Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: esham Songtekst: sell me yo soul

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: esham - sell me yo soul ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van sell me yo soul? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van esham! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van esham en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals sell me yo soul .

Origineel

Sell me yo soul(11x) I was born a slave, and I'm still a slave, Just because I misbehaved. And you mutha fuckas still tryin' to calm me down, When the priest stole your money and he skipped town. When you went to church, you said your soul was sold, In God we trust, you gave the priest your bank roll. You sold your soul to a man talkin' about God, Give him money so he can pay his rent, and that's odd. But he don't stay in the ghetto, but yet you do, So are you fuckin' him, or is he fuckin' you? Give me your money says the man in the white collar, Praise the lord, as he hollas takin' all the dollas. This ain't blasphemy or sacri-religion, It's just a brotha tellin' you how it is, And I'ma tell this priest, rippin' off my people as the story is told, Sell me yo' soul This ain't Hellen Keller so how can you hear me, I once saw a priest make a blind woman see. Or was it that the woman was never blind, and he was lyin', I'm here to tell ya that the priest was out his mind. He made a lady get out her wheel chair and walk, He'll say abra cabdabra and the mute man will talk. Then he'll pass the plate while your mind is in a mental state, Changin' up the words in the Bible so you'll think it's great. Little do you know the Father's robbin' you blind, 'cause he know you don't know, God is the state of lien'. Your praisin' the priest instead of praisin' the Lord, And Sunday is pay day for him, 'cause that's what he's there for. Give me your money, quarters and dimes and pennies, Whatever you got, he'll take it, 'cause he'll take anything. And you wonder why he drive a Cadillac in gold, 'cause you're selling your soul. The priest is just jackin' so how can you bust him? He don't pay taxes, so how can you trust him? Look at Tammy and Jimmy Baker, The mother fucker was a fuckin' liar, a fuckin' faker. Takin' your money and stone cold bankin', Dead bodies stacked up, and stankin'. Just a fucked up way to be, All you mutha fuckas out here poisonin' soceity. And you say, thou shall not steal, When you fuckin' go get a new Cadilac Seville. And when you take off that black dress, You got a brand new silk suit, cleaned and pressed. I rest my case, 'cause a preacher can't tell me shit, he don't see race. And I'ma say this shit coast to coast, You's a goddamn liar if you say you caught the Holy Ghost. Some have as the story is told, But if you have, then sell me yo soul.

 

Vertaling

Sell me yo soul(11x) Ik ben geboren als slaaf, en ik ben nog steeds een slaaf, Alleen omdat ik me misdragen heb. En jullie klootzakken proberen me nog steeds te kalmeren, Toen de priester je geld stal en hij de stad verliet. Toen je naar de kerk ging, zei je dat je ziel verkocht was, In God we trust, gaf je de priester je bankrekening. Je verkocht je ziel aan een man die over God sprak, Geef hem geld zodat hij zijn huur kan betalen, en dat is vreemd. Maar hij blijft niet in het getto, maar jij wel, Dus neuk jij hem, of neukt hij jou? Geef me je geld zegt de man in de witte kraag, Loof de Heer, want hij neemt alle dollars. Dit is geen godslastering of sacri-religie, Het is gewoon een broeder die je vertelt hoe het is, En ik zal deze priester vertellen, dat hij mijn mensen berooft als het verhaal verteld wordt, Sell me yo' soul Dit is niet Hellen Keller dus hoe kun je me horen, Ik zag ooit een priester een blinde vrouw laten zien. Of was het dat de vrouw nooit blind was, en hij loog, Ik ben hier om je te vertellen dat de priester niet goed bij zijn hoofd was. Hij liet een vrouw uit haar rolstoel komen en lopen, Hij zegt dan abra cabdabra en de doofstomme zal praten. Dan geeft hij het bord door terwijl je geest in een mentale toestand is, Verandert de woorden in de Bijbel zodat je denkt dat het geweldig is. Je weet niet dat de Vader je blind aan het beroven is, omdat hij weet dat je het niet weet, God is de staat van de wet. Je prijst de priester in plaats van de Heer, En zondag is betaaldag voor hem, want dat is waar hij voor is. Geef me je geld, kwartjes, dubbeltjes en centen, Wat je ook hebt, hij neemt het, want hij neemt alles. En je vraagt je af waarom hij een Cadillac in goud rijdt, omdat je je ziel verkoopt. De priester is gewoon aan het stelen, dus hoe kun je hem arresteren? Hij betaalt geen belasting, dus hoe kun je hem vertrouwen? Kijk naar Tammy en Jimmy Baker, Die klootzak was een verdomde leugenaar, een verdomde bedrieger. Hij nam je geld aan en was een ijskoude bankier, Dode lichamen opgestapeld, en stinkend. Gewoon een klote manier om te zijn, Al jullie klootzakken hier, vergiftigen de wereld. En jullie zeggen, gij zult niet stelen, wanneer je verdomme een nieuwe Cadilac Seville gaat halen. En wanneer je die zwarte jurk uittrekt, heb je een gloednieuw zijden pak, gereinigd en geperst. Ik rust mijn zaak, want een prediker kan me niets vertellen, hij ziet geen ras. En ik zeg dit van kust tot kust, Je bent een verdomde leugenaar als je zegt dat je de Heilige Geest hebt gevangen. Sommigen hebben dat, zoals het verhaal verteld wordt, Maar als dat zo is, verkoop me dan je ziel.