Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: flame Songtekst: christ alone

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: flame - christ alone ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van christ alone? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van flame! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van flame en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals christ alone .

Origineel

One day we'll be like You There is no one like You One day we'll be like You There is no one like You One day we'll be like You Lord You're the only one who didn't sin only one who didn't bend With temptation pressing in first Adam gave in ?After that Abraham Noah did Moses did and many men before them Yes even Israel after You split the Red Sea? After you rescued them from Egyptian tyranny Many kings and many prophets many priest just couldn't stop it Man is so sin prone yet can't atone for our own problems Yet in the wilderness the tempted tried to get You to fall Three times Satan tried but got a word to resist them all You overthrew the devil's power the demonic put to shame Jesus is our high priest we've got peace cause he overcame Yes through Christ alone Yes through Christ alone Anyone who's in the Son died to when they hung Him on Overcame when He overcame resurrected when He rose New creation new humanity our insanity was overthrown Our Lord was tempted and tried See the serpent with angel eyes He saw the Christ in the wilderness He salivated with anxious eyes He came to Him with the same tricks Turn this stone into bread it's been awhile since You've eaten Has Your Father left You for dead? Is this the place the Spirit led You? And all this time He hasn't fed You You're the messiah Son of God Yet somehow He neglects You He'll protect you Throw yourself from the pinnacle of the temple It's simple remember this is biblical I came to tell you the devil lies

 

Vertaling

Op een dag zullen we zijn zoals U Er is niemand zoals U Op een dag zullen we zijn zoals U Er is niemand zoals U Op een dag zullen we zijn zoals U Heer, U bent de enige die niet zondigde, de enige die niet boog. Toen de verleiding opdrong, gaf eerst Adam toe. Daarna Abraham Noach Mozes en vele mannen voor hen. Ja zelfs Israël nadat U de Rode Zee had gespleten? Nadat U hen had gered van de Egyptische tirannie. Vele koningen en profeten, vele priesters konden het niet tegenhouden. De mens is zo vatbaar voor zonde, maar kan niet boeten voor zijn eigen problemen. Maar in de woestijn probeerden de verleidelijken U te laten vallen. Drie keer probeerde Satan het maar kreeg een woord om ze allemaal te weerstaan U overwon de macht van de duivel, de demonen tot schaamte gebracht. Jezus is onze hogepriester, we hebben vrede omdat hij overwon. Ja, door Christus alleen. Ja, door Christus alleen. Iedereen die in de Zoon is, stierf toen ze Hem ophingen. Overwonnen toen Hij overwon, herrezen toen Hij opstond. Nieuwe schepping, nieuwe mensheid, onze krankzinnigheid werd overwonnen. Onze Heer werd verzocht en beproefd Hij zag de slang met engelenogen Hij zag de Christus in de woestijn Hij watertandde met angstige ogen Hij kwam tot Hem met dezelfde trucs Verander deze steen in brood het is een tijd geleden dat U gegeten hebt Heeft Uw Vader U voor dood achtergelaten? Is dit de plaats waar de Geest U leidde? En al die tijd heeft Hij je niet gevoed Jij bent de messias, de zoon van God. Maar op een of andere manier verwaarloost Hij U Hij zal je beschermen. Gooi jezelf van de top van de tempel Het is simpel, onthoud dat dit bijbels is. Ik ben gekomen om je te vertellen dat de duivel liegt.