Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: faith evans Songtekst: everyday struggle

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: faith evans - everyday struggle ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van everyday struggle? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van faith evans! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van faith evans en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals everyday struggle .

Origineel

Ya, ya, ya, come on, man! Keep it moving, man, this ain't real efficient shit, man. You know what I'm saying? I mean chill out man, Chill out my old girl, name Faith, hey, what's up? Know what time it is, man? Did ye shit all day, man? Word up, man! What a fucking role is that? It's funny how the world just turns around, Everything that goes up, just know that it might be coming down, And nothing new under the sun, Everything's already been done. Listen to the words of this song! If you're coming from the right place you could never go wrong. Life can just pass you by, So I just keep my head to the sky. [Chorus] Well, we got to figure out How to just broke it out Nothing's more precious than time! I'll tell you what life's about, people gotta work it out! Open your mind! Open your mind! To get to the right! To get to the right! Let me tell you something unknown! You gotta be more careful of the things that you wish for! Just like king Minos, I was told! Just like king Minos, I was told! Everything that glitters and glows. And if you really know how God works Damn, she's mean Anything is possible, But you've got to just put Him first! He holds the world in his hands I'll understand if someone explains. [Chorus] Work it out, work it out! You know the struggle is on maintain, Refuse to go back between Most of the ground made me define But every time we're in, we're lost To keep the love be, open your heart! I invested in well and their success is as special as hell. To many black clouds broke out the day I caught myself I smoked out Wish I had a moment to sell! A moment to sell A moment to be what you wanna, Me I'm just a genius of That's what's real, makes us confront it My stand my personality, this is my reality, Keep it moving you can do it! From the and I've been borne to Try to stay rich in the heart, stay strong Stay strong It really makes me repeat it Peace repeated! What we've got to figure out, How to just work it out! Nothing's more precious than time! Nothing is more precious than time! I'll tell what life's about, people gotta work it out! Open your mind to get to the right! Open your mind to get to the right! And you've got to figure out, how to just break it out Nothing's more precious than time! Cause the world just turns around! I'll tell what life's about, people gotta work it out! Open your mind! Open your mind! To get to the right! To get to the right! You can get to the right way. It's just a hobby that I've picked, Nothing that I'll need. Word up! Everything is will! Fame, This is their meaningless Love protects everyone!

 

Vertaling

Ja, ja, ja, kom op, man! Doorlopen, man, dit is niet echt efficiënt spul, man. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel rustig man, Chill out my old girl, name Faith, hey, what's up? Weet je hoe laat het is? Heb je de hele dag zitten schijten? Word wakker, man! Wat is dat voor een rol? Het is grappig hoe de wereld gewoon omdraait, Alles wat omhoog gaat, weet gewoon dat het misschien naar beneden komt, En niets nieuws onder de zon, Alles is al gedaan. Luister naar de woorden van dit lied! Als je van de juiste plaats komt, kan het nooit fout gaan. Het leven kan gewoon aan je voorbij gaan, Dus ik hou mijn hoofd naar de hemel. [refrein] Well, we got to figure out Hoe we het gewoon kunnen uitbraken Niets is kostbaarder dan tijd! Ik zal je vertellen waar het om gaat in het leven, mensen moeten het uitwerken! Open je geest. Open je geest! Om naar het juiste te gaan! Om bij het juiste te komen! Laat me je iets onbekends vertellen. Je moet voorzichtiger zijn met de dingen die je wenst! Net als koning Minos, is mij verteld. Net als koning Minos, is mij verteld. Alles wat glinstert en gloeit. En als je echt weet hoe God werkt... Verdomme, ze is gemeen Alles is mogelijk, Maar je moet Hem op de eerste plaats zetten. Hij houdt de wereld in zijn handen Ik zal het begrijpen als iemand het uitlegt. [refrein] Werk het uit, werk het uit! Je weet dat de strijd is vol te houden, Weiger terug te gaan tussen De meeste van de grond maakte me definiëren Maar elke keer als we binnen zijn, zijn we verloren Om de liefde te houden, open je hart! Ik investeerde in goed en hun succes is zo bijzonder als de hel. Te veel zwarte wolken braken uit de dag dat ik mezelf betrapte ik rookte uit Wish I had a moment to sell! Een moment om te verkopen Een moment om te zijn wat je wilt, Me I'm just a genius of Dat is wat echt is, maakt dat we het confronteren Mijn stand mijn persoonlijkheid, dit is mijn realiteit, Hou het in beweging je kan het! Van de en ik ben gedragen om Probeer rijk in het hart te blijven, blijf sterk Blijf sterk Het doet me echt herhalen Vrede herhaald! Wat we moeten uitzoeken, Hoe het gewoon uit te werken! Niets is kostbaarder dan tijd! Niets is kostbaarder dan tijd! Ik zal je vertellen waar het om gaat in het leven, mensen moeten het uitwerken! Open je geest om naar het juiste te gaan! Open je geest om naar het juiste te gaan! En je moet uitzoeken, hoe je het uit kunt breken. Niets is kostbaarder dan tijd. Want de wereld draait gewoon om. Ik zal je vertellen waar het om draait in het leven, mensen moeten het uitwerken! Open je geest. Open je geest! Om naar het recht te gaan. Om bij het juiste te komen! Je kunt op de juiste manier komen. Het is gewoon een hobby die ik heb gekozen, Niets dat ik nodig zal hebben. Word wakker! Alles is willen! Roem, Dat is hun betekenisloos Liefde beschermt iedereen!