Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: for today Songtekst: crown of thorns

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: for today - crown of thorns ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van crown of thorns? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van for today! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van for today en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals crown of thorns .

Origineel

We crown him with the crown of thorns. This is the end of a life that's been poured out for all mankind. In suffering, manifest glory has come at the fullness of time. King of kings, beaten and broken down, Why would He live like a servant? King of kings, descending lower now. Why should He die like a slave? The proud will be humbled, the meek will inherit the earth. The last will be first do inherit the earth. I know down is the way up, so master, show me how to serve. The last will be first do inherit the earth. It should have been me With the nails through my hand and feet, Facing the wrath of God. It should have been me, Left to pay for my sin, forsaken. But in the blood, I stand here. Born to die, He bore the fire of God's holy wrath on his shoulders. Born to die, I watched him pour out his life as a ransom for all. And as he carried his cross on his back, beaten and bloody, I saw myself there, too; because I've been broken by a world that hates me. But I'm not alone anymore. No one could take his life - he laid it down for me. That twisted wreath of thorns, he took that crown for me; then after three days, out of the ground for me, he overcame it all! Now I live to serve him. With stripes on his back, betrayed by the ones that he'd loved so perfectly, we spit in his face and we crowned him... We crown him with the crown of thorns

 

Vertaling

We kronen hem met de doornenkroon. Dit is het einde van een leven dat is uitgestort voor de hele mensheid. In het lijden, is manifeste glorie gekomen in de volheid van de tijd. Koning der koningen, geslagen en gebroken, Waarom zou Hij leven als een dienaar? Koning der koningen, nu lager dalend. Waarom zou Hij sterven als een slaaf? De trotse zal vernederd worden, de zachtmoedige zal de aarde beërven. De laatsten zullen de eersten zijn om de aarde te erven. Ik weet dat omlaag de weg omhoog is, dus meester, laat me zien hoe ik moet dienen. De laatsten zullen de eersten zijn om de aarde te erven. Ik had het moeten zijn Met de spijkers door mijn hand en voeten, Geconfronteerd met de toorn van God. Ik had het moeten zijn, achtergelaten om te boeten voor mijn zonde, verlaten. Maar in het bloed, sta ik hier. Geboren om te sterven, Hij droeg het vuur van Gods heilige toorn op zijn schouders. Geboren om te sterven, Ik zag hem zijn leven uitstorten als losgeld voor allen. En toen hij zijn kruis op zijn rug droeg, geslagen en bloederig, zag ik mezelf daar ook; omdat ik gebroken ben door een wereld die mij haat. Maar ik ben niet meer alleen. Niemand kon zijn leven nemen - hij legde het voor mij neer. Die verdraaide doornenkrans, hij nam die kroon voor mij; toen na drie dagen, uit de grond voor mij, overwon hij alles! Nu leef ik om Hem te dienen. Met strepen op zijn rug, verraden door degenen die hij zo perfect liefhad, spuwden we in zijn gezicht en kroonden we hem... We kroonden hem met de doornenkroon