Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: fabio Songtekst: after dark

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fabio - after dark ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van after dark? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fabio! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fabio en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals after dark .

Origineel

Bonjouro i'm fabio, and i'm very interested in what makes romance work. I want to share with you my recipe for a perfect evening, an evening for two lovers When I plan a date, I want to make sure that everything is perfect for us. Music is the most important thing to set the mood for the night. When I play a special song, it's very important, because it can express what I feel so perfectly. A song can speak for me, when i cannot put my feelings into words. I listen to a solo, and I think of it well. When its dark, turn on the music, I light the candles, there is no time table for us, for the fantasy that we will make come true. I can be very shy when I first meet a woman, but ill always dream of learning her secrets. First I like to look into her eyes, because they can tell me what she really feels. Theres a certain quality in a womans eyes. They show more than her physical appearance, they reveal her tenderness & passion. Her inner beauty. I love to take her, any place where I can devote all my attention to her. It can be the corner of a restaurant. It could be in front of my fireplace curled up together, or it can be a walk on the beach. While the waves caress the shore, and I hold her very close I like to take a special lady to a scene of mine, where we can hold hands in the dark and whisper very quietly about what we see. I wonder would she kiss me like that? Will I always be the hero of her life? I wish there were more romantic films, because romantic films can lead to beautiful adventures after we leave the theatre. Sometimes there is no place i'd rather be than on a tropical island. We seem to have it all to ourselves, just me and my special lady. There are no folks to intrude on us. Fish from the water, fruits from the trees, and wonderful sights. The only sounds we hear are the sounds of nature, and of our hearts beating as one. And the only music, is the music we make together. One of the most important things about a woman is there sense of humor. It's this sense of humor that breaks down our ambitions. She can seduce me with her laughter. The child in us comes out and were free, to play and explore, anything in our minds or in our hearts. I like nothing better than to surprise my lady. With a plane ticket, and a toothbrush, and a bikini. My favorite destination is the maldive islands. Primitive, untouched, the smell of the crystal clear ocean, the velvet of the sand, the brilliance of the stars, we could be on another planet. We need no clothes, no money, just each other. A long, slow dance can be the best way to bring a woman close to me. On my terrace, or maybe a sunset at the beach. I always hold her so close so that I can whisper in her ear, I embrace her, very gently while the music carries us away. I want to hear her say, yes! I want to kiss her for a very, very long time. I cant help myself, all I want to do is touch her. Her caress is my command. When I have to leave my special woman, I always count the moments until I can see her again. I have memories of our perfect time together, and the music we share, and I smile. Ciao bellissima

 

Vertaling

Bonjouro ik ben Fabio, en ik ben zeer geïnteresseerd in wat romantiek doet werken. Ik wil met jullie mijn recept delen voor een perfecte avond, een avond voor twee geliefden Wanneer ik een date plan, wil ik er zeker van zijn dat alles perfect is voor ons. Muziek is het belangrijkste om de sfeer van de avond te bepalen. Als ik een speciaal liedje speel, is het heel belangrijk, omdat het zo perfect kan uitdrukken wat ik voel. Een liedje kan voor mij spreken, als ik mijn gevoelens niet in woorden kan uitdrukken. Ik luister naar een solo, en ik denk er goed over na. Als het donker is, zet ik de muziek aan, steek ik de kaarsen aan, er is geen tijdschema voor ons, voor de fantasie die we zullen waarmaken. Ik kan erg verlegen zijn als ik een vrouw voor het eerst ontmoet, maar ik droom er altijd van haar geheimen te leren kennen. Eerst kijk ik graag in haar ogen, want die kunnen me vertellen wat ze echt voelt. Er is een bepaalde kwaliteit in de ogen van een vrouw. Ze laten meer zien dan haar fysieke verschijning, ze onthullen haar tederheid en passie. Haar innerlijke schoonheid. Ik hou ervan om haar mee te nemen, elke plek waar ik al mijn aandacht aan haar kan besteden. Het kan de hoek van een restaurant zijn. Het kan voor mijn open haard zijn, samen opgekruld, of het kan een wandeling op het strand zijn. Terwijl de golven de kust strelen, en ik haar heel dichtbij houd Ik neem een speciale dame graag mee naar een plek van mij, waar we elkaars hand kunnen vasthouden in het donker en heel zachtjes fluisteren over wat we zien. Ik vraag me af of ze me zo zou kussen? Zal ik altijd de held van haar leven zijn? Ik wou dat er meer romantische films waren, want romantische films kunnen leiden tot mooie avonturen nadat we het theater verlaten hebben. Soms is er geen plek waar ik liever zou zijn dan op een tropisch eiland. We lijken het allemaal voor onszelf te hebben, alleen ik en mijn speciale vrouw. Er zijn geen mensen die ons storen. Vis uit het water, fruit van de bomen, en prachtige uitzichten. De enige geluiden die we horen zijn de geluiden van de natuur, en van onze harten die als één kloppen. En de enige muziek, is de muziek die we samen maken. Een van de belangrijkste dingen aan een vrouw is haar gevoel voor humor. Het is dit gevoel voor humor dat onze ambities afbreekt. Ze kan me verleiden met haar lach. Het kind in ons komt naar buiten en we zijn vrij, om te spelen en te ontdekken, alles in ons hoofd of in ons hart. Ik doe niets liever dan mijn dame verrassen. Met een vliegticket, en een tandenborstel, en een bikini. Mijn favoriete bestemming is de Maledive eilanden. Primitief, ongerept, de geur van de kristalheldere oceaan, het fluweel van het zand, de schittering van de sterren, we zouden op een andere planeet kunnen zijn. We hebben geen kleren nodig, geen geld, alleen elkaar. Een lange, langzame dans kan de beste manier zijn om een vrouw dicht bij me te brengen. Op mijn terras, of misschien een zonsondergang op het strand. Ik hou haar altijd zo dichtbij dat ik in haar oor kan fluisteren, Ik omhels haar, heel zachtjes terwijl de muziek ons wegdraagt. Ik wil haar ja horen zeggen! Ik wil haar kussen voor een zeer, zeer lange tijd. Ik kan het niet helpen, alles wat ik wil is haar aanraken. Haar streling is mijn bevel. Als ik mijn speciale vrouw moet verlaten, tel ik altijd de momenten tot ik haar weer kan zien. Ik heb herinneringen aan onze perfecte tijd samen, en de muziek die we delen, en ik glimlach. Ciao bellissima