Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: fates warning Songtekst: the sorceress

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fates warning - the sorceress ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the sorceress? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fates warning! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fates warning en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the sorceress .

Origineel

I search alone, dark the night, deep the Blackest forest, down the devil's hopyard On my way from Salem I lit a fire Magical brimstone sparks ashes from the Hazel wood Dancing with the banshee, fire rose up To the sky. The dead of night parts the sky, the Salem Witch Hunting eyes Malefica spells She soars the ocean shore of Kildare Over tombs of the harpy fields Ride the great beast abandoned girls Lonely girls ride the great beast Virginal goddess of Hunt Diana Through the Brocken Spectre rose a lureing Angel Sister of Morgana, forever dressed in black Journey through the witch trials learned Of lore And wives tales We fathomed the deepest oceans o her Darkest mind Searching lands of giants and dragons Sail the oceans of serpents and krakens Under ages of dark the Salem witch Burned beneath mindless torture of men Through the castles of demons and wizards Cast to their fate the Moerea the sisters Two hundred fifty thousand the Salem witch In the bog of the Witch Meadow run Malifica revenge plague have begun Burned alive for a crim never done Children of the darkness dance on the coven Of the lost In blazing pyre suspended in air she Demands holocaust She can exorcise with the whites of her eyes She'll devour your children, in a wink of An eye, descend from the sky to the Cauldren of the damned. Her burning lips urned the infamous kiss She took me by the hand In a wink of your eye she ascends to the sky She unveiled my talisman I'm the Witch finder general.

 

Vertaling

Ik zoek alleen, donker de nacht, diep de Zwartste bos, langs de hopyard van de duivel Op weg van Salem stak ik een vuur aan Magische zwavel vonken as uit de Hazel hout Dansend met de banshee, steeg het vuur Naar de lucht. Het holst van de nacht scheidt de lucht, de Salem Heks Jachtogen Malefica spreuken Ze zweeft de oceaankust van Kildare Over graven van de harpijvelden Berijd het grote beest verlaten meisjes Eenzame meisjes rijden op het grote beest Maagdelijke godin van Hunt Diana Door de Brocken Spectre steeg een lokaas Engel Zuster van Morgana, altijd in het zwart gekleed Reis door de geleerde heksenprocessen Van overlevering En vrouwenverhalen We hebben de diepste oceanen van haar doorgrond Donkerste geest Land van reuzen en draken doorzoeken Vaar over de oceanen van slangen en krakens Onder donkere tijden was de Salem-heks Verbrand onder hersenloze martelingen van mannen Door de kastelen van demonen en tovenaars Werp de zusters Moerea naar hun lot Tweehonderdvijftigduizend de Salem-heks In het moeras van de Witch Meadow run De wraakplaag van Malifica is begonnen Levend verbrand voor een misdaad nooit gedaan Kinderen van de duisternis dansen op de coven Van de verlorenen In brandende brandstapel zweefde ze Eist holocaust Ze kan bezweren met het wit van haar ogen Ze zal je kinderen in een oogwenk verslinden Een oog, daal af van de lucht naar de Cauldren van de verdoemden. Haar brandende lippen wierpen de beruchte kus Ze pakte me bij de hand In een oogwenk stijgt ze op naar de lucht Ze onthulde mijn talisman, ik ben de Heksenzoeker algemeen.