Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: fordirelifesake Songtekst: recover

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fordirelifesake - recover ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van recover? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fordirelifesake! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fordirelifesake en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals recover .

Origineel

Closer than the clothes on your skin, wearing thin. You never tried. Sleeping under backyard stars, in present tents in your defense, I wonder why you never said good bye? Resenting the letters. Pretending forever. How many times can this be true? You make it sound so easy. (it's hard to dig deeper without you to see through) Presenting those pretentious tenses as presents on Wednesdays. Thank you. alone all along all alone. Say goodnight or say good bye Candle light lies to line your eyes Broken words to parted lips, just like the last time. Until I find you, choke you with your own tongue, and watch you slip away. Timed lines hide in empty eyes. This seat you see as empty holds a hole for, you to look for, when you come through. You're face to face within me when you come through, and remember, now you've gone too forget false ties. I never had the time to let you go Keep killing with a canvas car crash into continuous call time for empty signs. behind sight, fighting for time. The end of another December, and another second passes. Don't try this time. we can't rewind. I can stay away, if you can stay awake I'll Figure it out, and bleed you now, give back your heart, Tear it apart and let you down, you'll see the seasons now Don't forget how to hold your affectation so proud Your lies are too loud, never pretend to feel again. Because you can't laugh last, if I stab you in the throat with the knife that you left in my back.

 

Vertaling

Dichter dan de kleren op je huid, dunner wordend. Je hebt het nooit geprobeerd. Slapend onder de achtertuin sterren, in de huidige tenten in je verdediging, vraag ik me af waarom je nooit afscheid nam? De brieven verafschuwen. Voor altijd doen alsof. Hoe vaak kan dit waar zijn? Je laat het zo makkelijk klinken. (het is moeilijk om dieper te graven zonder jou om door te zien) Het presenteren van die pretentieuze tijden als cadeautjes op woensdagen. Dank je. Al die tijd alleen. Zeg goedenacht of zeg goedendag Kaarslicht leugens om je ogen te omlijnen Gebroken woorden om gesepareerde lippen, net als de laatste keer. Tot ik je vind, je verstik met je eigen tong, en kijk hoe je wegglijdt. Getimede lijnen verbergen zich in lege ogen. Deze stoel die jij als leeg ziet, heeft een gat voor jou om te zoeken, als je erdoor komt. Je staat oog in oog met mij als je erdoor komt, en onthoud, nu je weg bent vergeet je ook valse banden. Ik had nooit de tijd om je te laten gaan Blijf doden met een canvas auto-ongeluk in voortdurende bellen tijd voor lege borden. achter zicht, vechten voor tijd. Het einde van een andere december, en nog een seconde gaat voorbij. Probeer het deze keer niet. we kunnen niet terugspoelen. Ik kan wegblijven, als je wakker kunt blijven Ik zal het uitdokteren, en je nu laten bloeden, je hart teruggeven, Het verscheuren en je laten zakken, je zult de seizoenen nu zien Vergeet niet hoe je je aanstellerij zo trots kunt houden Je leugens zijn te luid, nooit meer doen alsof je voelt. Want je kunt niet blijven lachen, als ik je in de keel steek met het mes dat je in mijn rug liet zitten.