Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: fatima mansions Songtekst: greyhair

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fatima mansions - greyhair ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van greyhair? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fatima mansions! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fatima mansions en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals greyhair .

Origineel

Greyhair fool / Shoes undone / The fields ahead / Leaves black as coal Landmark-free / No walls, No trees to greet him on this night of his return see--So who will love this lie on legs who can't change skin and is not yet dead? The universal foreigner The homeless, greyhair son Scrambles blind up muddy slope then silent shakes before rusty gates--see There's a house, its roof caved in A rusty wreck of car / A lightning-blasted tree and a man who says, "So here you are--the boy who broke the plough, who struck his father down, who told us to be damned and betrayed us to the Englishman!" "Who will love this lie on legs? On paving-stones I've made my bed Not a living soul now speaks my name but here at least I have my shame I thought to come and taste once more what the priestly fables all ignore: the un-eternal consequence," says the greyhair son Greyhair fool / Shoes undone / He'll top at dawn / Now hews his plough Wind blows on / The soil is poison / He sets to work / He and his plough Final union / He and his plough / Plough

 

Vertaling

Grijsharige dwaas / Schoenen ongedaan / De velden voor ons / Bladeren zwart als steenkool Zonder herkenningspunten / Geen muren, geen bomen om hem te begroeten op deze nacht van zijn terugkeer zie- Dus wie zal deze leugen op benen liefhebben die niet van huid kan veranderen en nog niet dood is? De universele vreemdeling De dakloze, grijsharige zoon klautert blind de modderige helling op dan stil schuddend voor roestige poorten--zie Er is een huis, het dak is ingestort Een roestig wrak van een auto / Een door bliksem getroffen boom en een man die zegt: "Dus hier ben je - de jongen die de ploeg brak, die zijn vader neersloeg, die ons zei verdoemd te zijn en ons verraadde aan de Engelsman!" "Wie zal deze leugen op benen houden? Op straatstenen heb ik mijn bed gemaakt Geen levende ziel spreekt nu mijn naam, maar hier heb ik tenminste mijn schaamte Ik dacht te komen en nog eens te proeven wat de priesterlijke fabels allemaal negeren: de onsterfelijke consequentie,' zegt de zoon van het grijze haar Grijsharige dwaas / Schoenen ongedaan / Hij zal boven bij dageraad / Nu houwt zijn ploeg De wind waait verder / De grond is vergif / Hij gaat aan het werk / Hij en zijn ploeg Laatste vereniging / Hij en zijn ploeg / Ploeg