Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: epica Songtekst: kingdom of heaven

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: epica - kingdom of heaven ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van kingdom of heaven? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van epica! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van epica en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals kingdom of heaven .

Origineel

I. Hold in Derision. Pioneering, big breakthroughs. Proceeded by the opposition. Hold in derision all that's new. Afraid to lose their own esteem. Scorn shall be directed at the genius. Represses subtle theories of the light. to the questions of life. Quantum physics lead us to. Answers to the great taboos. We create the world around us. God is every living soul. Science, spirituality. Will have to meet along the way and. We need new drifts, another view. Expand our grip on the cryptic soul. Hope is more than a postponed disappointment. Non intellegens nil explicas. Videre nolens nil capies. Non intellegens nil explicas. Incognita non vides. Open your Sahasrara. Ii. Children of the Light. Light creates us all. Pride will make us fall. Life is meaningful. Life delight us all. Light creates us all. Pride divides us all. Life is meaningful. The soul survives us all. Misled by science. Our wake up call. Conditioning cannot fool us 'till the end. Iii. Bardo Thödol. Guide us safety. through the gates of death. Iv. Paragons of Perfection. Nothing here will be the same. I'll see the world through different eyes and. I was given clarity. And the wisdom I can't deny. All that we can never see. Until we leave this frail existence. Is just a shadow of reality. Death is not the final instance. It's not your time. You have to go back... back!. Now!. No, no, I don't want to return,. please let me stay here, don't make me go back. Go back, you've got work to do. We're not alone, we are all one.. Nothing here will be the same. The smallest bit is as big as nature. Our limited capacities. Gives us trouble to comprehend. We are linked in every way. And we're strong as our weakest fragment. Every word that we convey. Is an act with consequences. V. The Harsh Return. Light creates us all. Pride will make us fall. Life is meaningful. Life delight us all. Light creates us all. Pride divides us all. Life is meaningful. The soul survives us all. Greed will make us fall. Light will bind us all

 

Vertaling

I. Houd in spot. Baanbrekend, grote doorbraken. Vervolgd door de oppositie. Bespotten alles wat nieuw is. Bang om hun eigen achting te verliezen. Hoon wordt gericht op het genie. Onderdrukt subtiele theorieën van het licht. naar de vragen van het leven. Kwantumfysica leidt ons naar. Antwoorden op de grote taboes. Wij creëren de wereld om ons heen. God is elke levende ziel. Wetenschap, spiritualiteit. Zullen elkaar onderweg moeten ontmoeten en. We hebben nieuwe driften nodig, een andere kijk. Vergroot onze greep op de cryptische ziel. Hoop is meer dan een uitgestelde teleurstelling. Non intellegens nil explicas. Videre nolens nil capies. Non intellegens nil explicas. Incognita non vides. Open je Sahasrara. Ii. Kinderen van het Licht. Het licht schept ons allen. Trots zal ons doen vallen. Het leven is zinvol. Het leven verrukt ons allen. Het licht schept ons allen. Trots verdeelt ons allen. Het leven is zinvol. De ziel overleeft ons allen. Misleid door de wetenschap. Onze wake up call. Conditionering kan ons niet voor de gek houden tot het einde. Iii. Bardo Thödol. Leid ons in veiligheid. door de poorten van de dood. Iv. Paragonen van Perfectie. Niets zal hier hetzelfde zijn. Ik zal de wereld door andere ogen zien en. Ik heb duidelijkheid gekregen. En de wijsheid die ik niet kan ontkennen. Alles wat we nooit kunnen zien. Totdat we dit fragiele bestaan verlaten. Is slechts een schaduw van de realiteit. De dood is niet de laatste instantie. Het is niet jouw tijd. Je moet teruggaan... terug!. Nu. Nee, nee, ik wil niet terug. Laat me alsjeblieft hier blijven, dwing me niet terug te gaan. Ga terug, je hebt werk te doen. We zijn niet alleen, we zijn allemaal een... Niets hier zal hetzelfde zijn. Het kleinste stukje is zo groot als de natuur. Onze beperkte capaciteiten. Geeft ons moeite om te begrijpen. We zijn op elke manier verbonden. En we zijn sterk als ons zwakste fragment. Elk woord dat we uitbrengen. Is een daad met gevolgen. V. De harde terugkeer. Licht creëert ons allen. Trots zal ons doen vallen. Het leven is zinvol. Het leven verrukt ons allen. Licht schept ons allen. Trots verdeelt ons allen. Het leven is zinvol. De ziel overleeft ons allen. Hebzucht zal ons doen vallen. Het licht zal ons allen binden