Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: fire on mcginnis Songtekst: foggy dew

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fire on mcginnis - foggy dew ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van foggy dew? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fire on mcginnis! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fire on mcginnis en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals foggy dew .

Origineel

Twas down the glen one Easter morn To a city fair road I When Ireland's line of marching men In squadrons passed me by No pipe did hum no battle drum did sound its dread tattoo But the Angelus bell and the liffey's swell rang out in the foggy dew Right proudly high o'er Dublin town, they flung out a flag of war 'Twas better to die 'neath an Irish sky then at Suvla or Sud el Bar And from the plains of Royal Meath strong men came a-hurrying through While Britannia's sons with their long-range guns sailed in through the foggy dew But the night fell black, the rifle crack made "Prefidious Albion" reel 'Mid the leaden rain seven tongues of flame did shine o'er the lines of steel. By every blade a prayer was said that to Ireland her sons be true And when morning broke still the war flag shook out it's folds in the foggy dew But the bravest fell and the requiem bell rang mournfully and clear For those who died at Eastertide at the sprining of the year. The world did gaze with deep amaze at those fearless men and true Who bore the fight that freedom's light might shine through the foggy dew

 

Vertaling

Op een Paasmorgen liep ik door de vallei To a city fair road I Toen Ierlands rij marcherende mannen in eskaders aan mij voorbij trok No pipe did hum no battle drum did sound its dread tattoo Maar de Angelusklok en de deining van de Liffey weerklonken in de mistige dauw. Trots wapperden ze hoog over Dublin, met een oorlogsvlag. Het was beter te sterven onder een Ierse hemel dan in Suvla of Sud el Bar. En van de vlaktes van Royal Meath kwamen sterke mannen aangesneld Terwijl de zonen van Britannia met hun lange afstandsgeschut door de mistige dauw Maar de nacht werd zwart, het geweergekletter deed "Prefidious Albion" weerklinken Midden in de loden regen schenen zeven tongen van vlammen over de lijnen van staal. Bij elk mes werd gebeden dat Ierland haar zonen trouw mocht zijn. En toen de ochtend aanbrak schudde de oorlogsvlag zijn plooien in de mistige dauw Maar de dappersten vielen en de requiemklok luidde treurig en duidelijk voor hen die stierven tijdens de Paastijd in de lente van het jaar. De wereld staarde met diepe verbazing naar die onbevreesde mannen en ware die de strijd hebben gestreden opdat het licht van de vrijheid door de mistige dauw zou schijnen