Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: flobots Songtekst: happy together turtles cover

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: flobots - happy together turtles cover ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van happy together turtles cover? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van flobots! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van flobots en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals happy together turtles cover .

Origineel

Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right To think about the girl you love, and hold her tight. So happy together If I should call you up Invest a dime And you say you belong to me And ease my mind Imagine how the world would be So very fine So happy together Imagine me and you I do but I'm thinking too much and I'm studying how they toss the dice it had to be simpler back in the day when our folks were pretty certain they would find someone now none of it's assigned we just want a date whether deaf or blind or dumb I look at your number and wonder if I should call you up or invest a dime in a message with text that doesn't belong to me but it would ease my mind to know if the songs I'm singin are in a key you can comprehend in tune with the thoughts you're pondering if so we can both stop wondering if and be together like Donner and Blitzen but all reindeer games aside it's like right when you came here, I came alive it's like everything else was a glimpse of you giving hints and clues of where your name resides now that I've found you it's changed the vibe shattered through all the blame fear pain and pride doesn't matter who calls and invests a dime they get a message saying we're staying inside cause I imagine, you and me could make music beautifully could make moves never lose the beat I can imagine the food that we chose to eat I see it all like a view from a movie seat and imagine you and me never knew that we were never more than a few degrees and how good it would prove to be but the waiting is over I finally found you and... I can't see me loving nobody but you For all my life When you're with me Baby the skies will be blue For all my life Me and you And you and me No matter how they toss the dice It has to be The only one for me is you And you for me So happy together Imagine me and you and you and you me no other way for we to be toss the dice eventually snake-eyes spells a tragedy and I release unhappily the magic now a fantasy the another one for me than you a some other one for you than me and that's the way it has to be an uncompleted masterpiece deleted canvas atrophy cut be another after me a silent wound whose lips confess Love's loss under Love's duress a curse confessing hope and then reverse the blessing emptiness this hollow whole wont coalesce regrets emote from hole in chest as less remote emotions pull from gravities growing depths I have it easy knowing this together we will never fit So I'd rather bind my mind with rhymes than blind my eyes and sever it I can't see me loving nobody but you For all my life When you're with me Baby the skies will be blue For all my life BA PA PA PA BA PARA .... Me and you And you and me No matter how they toss the dice It has to be The only one for me is you And you for me So happy together And I don't know and I can't think and I'm so smote that I can't see and I look at the picture I have in my head and I won't doze and I can't sleep and it's so good that I'm locked down and your quotes get put in my thoughts now and there's nobody else to distract me cause you've got me on lockdown and it can't stop and it won't stop and we rock on leavin shows stopped so thank you for comin goodnight everyone we're the Flobots...

 

Vertaling

Stel je mij en jou voor, dat doe ik Ik denk dag en nacht aan je Het is alleen maar goed om te denken aan het meisje waar je van houdt, en haar stevig vast te houden. Zo gelukkig samen If I should je moet bellen Investeer een dubbeltje En je zegt dat je bij me hoort En stel me gerust Stel je voor hoe de wereld zou zijn Zo fijn Zo gelukkig samen Stel je mij en jou voor. Dat doe ik, maar ik denk te veel en ik bestudeer hoe ze de dobbelstenen gooien het moet vroeger simpeler zijn geweest toen onze mensen vrij zeker waren dat ze iemand zouden vinden nu is niets van dat alles toegewezen we willen gewoon een date of we nu doof, blind of stom zijn Ik kijk naar je nummer en vraag me af of ik call you up of een dubbeltje moet investeren in een bericht met tekst die niet van mij is maar het zou om te weten of de liedjes die ik zing in een toonaard die jij kunt begrijpen in harmonie met de gedachten die je overweegt als dat zo is kunnen we allebei stoppen met ons af te vragen of en samen zijn zoals Donner en Blitzen maar alle rendierspelletjes terzijde het is net alsof toen je hier kwam, ik tot leven kwam het is alsof al het andere een glimp van jou was die hints en aanwijzingen geeft van waar je naam woont nu ik je gevonden heb, is de sfeer veranderd verbrijzeld door alle schuld angst pijn en trots het maakt niet uit wie er belt en een dubbeltje investeert ze krijgen een bericht dat we binnen blijven cause I imagine, you and me could make music beautifully kunnen bewegingen maken nooit de beat verliezen Ik kan me het voedsel voorstellen dat we kiezen te eten Ik zie het allemaal als een uitzicht vanuit een filmstoel en stel me voor dat jij en ik nooit geweten hebben dat we nooit meer dan een paar graden waren en hoe goed het zou blijken te zijn maar het wachten is voorbij ik heb je eindelijk gevonden en... ik zie me niet van iemand anders houden dan van jou Voor heel mijn leven When you're with me Baby the skies will be blue Voor heel mijn leven Ik en jou En jij en ik Het maakt niet uit hoe ze de dobbelstenen gooien Het moet zo zijn De enige voor mij ben jij En jij voor mij Zo gelukkig samen Stel je mij en jou voor en jij en jij mij no other way for we to be gooi de dobbelstenen uiteindelijk slangenogen spreuken een tragedie en laat ik ongelukkig los de magie nu een fantasie een andere voor mij dan voor jou een andere voor jou dan voor mij en zo moet het zijn een onvoltooid meesterwerk gewist doek atrofie gesneden zijn een ander na mij een stille wond waarvan de lippen bekennen het verlies van de liefde onder de druk van de liefde een vloek die hoop bekent en dan de zegenende leegte omkeren dit holle geheel wil niet samenvallen Spijt komt uit het gat in de borstkas als minder verre emoties trekken uit gravities groeiende diepten Ik heb het gemakkelijk wetende dit samen zullen we nooit passen Dus bind ik liever mijn geest met rijmen dan mijn ogen te verblinden en het te verbreken Ik zie me niet van iemand anders dan jou houden For all my life When you're with me Baby the skies will be blue For all my life BA PA PA BA PARA .... Ik en jij En jij en ik Het maakt niet uit hoe ze de dobbelstenen gooien Het moet zo zijn De enige voor mij ben jij En jij voor mij Zo gelukkig samen En ik weet het niet en ik kan niet denken en ik ben zo aangeslagen dat ik niet kan zien en ik kijk naar het plaatje dat ik in mijn hoofd heb en ik wil niet slapen en ik kan niet slapen en het is zo goed dat ik opgesloten zit en jouw citaten worden nu in mijn gedachten geplaatst en er is niemand anders om me af te leiden cause you've got me on lockdown and it can't stop and it won't stop and we rock on leavin shows stopped dus bedankt voor het komen welterusten iedereen wij zijn de Flobots...