Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: frank-zappa Songtekst: a-few-moments-with-brother-a-west

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: f ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van a-few-moments-with-brother-a-west? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van frank-zappa! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van frank-zappa en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals a-few-moments-with-brother-a-west .

Origineel

Frank Zappa (lead guitar, synthesizer, vocals) Ike Willis (rhythm guitar, synthesizer, vocals) Mike Keneally (rhythm guitar, synthesizer, vocals) Bobby Martin (keyboards, vocals) Ed Mann (vibes, marimba, electronic percussion) Walt Fowler (trumpet, flugel horn, synthesizer) Bruce Fowler (trombone) Paul Carman (alto saxophone, soprano saxophone, baritone saxophone) Albert Wing (tenor saxophone) Kurt McGettrick (baritone saxophone, bass saxophone, contrabass clarinet) Scott Thunes (electric bass, mini-moog) Chad Wackerman (drums, electronic percussion) [This is spoken with the style and accent of an evangelist preacher from the southern United States.] Thank you very much, Mr. Zappa. Ah, I'm very pleased to be here on behalf of the Administration-- the most powerful government in the world. And, uh, Mr. Fitzwater invited me toe here tonight to create some balance, because there has been some things done by Mr. Zappa that I think are unfair to our country. I think, from the beginning, to say that this is going to be balanced, when he has this *lingerie* up here, and makin' fun of *children's toys*, as a beginning, if this is what he has in mind, I think he's wrong. It's people like Mr. Frank Zappa that kept the Senate from being able to send arms to the democratic freedom fighters in Nicaragua! And I, for one, am headin' down there myself, as soon as I finish up here tonight. And I want the elected official, Mr. Charlie Sanders the Democrat, to remember that "Democrat" begins with a "D", just like DEMON! And we'll remember you, friend, when ites votin' time. And Margaret Boyd[?] and Carmen Belacord[?], despite ...[?] habit, did some help to back things up. Friends, these forms cost money. And this money could be going towards a more powerful military; this money could be going towards driving out the illegal aliens. Instead, Mr. Zappa wants to have a bunch of young, uninformed 18 to 21-year-olds votin' here, and spendin' your money. And I just want you to know that tonight, I *love* him anyway. Because I've got love in my heart, and I'm not afraid of the fact that he turned this into some kind of zoo up here. Sunday--that's not fair, Mr. Zappa--Sunday night used to be a night in which Americans would get together. They'd go to their place of worship, and they would share. And I don't know why, on this night which is supposed to be Valentine's night, there aren't more people that have a heart that have a love affair with America. But instead, they're here on Sunday night, worshipping this man who's demon-possessed! I ask you, Mr. Frank Zappa, what kind of man can name a child Moon Unit? What kind of man can name a child Weasel? What kind of man can name a child Ohman? To me, it defies the logic. And I'min' here tonight because I want to share with him, just the same way we're going to give spirit power to the democratic freedom fighters down there, our brothers that wanna have the freedom to be able to have a man like Pat Robertson. To have a man like Mr. Dole. Restore, America! And I'm gonna ask the power and the joy and the power of the living king of kings, and a lot of you here, you smut-minded, musical people say, "King of kings, that must be Elvis". No, I'm gonna ask for the power and ask for the glory. I'm gonna now, I'm gonna tell you a story. I'm gonna drive out the demons, friends. I'm gonna ask you to help this badness end. Come on Frank, let's have a story. Come on now share the glory. Do you feel the power? Come on, put out the negativity...

 

Vertaling

Frank Zappa (lead gitaar, synthesizer, zang) Ike Willis (ritmegitaar, synthesizer, zang) Mike Keneally (ritmegitaar, synthesizer, zang) Bobby Martin (keyboards, zang) Ed Mann (vibes, marimba, elektronische percussie) Walt Fowler (trompet, bugel, synthesizer) Bruce Fowler (trombone) Paul Carman (altsaxofoon, sopraansaxofoon, baritonsaxofoon) Albert Wing (tenorsaxofoon) Kurt McGettrick (baritonsaxofoon, bassaxofoon, contrabasklarinet) Scott Thunes (elektrische bas, mini-moog) Chad Wackerman (drums, elektronische percussie) [Dit wordt gesproken met de stijl en het accent van een evangelist-prediker uit de zuidelijke Verenigde Staten.] Heel erg bedankt, meneer Zappa. Ah, ik ben erg blij hier te zijn namens de regering, de machtigste regering ter wereld. En, uh, Mr. Fitzwater heeft me vanavond uitgenodigd om hier wat evenwicht te creëren, omdat meneer Zappa dingen heeft gedaan waarvan ik denk dat ze oneerlijk zijn tegenover ons land. Ik denk, vanaf het begin, om te zeggen dat dit in evenwicht zal zijn, als hij deze * lingerie * hier heeft, en om te lachen met * kinderspeelgoed *, om te beginnen, als dit is wat hij in gedachten heeft, Ik denk dat hij het mis heeft. Het zijn mensen zoals de heer Frank Zappa die ervoor zorgden dat de Senaat geen wapens kon sturen naar de democratische vrijheidsstrijders in Nicaragua! En ik ga er zelf naar toe zodra ik hier vanavond klaar ben. En ik wil dat de gekozen ambtenaar, de heer Charlie Sanders, de democraat, onthoudt dat "democraat" begint met een "D", net als DEMON! En we zullen je herinneren, vriend, als het tijd is om te stemmen. En Margaret Boyd [?] En Carmen Belacord [?] Hebben, ondanks ... [?] Gewoonte, geholpen om de boel te ondersteunen. Vrienden, deze formulieren kosten geld. En dit geld zou naar een krachtiger leger kunnen gaan; dit geld zou kunnen gaan naar het verdrijven van de illegale vreemdelingen. In plaats daarvan wil meneer Zappa een stel jonge, ongeïnformeerde 18- tot 21-jarigen hier stemmen en uw geld uitgeven. En ik wil gewoon dat je weet dat ik vanavond toch van hem hou. Omdat ik liefde in mijn hart heb, en ik ben niet bang dat hij hier een soort dierentuin van heeft gemaakt. Zondag - dat is niet eerlijk, meneer Zappa - Zondagavond was een nacht waarin Amerikanen samen zouden komen. Ze zouden naar hun gebedshuis gaan en ze zouden delen. En ik weet niet waarom er op deze nacht, die Valentijnsavond zou moeten zijn, niet meer mensen zijn die een hart hebben met een liefdesrelatie met Amerika. Maar in plaats daarvan zijn ze hier op zondagavond en aanbidden deze man die bezeten is door demonen! Ik vraag u, meneer Frank Zappa, wat voor man kan een kind een Maaneenheid noemen? Wat voor soort man kan een wezel van een kind noemen? Wat voor soort man kan een kind Ohman noemen? Voor mij tart het de logica. En ik ben hier vanavond omdat ik met hem wil delen, net zoals we geestelijke macht gaan geven aan de democratische vrijheidsstrijders daar beneden, onze broeders die de vrijheid willen hebben om een ??man als Pat Robertson. Om een ??man als meneer Dole te hebben. Herstel, Amerika! En ik ga de kracht en de vreugde en de kracht van de levende koning der koningen vragen, en velen van jullie hier, vuile, muzikale mensen zeggen: "Koning der koningen, dat moet Elvis zijn". Nee, ik ga om de kracht vragen en om de glorie vragen. Ik ga nu, ik ga je een verhaal vertellen. Ik ga de demonen verdrijven, vrienden. Ik ga je vragen om deze slechtheid te beëindigen. Kom op Frank, laten we een verhaal hebben. Kom op, deel nu de glorie. Voel je de kracht? Kom op, zet de negativiteit uit ...