Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: falconer Songtekst: field of sorrow

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: falconer - field of sorrow ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van field of sorrow? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van falconer! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van falconer en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals field of sorrow .

Origineel

The memory lingers on of the arrival of dawn. They saw the beacon aflame, Burning with sorrow for the lives that would be lost. And the troops went ashore, Sounds of drums filled the air. Towards the city they marched. Called all the young ones, called the old. Summoned the people to stand up and be bold. Fight a superior force for high society. Sheltered behind the walls, Holding the riches that forever could be lost. Outside the city gates The peasant army fights on Towards their imminent doom. Cross the Field of Sorrow children's soul still cry As an echo from the blackened day. Cross the Field of Sorrow There are whispers and sighs From burning anguish and dismay. From the protection of walls Beheld the blood stained plains Reeking of sacrifice's shame. Children and cripples of the battle that was lost. Trembling hands open the gates For the extortion of fire, As they had nowhere to hide. Fill up the barrels and chests with all your gold. Build me a throne to rest upon. Fear not the fate of the fallen, Hear not the cries of the crows. And so they sailed off with the gold. In the midst of the sea They were caught by a storm. Both booty and crew's lying deep.

 

Vertaling

De herinnering blijft hangen aan de komst van de dageraad. Ze zagen het baken in brand staan, Brandend van verdriet om de levens die verloren zouden gaan. En de troepen gingen aan land, Het geluid van trommels vulde de lucht. Ze marcheerden naar de stad. riepen alle jongeren, riepen de ouderen. riepen de mensen op om op te staan en moedig te zijn. Een superieure strijdmacht te bevechten voor de hoge maatschappij. Beschut achter de muren, De rijkdommen vasthoudend die voor altijd verloren konden gaan. Buiten de poorten van de stad vecht het boerenleger verder Op weg naar hun naderende ondergang. Over het veld van verdriet huilen nog steeds de zielen van kinderen Als een echo van de zwartgeblakerde dag. Cross the Field of Sorrow Er wordt gefluisterd en gezucht Van brandende angst en ontzetting. Vanuit de bescherming van muren Aanschouw de met bloed bevlekte vlakten Stekend van de schande van het offer. Kinderen en kreupelen van de strijd die verloren was. Bevende handen openen de poorten Voor de afpersing van het vuur, Omdat ze nergens konden schuilen. Vul de vaten en kisten met al uw goud. Bouw mij een troon om op te rusten. Vrees niet het lot van de gevallenen, Hoor niet de kreten van de kraaien. En zo zeilden ze weg met het goud. In het midden van de zee werden ze overvallen door een storm. Zowel de buit als de bemanning lagen diep.