Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Fsdkglkjds Songtekst: Dkjdsnkmjf

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Fsdkglkjds - Dkjdsnkmjf ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Dkjdsnkmjf? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Fsdkglkjds! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter F van Fsdkglkjds en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Dkjdsnkmjf .

Origineel

The thing is each one of us, is the sum total of every moment that we ever experience, with all the people we've ever known. And it's these moments that become our history. Like our own personal of greatest hits of memories. We play and replay in our minds, over and over again. - Leo I vow to help you love life. To always hold you with tenderness, and to have the patience that love demands. To speak when words are needed, and to share the silence when they're not. To agree, to disagree, on red velvet cake. And to live within warmth of your heart, and always call it home. - Paige Only you Paige can dump a guy, and come back into man answers. - Jeremy I'm tryin' to help you, but I'm not your punching bag when do we speak to each other like this? This is hard for me too Paige. - Leo Can I at least give you an akward hug? - Leo Listen when it comes to the brain, nothing is normal. Because no tumor brain injuries are the same. - Doctor Doctor: Paige, do you wanna regain your memory? Paige: Yes. Doctor: Because some patients fear when their memories comes back, some of their memory comes to drama but mercifully that's not really the case. Paige: Oh, no, that's not it. I'm, I'm not afraid of the accident. Doctor: So what are you afraid of? Paige: Aah.. I guess, I just, I don't know. It's.. and what if I don't like the life that I had? Or what if I like it too much? I, I just don't know. Doctor: I only did one psych cross stations so this maybe terrible advice. But I think you have to try and fill in the holes. You can still decide you wanna different life. But if you don't at least, open yourself up to remembering 'em for eligibility fear of your own past. Girl in Studio: Wow! You looked different. Leo: Yeah uh going for kanye kinda thing. Girl in Studio: I'm gonna say for Michael Bubble, but whatever, so good. Leo: So, I'mna be in the knot for a while. Girl in Studio: Sounds really good Mickey. Ah, let's just take it from top, or the middle, or wherever. You know what, people come here to work with you, okay? I'm doing my best but you gotta be here. Leo: I know, but Paige is in like forcin' her family. It's where I gonna be. I gonna make my wife fall in love with me again. Paige: Are you tryin'a make me diabetic or just fat? Leo: No! (Laughs) Leo: Paige wait! Paige: What the hell were you thinking? Leo: I don't know that's a really good question! Because I've been drivin' myself insane. Makin' a complete ass of myself. Tryin' literally everything possible to try to save what we had. And you've been throwing yourself to Jeremy! Paige: That's not fair! Leo: That's not fair! I see the way you look at him. I know.. because.. you used to look at me that way. Paige: Leo... Leo: No, you just, you just taught me bein' realistic. Your memories are not coming back. The fact, I'm still this stranger. Paige: I'm not tryin' to hurt you. I'm just... I'm so tired of disappointing you. Leo: I know. Paige: I'm so sorry. Leo: I apologize to Gwen and Bryan. Paige: Oh, God no it's fine. Wedding disasters have a way of turning into a great stories. Eventually. Leo: How d'you look the girl you love and, tell yourself it's time to walk away? Paige: Leo... I hope one day I can love the way that you love me. Leo: You'll forget it at once, you'll do it again. Girl in Studio: Sh*t, you're here not there. Are you okay? Leo: I don't. It's over. I give up. Girl in Studio: You never give up, Leo. Leo: No, if we're meant to be together, we would, be together. I just thinkin' about the first time we went to that Greek restaurant in corner. There was this big banner sayin', "no certain soup." I just, go on and on about, all that, obstacles that that the owner must've overcome to Jesus lifelong dream servants soup. And then, and what else, finished, she hasn't say anything for a few seconds, she, she's a, she's a sort of a failed it. And I was told her myself, I love you. And she's all in there, she's first time she had said and I didn't want to respond, it's just that I want to keep hearin' it. A few weeks after we met, unlike other two weeks to fall in love with me before. She hasn't love me. - Leo I chose to stay with him for all the things that he had done right, and not to live for the one thing that he done wrong. I chose to forgive him. - Paige's Mom A moment of impact. A moment of impact almost a potential for change as ripple effects far beyond what we can predict. Sending some particles crashin' together, and makin' them closer than before. While sending others, spending of into great ventures. An ending you've never thought you'll find them. You see that's that's the thing about moments like this. You can no matter how hard you try, control how they're gonna affect you. You just gonna let it that impart where did they met, and wait, until the next collision. - Leo

 

Vertaling

Het ding is ieder van ons, is de som van elk moment dat we ooit ervaren, met alle mensen die we ooit hebben gekend. En het is deze momenten dat onze geschiedenis geworden. Net als onze eigen persoonlijke van grootste hits van herinneringen. We spelen en herspelen in onze gedachten, over en weer. - Leo Ik beloof om u te helpen hou van het leven. Om u altijd te houden met tederheid, en het geduld die eisen houden hebben. Te spreken wanneer woorden zijn nodig, en om de stilte te delen als ze niet. In te stemmen, omoneens, op rood fluweel taart. En te leven binnen de warmte van je hart, en altijd bellen naar huis. - Paige Alleen jij Paige kan een man dumpen, en komen terug in de mens antwoorden. - Jeremy Ik probeer je te helpen, maar ik ben niet uw bokszak toen we met elkaar spreken als deze? Dit is moeilijk voor mij ook Paige. - Leo Kan ik tenminste geven u een akward knuffel? - Leo Luisteren als het gaat om de hersenen, niets is normaal. Omdat er geen tumor hersenletsel hetzelfde. - Dokter Dokter: Paige, doe jeWil je geheugen terug te krijgen? Paige: Ja. Dokter: Omdat sommige patiënten vrezen wanneer hun geheugen terugkomt, een deel van hun geheugen komt aan drama maar genadig dat is niet echt het geval. Paige: Oh, nee, dat is het niet. Ik ben, ik ben niet bang van het ongeval. Dokter: Dus wat ben je bang voor? Paige: Aah .. Ik denk, ik, ik weet het niet. Het is .. en wat als ik niet het leven dat ik had? Of wat als ik vind het te veel? Ik, ik weet het gewoon niet. Dokter: Ik deed alleen een psych kruis stations dus dit misschienverschrikkelijk advies. Maar ik denk dat je moet proberen en vul de gaten. U kunt nog steeds besluiten je wilt ander leven. Maar als je niet op zijn minst, open jezelf tot herinneren 'em voor in aanmerking angst van je eigen verleden. Meisje in Studio: Wow! Je zag er anders uit. Leo: Ja, uh gaan voor kanye behoorlijk ding. Meisje in Studio: ik ga zeggen voor Michael Bubble, maar wat, zo goed. Leo: Dus, I'mna in de knoop voor een tijdje. Meisje in Studio: Klinkt echt goed Mickey. Ach, laten we het gewoon van boven, ofhet midden, of waar dan ook. Weet je wat, mensen komen hier om te werken met je, oke? Ik doe mijn best, maar je hier moet zijn. Leo: Ik weet het, maar Paige is in als forcin 'haar familie. Het is waar ik zal zijn. Ik ga maken mijn vrouw weer verliefd op mij. Paige: Bent u tryin'a maakt me diabetische of gewoon vet? Leo: Nee! (Lacht) Leo: Paige wachten! Paige: Wat dacht je? Leo: Ik weet het niet, dat is een heel goede vraag! Want ik heb Drivin 'me gek. Doe een volledige kont vanmezelf. Tryin 'letterlijk alles mogelijk is om te proberen te redden wat we hadden. En je hebt het gooien van jezelf om Jeremy! Paige: Dat is niet eerlijk! Leo: Dat is niet eerlijk! Ik zie de manier waarop je naar hem kijkt. Ik weet .. omdat .. je gebruikt om te kijken naar me op die manier. Paige: Leo ... Leo: Nee, je gewoon, je leerde me bein 'realistisch. Uw herinneringen komen niet terug. Het feit, ik ben nog steeds deze vreemdeling. Paige: Ik ben niet tryin 'om je pijn te doen. Ik ben gewoon ... Ik ben zo moe van tegenvallende u. Leo: Ik weet het. Paige: Ik ben zoSorry. Leo: Ik verontschuldig me voor Gwen en Bryan. Paige: Oh, God, nee het is prima. Bruiloft rampen hebben een manier van draaien in een grote verhalen. Uiteindelijk. Leo: Hoe d'je kijkt het meisje dat je liefde en, zeg tegen jezelf is het tijd om weg te lopen? Paige: Leo ... Ik hoop dat ik op een dag kan hou van de manier waarop je van me houdt. Leo: U zult het vergeten in een keer, zult u het opnieuw doen. Meisje in Studio: Sh * t, hier ben je er niet. Alles goed met je? Leo: Ik niet. Het is voorbij. Ik geef het op. Meisje in Studio: Je geeft nooit op, Leo. Leo: Nee, als webedoeld om samen te zijn, We zouden samen kunnen worden. Ik heb gewoon denken 'over de eerste keer We gingen naar dat Griekse restaurant in de hoek. Er werd dit grote banner sayin ',' geen bepaalde soep. " Ik, ga door over, dat alles, obstakels die dat de eigenaar moest hebben overwonnen Jezus levenslange droom bedienden soep. En dan, en wat nog meer, afgewerkte, ze heeft niets gezegd voor een paar seconden, ze, ze is een, ze is een soort van een mislukte het. En ik was haar zei tegen mezelf, ik hou van je. En ze is er allemaal in, ze is de eerste keer dat ze had gezegd en ik wilde niet te reageren, het is gewoon dat ik wil blijven hearin 'het. Een paar weken na onze ontmoeting, in tegenstelling tot andere twee weken de tijd om verliefd op mij voor. Ze is niet van mij. - Leo Ik koos ervoor om bij hem blijven voor al de dingen die hij goed had gedaan, en niet om te leven voor de een ding dat hij verkeerd gedaan. Ik koos ervoor om hem te vergeven. - Paige's Mom Een moment van impact. Een moment van de botsing bijna een potentieel voor verandering zoals rimpel effecten veel verder dan wat we kunnenvoorspellen. Verzenden van een aantal deeltjes crashin 'samen, en Makin 'ze dichter dan voorheen. Tijdens het verzenden anderen, de uitgaven van de in grote ondernemingen. Een einde heb je nooit dacht dat je zult ze vinden. Je ziet dat is dat is het ding over dit soort momenten. U kunt niet uit hoe hard je ook probeert, bepalen hoe ze gaan je beïnvloeden. Je gewoon gonna laat het dat geven waar hebben ze elkaar ontmoetten, en wacht tot de volgende botsing. - Leo