Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: frank-zappa Songtekst: he-used-to-cut-the-grass

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: f ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van he-used-to-cut-the-grass? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van frank-zappa! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van frank-zappa en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals he-used-to-cut-the-grass .

Origineel

Frank zappa (lead guitar, vocals) Warren cucurullo (rhythm guitar, vocals) Denny walley (slide guitar, vocals) Ike willis (lead vocals) Peter wolf (keyboards) Arthur barrow (bass, vocals) Ed mann (percussion) Vinnie colaiuta (drums) Joe: (to himself as he walks out of prison) I'm out at last Boy, the world Sure looks different Wow...there's hardly Anything fun to do Since they made Music illegal But I'm hooked I got the habit I've got to have it I need to play But there's no Musicians anymore They're all gone Wait! I've got it! I'll be sullen and Withdrawn I'll dwindle off into The twilight realm Of my own secret Thoughts I'll walk through The parking lot In a semi- Catatonic state And dream of Guitar notes To go with the Loading-zone Announcements. Joe wanders through the world which by then has been totally epoxied over, carefully organized, with everyone reporting daily to his or her appointed place in a line somewhere in front of a wind Mewhere in a building somewhere in order to collect his or her welfare check, which, when cashed, made it possible for the young ones to continue the payments for the obsolete and irreparable ap Ces their parents had purchased on the instalment plan years ago, providing as security the future ies of their children. the rest of these checks were used by the young recipients to buy fu Ngs of their own on credit, most of which broke down or failed within moments of purchase and seemed to be stacking up everywhere. Central scrutinizer: This is the central Scrutinizer The white zone Is for loading and Unloading only. If you have to load or Unload, go to the White zone. You'll love it. It's a way of life. This is the central Scrutinizer The white zone Is for loading and Unloading only. If you have to load or Unload, go to the White zone. You'll love it. It's a way of life. This is the central Scrutinizer The white zone Is for loading and Unloading only. If you have to load or Unload... As joe stumbles over mounds of dead consumer goods formed into abstract statues dedicated to the quality of american craftsmanship, dreaming his stupid little guitar notes, he hears, somewhere i Back of his head, the voice of mrs. borg, taunting him: Mrs. borg's voice: Turn it down! Turn it down! I have children Sleeping here! Don't you boys know Any nice songs? I'm calling the police! I did it! They'll be here... Shortly! I'm not joking around Anymore! You'll see now! There they are... They'reing! Listen to that mess, Would you! Every day this goes on Around here! He used to Cut my grass... He was a Very nice boy... He used to Cut my grass... He was a Very nice boy... He used to Cut my grass... He was a Very nice boy... He used to Cut my grass... He was a Very nice boy... Central scrutinizer: This is the central scrutinizer... yes...he used to be a nice boy...he used to cut the grass...but now his mind is totally destroyed by music. he's so crazy now he even believes that people are Ng articles and reviews about his imaginary guitar notes, and so, continuing to dwindle in the twilight realm of his own secret thoughts, he not only dreams imaginary guitar notes, but, to make Rs worse, dreams imaginary vocal parts to a song about the imaginary journalistic profession...

 

Vertaling

Frank Zappa (lead gitaar, zang) Warren cucurullo (slaggitaar, zang) Denny Walley (slide gitaar, zang) Ike Willis (zang) Peter wolf (toetsenborden) Arthur Barrow (bas, zang) Ed mann (percussie) Vinnie colaiuta (drums) Joe: (tegen zichzelf als hij de gevangenis uitloopt) Ik ben eindelijk weg Tjonge, de wereld Het ziet er zeker anders uit Wauw ... er is nauwelijks Alles wat leuk is om te doen Sinds ze gemaakt hebben Muziek illegaal Maar ik ben verslaafd Ik heb de gewoonte Ik moet het hebben Ik moet spelen Maar dat is er niet Muzikanten meer Ze zijn allemaal weg Wacht! Ik heb het! Ik zal nors zijn en Teruggetrokken Ik zal afdalen in Het schemerrijk Van mijn eigen geheim Gedachten Ik loop er doorheen De parkeerplaats In een semi- Catatonische staat En droom van Gitaarnoten Te gaan met de Zone voor laden en lossen Mededelingen. Joe dwaalt door de wereld die tegen die tijd totaal geëpoxeerd is, zorgvuldig georganiseerd, en iedereen rapporteert dagelijks aan zijn of haar afgesproken plek in een rij ergens voor een wind Ergens in een gebouw ergens om zijn of haar welzijnscheck op te halen, die het voor de jongeren mogelijk maakte om de betalingen voor het verouderde en onherstelbare geld voort te zetten Ces die hun ouders jaren geleden op het afbetalingsplan hadden gekocht, als zekerheid voor de toekomst van hun kinderen. de rest van deze controles werden door de jonge ontvangers gebruikt om fu te kopen Eigen tegoeden op krediet, waarvan de meeste binnen enkele ogenblikken na aankoop kapot gingen of faalden en overal leken op te stapelen. Centrale controleur: Dit staat centraal Onderzoeker De witte zone Is voor het laden en Alleen lossen. Als je moet laden of Uitladen, ga naar de Witte zone. Je zal het leuk vinden. Het is een manier van leven. Dit staat centraal Onderzoeker De witte zone Is voor het laden en Alleen lossen. Als je moet laden of Uitladen, ga naar de Witte zone. Je zal het leuk vinden. Het is een manier van leven. Dit staat centraal Onderzoeker De witte zone Is voor het laden en Alleen lossen. Als je moet laden of Lossen... Terwijl Joe struikelt over bergen dode consumptiegoederen die zijn gevormd tot abstracte beelden die zijn gewijd aan de kwaliteit van Amerikaans vakmanschap, terwijl hij droomt van zijn domme kleine gitaarnoten, hoort hij ergens waar ik Achterin zijn hoofd, de stem van mevr. borg, hem uitdagen: De stem van mevrouw borg: Wijs het af! Wijs het af! ik heb kinderen Hier slapen! Weten jullie het niet Heb je leuke liedjes? Ik bel de politie! Ik heb het gedaan! Ze zullen hier zijn ... Binnenkort! Ik maak geen grapjes Meer! Je zult het nu zien! Daar zijn ze... Ze zijn! Luister naar die puinhoop, Zou jij! Dit gaat elke dag door Hier in de buurt! Hij was Maai mijn gras ... Hij was een Heel aardige jongen ... Hij was Maai mijn gras ... Hij was een Heel aardige jongen ... Hij was Maai mijn gras ... Hij was een Heel aardige jongen ... Hij was Maai mijn gras ... Hij was een Heel aardige jongen ... Centrale controleur: Dit is de centrale controleur ... ja ... hij was een aardige jongen ... hij maaide het gras ... maar nu wordt zijn geest totaal vernietigd door muziek. hij is zo gek nu hij zelfs gelooft dat mensen dat zijn Ng artikelen en recensies over zijn denkbeeldige gitaarnoten, en dus, terwijl hij blijft slinken in de schemering van zijn eigen geheime gedachten, droomt hij niet alleen denkbeeldige gitaarnoten, maar om Erger nog, droomt imaginaire vocale delen van een lied over het imaginaire journalistieke beroep ...