enthroned en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals when hell freeze over .

Origineel

[trilogy part 1] [Narrative by nornagest:] 1632, Namur in a forlorn corner of the town, "striking midnight, the pendulum ironically engaged us to remember wich use, we did of the fleding day. Today, fatadical date, friday 13th we have although everything we know about the way to lead the PATH OF BLASPHEMY..." [J. Carnires 1585-1641] "We've blaspheme jesus, of the most incontestable gods, like a parasite he his!! We've got everything to please to the coarse !! Satan's worthy vassals we are insulting what human loved, hail our mighty father, as we walk through emptiness, our unhealthy symphony's enveloping souls till their latest and eternal dwell... in HELL !!! WHEN HELL FREEZES OVER !!!!!!! [1st lead by nornagest] [2nd lead by nerath daemon] [demonical story by sabathan:] In the shadow of the light dark beings had found their path, strange noises has been heard, it seems that evil spirits haunts his town, or perhaps strange men who came from another world, another dimension? As i was told by our forthfathers... corpses were found skinless, crucified, like the holy son, women open wide their children in their arms, nails through the head ! Maybe this story... is related by someone who know it all... We've blaspheme jesus, of the most incontestable gods, like a parasite he his!! We've got everything to please to the coarse !! We are demon's worthy vassals we are insulting what human loved, father what they fear ! As we walk through emptiness, our unhealthy symphony's enveloping souls till their latest and eternal dwell.. sadness, servile executioner, the weak who's wrong through our spears, brainless strongs we hate... and to the master we deliver our faith ! Kiss the stupid mater lick their mother with a mighty devotion, from putrefaction, Bless the pale gleam, at last we've to drown griddiness into delirium... Us proud reverends of the blackened horde ! Whose glory is to spread the inebriety from darkness !!! [1st lead by nerath daemon] [2nd lead by nornagest] [3rd lead by nerath daemon] [4th lead by nornagest] In our destructive consciousness we blast the candle of life for the return of evil emanations, from the very depths of satan's kingdom, 666 mutilations achieved the gates are now shut, shadows and whispers have disappeared, the town seems to be quiet but a unholy presence still rule the streets at night, waiting thy loneliness to catch you and open your chest with their spears made from your fears.... NOW THE GATES ARE CLOSED TILL THE DAWN OF A NEW MILLENNIUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [when hell freezes over is based on a true story]

 

Vertaling

[trilogie deel 1] [Narrative door nornagest:] 1632, Namen in een verlaten hoek van de stad, 's nachts middernacht, de pendel sloeg ons ironisch genoeg aan het geheugen om te onthouden welk gebruik we van de kledingdag deden. Vandaag, fatadical date, vrijdag 13th hebben we alles wat we weten over de manier om het PAD OF BLASPHEMY te leiden ... " [J. Carnires 1585-1641] 'We lasteren Jezus, van de meest onweerlegbare goden, als een parasiet hij zijn!! We hebben alles om het grove te behagen !! Satans waardige vazallen, we beledigen wat de mens liefhad, begroet onze machtigen vader, terwijl we door de leegte lopen, omhult onze ongezonde symfonie zielen tot hun laatste en eeuwige verblijf ... in HEL !!! MET SINT JUTTEMUS !!!!!!! [1e aanloop door nornagest] [2e leiding door nerath daemon] [demonische verhaal door sabathan:] In de schaduw van het licht hadden donkere wezens hun pad gevonden, vreemde geluiden zijn gehoord, het lijkt erop dat boze geesten zijn stad achtervolgen, of misschien vreemde mannen die uit een andere wereld kwamen, een andere dimensie? Zoals ons door onze voorvaders werd verteld ... werden lijken zonder vel, gekruisigd gevonden, zoals de heilige zoon, vrouwen openen hun kinderen wijd in hun armen, spijkers door het hoofd! Misschien wordt dit verhaal ... verteld door iemand die alles weet ... We hebben laster Jezus, van de meest onweerlegbare goden, als een parasiet die hij van hem is !! We hebben alles om het grove te behagen !! We zijn de waardige vazallen van demonen, we beledigen wat de mens liefhad, vader waar ze bang voor zijn! Terwijl we door leegte lopen, omhullen onze ongezonde symfonie zielen tot hun laatste en eeuwige verblijf. verdriet, slaafse beul, de zwakken die het mis hebben door onze speren, hersenloze sterke punten die we haten ... en aan de meester geven we ons geloof! Kus de domme mater hun moeder likken met een grote toewijding, van verrotting, Zegen de bleke glans, eindelijk moeten we griddiness verdrinken in delirium ... Ons trotse dominees van de zwartgeblakerde horde! Wiens glorie is om de begrenzing uit de duisternis te verspreiden !!! [1e aanloop door nerath daemon] [2e aanvoer door nornagest] [3e leiding door nerath daemon] [4e voorsprong door nornagest] In ons destructieve bewustzijn blazen we de levenskaars voor de terugkeer van kwade emanaties, vanuit de diepten van satans koninkrijk bereikten 666 verminkingen de poorten die nu gesloten zijn, schaduwen en het gefluister is verdwenen, de stad lijkt stil, maar een onheilige aanwezigheid heerst nog steeds straten 's nachts, wachtend op uw eenzaamheid om u te vangen en uw borst te openen met hun speren gemaakt van uw angsten ... NU ZIJN DE POORTEN GESLOTEN TOT DE DAG VAN EEN NIEUW MILLENNIUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [wanneer de hel bevriest is gebaseerd op een waargebeurd verhaal]