Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: four tet Songtekst: clouding

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: four tet - clouding ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van clouding? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van four tet! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van four tet en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals clouding .

Origineel

As I awake I have no memory of this Who I am, where I'm from, why do I exist? This strange beauty surrounds me But where I am confounds me I see others who appear the same as me A look of loss in their eyes, adrift aimlessly What's the point? What does it all mean? Who am I? Show me a purpose please Take this sense of wonder Make it go away Please tell me I am not alone and lost here That there is something that's made me feel this way Take this sense of sadness Make it go away Please give me something that's familiar A friendly touch, a memorable embrace I try to speak but empty eyes stare back at me Twisted tongues segregate, factions are forming I'll stay with those that resemble me To survive this harsh reality As the days pass most have gone their own way Nomadic tribes discover life On a world that seems so strange But still I want answers What's the point? What does all this mean? Take this sense of wonder Make it go away Please tell me I am not alone and lost here That there is something that's made me feel this way Take this sense of sadness Make it go away Please give me something that's familiar A friendly touch, a memorable embrace Lies, the human core is lies We wiped their minds, cleaned the slate The Clouding did divide Fate, we sealed human fate Now they're ours throughout all time To manipulate Never trust in the motives of man They failed to evolve in Mother Nature's plan And though they seem safe In this early clouded state The nature of their heresy Has proven quite innate Pain, mankind will know pain For their crimes on our kind They'll never be the same Death, they will know death Suffering for centuries At war with every breath Never trust in the motives of man They failed to evolve in Mother Nature's plan And though they seem safe In this early clouded state The nature of their heresy Has proven quite innate

 

Vertaling

Als ik wakker word heb ik hier geen herinnering aan Wie ik ben, waar ik vandaan kom, waarom ik besta. Deze vreemde schoonheid omringt me Maar waar ik ben verwart me Ik zie anderen die hetzelfde lijken als ik Een blik van verlies in hun ogen, doelloos op drift Wat heeft het voor zin? Wat betekent het allemaal? Wie ben ik? Laat me alsjeblieft een doel zien Neem dit gevoel van verwondering Laat het verdwijnen Zeg me alsjeblieft dat ik hier niet alleen en verloren ben Dat er iets is waardoor ik me zo voel Neem dit gevoel van droefheid Laat het verdwijnen Geef me iets vertrouwds. Een vriendelijke aanraking, een gedenkwaardige omhelzing Ik probeer te spreken maar lege ogen staren terug naar mij Verdraaide tongen scheiden zich, er vormen zich facties Ik blijf bij degenen die op mij lijken Om deze harde realiteit te overleven Als de dagen verstrijken zijn de meesten hun eigen weg gegaan Nomadische stammen ontdekken het leven Op een wereld die zo vreemd lijkt Maar toch wil ik antwoorden Wat is het nut? Wat betekent dit allemaal? Neem dit gevoel van verwondering Laat het verdwijnen Zeg me alsjeblieft dat ik hier niet alleen en verloren ben. Dat er iets is waardoor ik me zo voel Neem dit gevoel van droefheid Laat het verdwijnen Geef me iets vertrouwds. Een vriendelijke aanraking, een gedenkwaardige omhelzing Leugens, de menselijke kern zijn leugens We hebben hun gedachten gewist, de lei schoongemaakt De vertroebeling verdeelde Het lot, we bezegelden het menselijke lot Nu zijn ze van ons door alle tijden heen Om te manipuleren Vertrouw nooit op de motieven van de mens Ze faalden om te evolueren in het plan van moeder natuur En hoewel ze veilig lijken In deze vroege bewolkte staat De aard van hun ketterij Is bewezen heel aangeboren Pijn, de mensheid zal pijn kennen Voor hun misdaden op onze soort Ze zullen nooit meer dezelfde zijn Dood, ze zullen de dood kennen Lijden voor eeuwen In oorlog met elke ademtocht Vertrouw nooit op de motieven van de mens Ze hebben gefaald om te evolueren in het plan van moeder natuur En hoewel ze veilig lijken In deze vroege bewolkte staat De aard van hun ketterij Is bewezen heel aangeboren