Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: fort minor Songtekst: slip out the back

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fort minor - slip out the back ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van slip out the back? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fort minor! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fort minor en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals slip out the back .

Origineel

You know me I used to get caught up in everyday life Trying to make it through my day so I could sleep at night Tried to figure out my way through the maze of rights and wrongs But like you used to say Nothing feels like it's really worth it Forget perfect, I'm trying not to be worthless Since I last saw you I've been looking for a purpose Well, I met this kid who thought like I did He had a weird way of looking at it This is what he said Slip out the back before they know you were there And at the worst you'll see nobody cares Cause you don't wanna be around when it all goes down Even heroes know when to be scared Now, I don't remember where I met him Or remember his name But he walked funny like he was just too big for his frame Just over five foot but he weighed a buck fifty And what he said seemed so right it stuck with me Listen, it's like poker, you can play your best But you gotta know when to fold your cards and take a rest And know when to hold your cards, hold your breath And hope that nobody else is stacking the deck Because I don't need to tell you that life isn't fair It doesn't care, it arbitrarily cuts off your air And like you, I want someone to say it's okay In the truest part of our hearts everybody's afraid We're just under-appreciated and overwhelmed Fighting so hard to hide our fear that we're scaring ourselves You understand what I'm saying, cause you always did But it's different in the words of a cowardly kid who said And I'm no hero You remember how it was, you know All I ever did was worry, feeling out of control To the point where everything was going end over end I'm spinning around in circles again This is where you come in All of this to explain to you why I had to Separate myself away from yesterday's life Please remember, this isn't how I hoped it would be But I had to protect you from me That's why I Slipped out the back before you knew I was there I know you felt unprepared But every single time I was around I'd just bring you down And I could tell that it was time to be scared That's why I Slipped out the back before you knew I was there And I know the way I left wasn't fair I didn't wanna be around just to bring you down I'm not a hero but don't think I didn't care

 

Vertaling

Je kent me. Ik raakte altijd verstrikt in het leven van alledag Proberen mijn dag door te komen zodat ik 's nachts kon slapen Probeerde mijn weg te vinden door het doolhof van rechten en plichten Maar zoals je altijd zei Niets voelt alsof het echt de moeite waard is Vergeet perfectie, ik probeer niet waardeloos te zijn Sinds ik je voor het laatst zag, ben ik op zoek naar een doel Nou, ik ontmoette een jongen die dacht zoals ik deed Hij had een rare manier om het te bekijken Dit is wat hij zei. Glip via de achterkant naar buiten voor ze weten dat je er bent En in het ergste geval zal je zien dat niemand erom geeft. Want je wilt er niet bij zijn als het allemaal gebeurt. Zelfs helden weten wanneer ze bang moeten zijn. Nu, ik weet niet meer waar ik hem ontmoet heb Of zijn naam. Maar hij liep raar alsof hij te groot was voor zijn gestalte Net over de vijf voet maar hij woog een dollar vijftig En wat hij zei leek zo juist dat het me bijbleef Luister, het is als poker, je kunt je best doen Maar je moet weten wanneer je je kaarten moet vouwen en even moet rusten En weet wanneer je je kaarten moet vasthouden, je adem inhouden En hopen dat niemand anders de kaarten stapelt Want ik hoef je niet te vertellen dat het leven niet eerlijk is. Het maakt niet uit, het snijdt willekeurig je lucht af En net als jij, wil ik dat iemand zegt dat het goed is In het diepste van ons hart is iedereen bang We zijn gewoon ondergewaardeerd en overweldigd We vechten zo hard om onze angst te verbergen dat we onszelf bang maken. Je begrijpt wat ik zeg, omdat je dat altijd al deed. Maar het is anders met de woorden van een laf kind dat zei En ik ben geen held Je weet nog hoe het was, weet je Alles wat ik ooit deed was me zorgen maken, me geen controle meer voelen Tot het punt waar alles eindeloos door elkaar ging Ik draai weer rond in cirkels Dit is waar jij in beeld komt. Dit alles om je uit te leggen waarom ik Mezelf moest losmaken van het leven van gisteren. Onthoud alsjeblieft dat dit niet is hoe ik hoopte dat het zou zijn. Maar ik moest je tegen mij beschermen. Dat is waarom ik... langs achter wegglipte voordat je wist dat ik er was. Ik weet dat je je onvoorbereid voelde. Maar elke keer als ik in de buurt was, haalde ik je naar beneden. En ik kon zien dat het tijd was om bang te zijn Dat is waarom ik... via de achterdeur weggegaan voordat je wist dat ik er was En ik weet dat de manier waarop ik wegging niet eerlijk was Ik wilde niet in de buurt zijn om je neer te halen Ik ben geen held maar denk niet dat het me niets kon schelen