Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: fish Songtekst: the web

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fish - the web ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the web? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fish! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fish en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the web .

Origineel

The rain auditions at my window Its symphony echoes in my womb My gaze scans the walls of this apartment To rectify the confines of my tomb I'm the cyclops in the tenement I'm the soul without the cause Crying midst my rubber plants Ignoring beckoning doors Clippings from ancient newspapers Lie scattered cross the floor Stained by the wine from a shattered glass Meaningless words, yellowed by time Faded photos exposing pain Celluloid leeches bleeding my mind Christ, you've finished playing hangman You've cast the fateful dice Advice, advice, advice me This shroud will not suffice And thus begins the web Attempting to discard these clinging memories I only serve to wallow in our past I fabricate the weave with my excuses It's strands, I hope and pray shall last Oh please do last, oh please do last The fly trap needs the insects Ivy caresses the wall Needles make love to the junkies The sirens seduce with their call Confidence has deserted me With you it has forsaken me Confused and rejected, despised and alone I kiss isolation on its fevered brow Security, clutching me Obscurity, threatening me Christ, your reasons were so obvious As my friend have qualified I only laughed away your tears But even jesters cry But even jesters cry I realize, I hold the key to freedom Oh, I cannot let my life be ruled by threads The time has come to make decisions The changes have to be made I realize, I hold the key to freedom I cannot let my life be ruled by threads The time has come to make decisions The changes have to be made Now I leave you, the past does have its say You're all but forgotten, a mote in my heart Decisions have been made They've been made, they've been made Decisions have been made I've conquered my fears, all my fears The flaming shroud, the flaming shroud Must edge the web The web, the web, the web

 

Vertaling

De regen doet auditie bij mijn raam Zijn symfonie weerklinkt in mijn baarmoeder Mijn blik scant de muren van dit appartement Om de grenzen van mijn tombe recht te zetten Ik ben de cycloop in het huurhuis Ik ben de ziel zonder oorzaak Huilend temidden van mijn rubberplanten Wenkende deuren negerend Knipsels van oude kranten Liggen verspreid over de vloer bevlekt door de wijn van een gebroken glas Zinloze woorden, vergeeld door de tijd Vervaagde foto's die pijn blootleggen Celluloid bloedzuigers bloeden mijn geest Christus, je bent klaar met beul spelen Je hebt de noodlottige dobbelstenen geworpen Advies, advies, advies me Deze lijkwade zal niet volstaan En zo begint het web Pogingen om deze kleverige herinneringen weg te gooien Ik kan alleen maar zwelgen in ons verleden Ik maak het weefsel met mijn excuses Zijn strengen, hoop ik en bid dat ze zullen blijven Oh alsjeblieft hou vol, oh alsjeblieft hou vol De vliegenval heeft de insecten nodig Ivy streelt de muur Naalden bedrijven de liefde met de junkies De sirenen verleiden met hun roep Vertrouwen heeft me in de steek gelaten Met jou heeft het mij verlaten Verward en afgewezen, veracht en alleen Ik kus isolement op zijn koortsige voorhoofd Veiligheid, die me vastgrijpt Obscuriteit, die me bedreigt Christus, je redenen waren zo duidelijk Zoals mijn vriend hebben gekwalificeerd Ik lachte alleen je tranen weg Maar zelfs narren huilen Maar zelfs narren huilen Ik realiseer me dat ik de sleutel tot vrijheid heb. Oh, ik kan mijn leven niet laten regeren door draden De tijd is gekomen om beslissingen te nemen De veranderingen moeten worden gemaakt Ik realiseer me dat ik de sleutel tot vrijheid heb Ik kan mijn leven niet door draden laten beheersen De tijd is gekomen om beslissingen te nemen De veranderingen moeten worden gemaakt Nu verlaat ik je, het verleden heeft zijn zegje gedaan Je bent bijna vergeten, een splinter in mijn hart Beslissingen zijn genomen Ze zijn genomen, ze zijn genomen De beslissingen zijn genomen Ik heb mijn angsten overwonnen, al mijn angsten De vlammende lijkwade, de vlammende lijkwade Moet het web omzomen Het web, het web, het web