Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: flobots Songtekst: whip and chain

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: flobots - whip and chain ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van whip and chain? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van flobots! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van flobots en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals whip and chain .

Origineel

Strange fruit I roll up in my Ford Taurus Emissions won't pass like Gandalf at Moria Way out of order, should be pulled over Pulled out garage, lost side-view mirror Credit card, final fantasy breaks the limit I just paid, just brakes to break my lemon Didn't make enough juice for my pessimism So I'm not forgiven 'til my debts forgiven So I skim off the top, convertible roofs Thinking Spanish green sounds like the truth Got it on lock jaw to the tip of the tooth Way I floss, no dental insurance to boot But my chain hangs low, I could double-dutch Keep my eyes to the floor so don't stumble much I shine bright at night from all the carrots 'Cause it's not who you are but who you're wear Stay sportin' lashes from the old Massa's Clasps on the neck says, 'Property Of The Masses' And what's under the chassis? Block is gentrified while the governor's classic Don't know who the boss is Do I hold the power or am I powered like horses? Whip is blowin' out my back like I'm exhausted Pipes blowin' more fire than Pentecost Who killed Jimmy Tidmore? Why and what's the reason for? Who starts homicidal wars? Rich man, poor man, either, or? Who shows us what we need? Who's got the bread for the luxuries? Who told us that it's ingrained? We who hold these whips and chains If there's no lock, who needs a key? When did we stop being free? I see things vis-a-vis a sea change Full fathom, five people became Remain deep beneath chains We pay into easing these pains 'Cause the history is difficult Wish the results could be flipped like reciprocals Allow me to remunerate aloud the typical Rude awakenings of the drowsy consumer base Bass boom will make the crowd sing Synchronize to the poop that they're espousing And syncopate to the stupid, take a thousand Sinning like every excuse they make is valid Simon Williams, I, Wonder Man Just how did our oil get under their sand? And how did our homes get onto their land? And how did our foes get guns in their hands? Conflict diamonds, child labor tennis shoes Genocide energy, gentrified gin and juice Slave trade banks, rape-based internet movies What's a straight-laced simpleton to do? With a strange fate twist and fame Except talk shit and name off a list of gains But do you realize I'd find my lips in flames If I ever took pride in these whips and chains? Who killed Jimmy Tidmore? Why and what's the reason for? Who starts homicidal wars? Rich man, poor man, either, or? Who shows us what we need? Who's got the bread for the luxuries? Who told us that it's ingrained? We who hold these whips and chains Who holds these, who holds these Who holds these traps and surfaces? We want it, they own it So we're going half-berserk for it Well, let's take it, let's take it Let's take it back before cassettes Pepsi cans and packs of Percocet 1910, all the factory workers said Yes, we can demand a weekend If we can get the man to weaken So if you're ready then send a beacon To be continued and to begin We can't be content to steep in The anesthesia invisible hands Of phantoms depend on Your fantasies have been poisoned But we've got the panacea Who killed Jimmy Tidmore? Why and what's the reason for? Who starts homicidal wars? Rich man, poor man, either, or? Who shows us what we need? Who's got the bread for the luxuries? Who told us that it's ingrained? We who hold these whips and chains Who killed Jimmy Tidmore? Why and what's the reason for? Who starts homicidal wars? Rich man, poor man, either, or? Who shows us what we need? Who's got the bread for the luxuries? Who told us that it's ingrained? We who hold these whips and chains

 

Vertaling

Vreemd fruit rol ik op in mijn Ford Taurus Emissies gaan niet door zoals Gandalf in Moria Veel te ver doorgereden, zou aan de kant gezet moeten worden. Uit garage getrokken, zijspiegel kwijt Credit card, laatste fantasie breekt de grens Ik heb net betaald, alleen remmen om mijn citroen te breken Maakte niet genoeg sap voor mijn pessimisme Dus ik ben niet vergeven 'tot mijn schulden vergeven Dus ik schep de bovenkant eraf, cabriodaken Denken dat Spaans groen klinkt als de waarheid Got it on lock jaw to the tip of the tooth Ik flos, geen tandartsverzekering om op te starten Maar mijn ketting hangt laag, ik zou kunnen dubbel-dutch Hou m'n ogen op de grond zodat ik niet struikel Ik schijn 's nachts helder van alle wortels 'Cause it's not who you are but who you're wear Blijf sportief met wimpers van de oude Massa's Op de sluiting in de nek staat, "Eigendom van de massa En wat zit er onder het chassis? Blok is gentrified terwijl de gouverneur's classic Ik weet niet wie de baas is. Heb ik de macht of ben ik aangedreven als paarden? Whip is blowin' out my back like I'm exhausted Pijpen blazen meer vuur dan Pinksteren Wie heeft Jimmy Tidmore vermoord? Waarom en wat is de reden? Wie begint moordzuchtige oorlogen? Rijke man, arme man, een van beide, of? Wie laat ons zien wat we nodig hebben? Wie heeft het brood voor de luxe? Wie heeft ons verteld dat het ingebakken zit? Wij die deze zwepen en ketenen vasthouden Als er geen slot is, wie heeft er dan een sleutel nodig? Sinds wanneer zijn we niet meer vrij? Ik zie dingen vis-a-vis een zee verandering Volledig doorgronden, vijf mensen werden Diep onder de ketenen blijven We betalen om deze pijn te verzachten. 'Cause the history is difficult Ik wou dat de resultaten omgedraaid konden worden als reciprocals Sta me toe om hardop de typische Ruw ontwaken van de slaperige consumentenbasis Bass boom zal de menigte doen zingen Synchroniseren met de poep die ze omhelzen En syncoperen met de domme, neem er duizend Zondigen alsof elk excuus dat ze maken geldig is Simon Williams, I, Wonder Man Hoe is onze olie onder hun zand gekomen? En hoe zijn onze huizen op hun land gekomen? En hoe hebben onze vijanden wapens in hun handen gekregen? Conflictdiamanten, tennisschoenen van kinderarbeid Genocide energie, gentrified jenever en sap Slavenhandel banken, op verkrachting gebaseerde internet films Wat moet een rechtlijnige simpele man doen? Met een vreemde speling van het lot en roem... Behalve onzin uitkramen en een lijst van winsten opnoemen. Maar realiseer je je dat ik mijn lippen in vlammen zou vinden als ik ooit trots zou zijn op deze zwepen en kettingen? Wie heeft Jimmy Tidmore vermoord? Waarom en wat is de reden? Wie begint moorddadige oorlogen? Rijke man, arme man, een van beide, of? Wie laat ons zien wat we nodig hebben? Wie heeft het brood voor de luxe? Wie heeft ons verteld dat het ingebakken zit? Wij die deze zwepen en ketenen vasthouden Wie houdt deze vast, wie houdt deze vast Wie houdt deze vallen en oppervlakken? Wij willen het, zij bezitten het Dus we gaan er half uit ons dak voor. Nou, laten we het nemen, laten we het nemen Laten we het terug nemen naar voor de cassettes Pepsi blikjes en pakjes Percocet 1910, alle fabrieksarbeiders zeiden Ja, we kunnen een weekend eisen Als we de man kunnen laten verzwakken Dus als je er klaar voor bent, stuur dan een baken Om door te gaan en te beginnen We kunnen geen genoegen nemen met De anesthesie onzichtbare handen Van fantomen afhankelijk Je fantasieën zijn vergiftigd Maar wij hebben het wondermiddel Wie heeft Jimmy Tidmore vermoord? Waarom? Wat is de reden? Wie begint moorddadige oorlogen? Rijke man, arme man, een van beide, of? Wie laat ons zien wat we nodig hebben? Wie heeft het brood voor de luxe? Wie heeft ons verteld dat het ingebakken zit? Wij die deze zwepen en ketenen vasthouden Wie heeft Jimmy Tidmore vermoord? Waarom? Wat is de reden? Wie begint moorddadige oorlogen? Rijke man, arme man, een van beide, of? Wie laat ons zien wat we nodig hebben? Wie heeft het brood voor de luxe? Wie heeft ons verteld dat het ingebakken zit? Wij die deze zwepen en ketenen vasthouden