Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: every time i die Songtekst: religion of speed

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: every time i die - religion of speed ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van religion of speed? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van every time i die! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van every time i die en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals religion of speed .

Origineel

I can't continue on without a sign One wing to haul the weight of only one third of an eye The voice I'm leaning into has been thrown When all the meat is stripped away I'm chewing on the bone I'm condemned until the moment I forget That I haven't learned a goddamn thing yet My soul is sticking out like a talon through a shell You can wait until the rapture I will hightail it to hell Water everywhere but no water fit to drink I've got endless proof and I don't know what to think Nothing but time, not a minute left to spare Gallons of fuel, I can't get anywhere When all I am is a stone that says the name I had and the years that I had been, The quiet depths and the measured steps won't echo like the shriek of riot did Sever the anchor you drag or be frozen at the stake Choke down all the prey in your path before you become the prey No one likes a company man Nothing but a snake, nothing but a snake Look at my war it's the prettiest thing alive I traded it for sanity now all you see is mine Open the throttle, feel the thunder in the sails Pick up the scent of fear and follow the trail When all I am is a stone that says the name I had and the years that I had been The quiet depths and the measured steps won't echo like the shriek of riot did I can't move the dredge without heat Stillwater of a puddle and the ocean never meet I've wandered off a path into a storm A trance into a fury, a mantra for a sword Doomed until I recall how to fire up an engine that has stalled I would trade what I have lost for the things that I have left. Some clarity just to see darkness best? My flower in your barrel hasn't stopped the slaughter yet So spent, we can't be saved We lost sleep but we found our way Sharpen your axe against the road Don't hold out hope Such courage pulls us down. We ride on Such courage pulls us down. We ride on Our songs refuse a grave These beating hearts make violent waves Push the pedal right through the floor Want so much more When all I am is a stone that says the name I had and the years that I had been The quiet depths and the measured steps won't echo like the shriek of riot did

 

Vertaling

Ik kan niet verder zonder een teken Een vleugel om het gewicht van slechts een derde van een oog te dragen De stem waar ik op leun is weggegooid Als al het vlees is weggehaald, zit ik op het bot te kauwen Ik ben veroordeeld tot het moment dat ik vergeet Dat ik verdomme nog niets geleerd heb Mijn ziel steekt uit als een klauw door een schelp Je kunt wachten tot de vervoering, ik ga snel naar de hel Overal water, maar geen water om te drinken Ik heb eindeloos bewijs en ik weet niet wat ik moet denken Niets dan tijd, geen minuut meer over Gallons brandstof, ik kan nergens komen Wanneer alles wat ik ben een steen is die zegt de naam die ik had en de jaren die ik was, De stille diepten en de afgemeten stappen zullen niet weergalmen zoals de schreeuw van oproer deed Maak het anker los dat je meesleept of wordt bevroren op de brandstapel. Verstik alle prooi op je pad voordat je zelf de prooi wordt. Niemand houdt van een gezelschapsmens. Niets dan een slang, niets dan een slang Kijk naar mijn oorlog het is het mooiste wat er leeft Ik ruilde het voor geestelijke gezondheid nu is alles wat je ziet van mij Open de gashendel, voel de donder in de zeilen Neem de geur van angst op en volg het spoor Wanneer alles wat ik ben een steen is die zegt de naam die ik had en de jaren die ik was De stille diepten en de afgemeten stappen zullen niet weergalmen zoals de schreeuw van oproer deed Ik kan de bagger niet verplaatsen zonder warmte Stilstaand water van een plas en de oceaan zullen elkaar nooit ontmoeten Ik ben van een pad afgedwaald in een storm Een trance in een furie, een mantra voor een zwaard Verdoemd tot ik me herinner hoe ik een motor moet starten die is vastgelopen Ik zou wat ik verloren heb ruilen voor de dingen die ik nog heb. Wat helderheid alleen om de duisternis het beste te zien? Mijn bloem in jouw vat heeft de slachting nog niet gestopt Zo opgebruikt, we kunnen niet gered worden We verloren slaap maar we vonden onze weg Slijp je bijl tegen de weg Hou niet op met hopen Zulke moed trekt ons naar beneden. We rijden door Zulke moed haalt ons naar beneden. We rijden door Onze liederen weigeren een graf Deze kloppende harten maken hevige golven Duwen het pedaal dwars door de vloer Willen zo veel meer Wanneer alles wat ik ben een steen is die zegt de naam die ik had en de jaren die ik was De stille diepten en de afgemeten stappen zullen niet weerklinken zoals de schreeuw van oproer deed