Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: future islands Songtekst: the fountain

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: future islands - the fountain ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the fountain? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van future islands! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van future islands en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the fountain .

Origineel

He sits low, in a shady grove Where the trees arc slow, in the shape of 'you know' Marble stairwells, waterfalls, egrets' heads and open arms Whistling through his pensive teeth, the scene is set to peak Like how the desert meets the reef And steals the heart, of the thief She walks slow, past the reach of home In a Western World, far from the things she knows Hanging gardens, patterned walls, the books of Rilke, orchestras Motioning to the slow refrain, the soul is set to gain Or swallow it whole The causal chain, of human loam And as seasons go, it's a lot like this He reasons for a look, then a glance To the path, where she passed From the page of a book, to a perch in the grass And as meetings go, it's a lot like this She tiptoes from the path, to the edge of the page Where she dared, to be asked What's in a name? What is your name? And if you let me know I won't be alone, I won't be alone And if you have the time to talk to I won't doubt you And if I let you know I won't be alone, I won't be alone And if you, as if you start to fall I'll be here to catch you Turning around, he sighs, "will you sit next to me?" Motioning forward, she replies, "will you walk next to me?" "I know my lines, and there's a lot less space and a little bit of time" "I know the play, it's fine" Echoing herself, she says, "will you walk close to me?" Holding his smile, he replies, "what more would you ask of me?" "I know my mind, and there's a lot less space and a little bit of time" "I know the way, it's fine" And if you let me know I won't be alone, I won't be alone And if you have the time to talk to I won't doubt you And if I let you know I won't be alone, I won't be alone And if you, as if you start to fall I'll be here to catch you He's wasting time, you gotta take it slowly May never get a chance like this And she knows he's wasting time And she loves the way he tries Even though she knows the lines She's taking time, you gotta let things grow May never have a chance like this And he knows she takes her time And he keeps along her side All hopes to keep along her side As seasons go, it's a lot like this He reasons for a look, then a glance To the path, where she passed From the page of a book, to a perch in the grass And as meetings go, it's a lot like this She tiptoes from the path, to the edge of the page Where she dared, to be asked What's in a name? What is your name?

 

Vertaling

Hij zit laag, in een schaduwrijk bosje Waar de bomen langzaam buigen, in de vorm van 'je weet wel' Marmeren trappen, watervallen, koppen van zilverreigers en open armen Fluitend door zijn peinzende tanden, is de scène ingesteld op een piek Zoals de woestijn het rif ontmoet En steelt het hart, van de dief Ze loopt langzaam, voorbij het bereik van thuis In een westerse wereld, ver van de dingen die ze kent Hangende tuinen, muren met patronen, de boeken van Rilke, orkesten Beweging op het langzame refrein, de ziel is ingesteld om te winnen Of het geheel te verzwelgen De oorzakelijke keten, van menselijk leem En als seizoenen gaan, is het veel zoals dit Hij redeneert voor een blik, dan een blik Naar het pad, waar ze voorbijging Van de bladzijde van een boek, naar een zitstok in het gras En zoals ontmoetingen gaan, lijkt het veel op dit Ze loopt op haar tenen van het pad, naar de rand van de pagina Waar ze durfde, gevraagd te worden Wat zit er in een naam? Wat is jouw naam? En als je het me laat weten zal ik niet alleen zijn, zal ik niet alleen zijn En als je de tijd hebt om te praten met Ik zal niet aan je twijfelen En als ik je laat weten Ik zal niet alleen zijn, ik zal niet alleen zijn En als je, als je begint te vallen zal ik hier zijn om je op te vangen Zich omdraaiend, zucht hij, "wil je naast me komen zitten?" Ze beweegt naar voren en antwoordt: "Wil je naast me lopen?" "Ik ken mijn tekst, en er is veel minder ruimte en een beetje tijd." "Ik ken het stuk, het is goed." Zichzelf imiterend, zegt ze: "Loop je naast me?" Hij houdt zijn glimlach vast en antwoordt: "Wat wil je nog meer van me vragen?" "Ik ken mijn verstand, en er is veel minder ruimte en een beetje tijd" "Ik weet de weg, het is goed" En als je me laat weten Ik zal niet alleen zijn, ik zal niet alleen zijn En als je de tijd hebt om met me te praten Ik zal niet aan je twijfelen En als ik je laat weten Ik zal niet alleen zijn, ik zal niet alleen zijn En als je, als je begint te vallen zal ik er zijn om je op te vangen Hij verspilt tijd, je moet het rustig aan doen Misschien krijg je nooit meer zo'n kans En ze weet dat hij tijd verspilt En ze houdt van de manier waarop hij het probeert Ook al kent ze de regels Ze neemt de tijd, je moet dingen laten groeien Misschien krijgt ze nooit zo'n kans En hij weet dat ze haar tijd neemt En hij blijft aan haar zijde Alle hoop om aan haar zijde te blijven Als seizoenen gaan, is het veel zoals dit Hij reden voor een blik, dan een blik Naar het pad, waar ze voorbijging Van de bladzijde van een boek, naar een zitstok in het gras. En als ontmoetingen gaan, lijkt het veel op dit Ze loopt op haar tenen van het pad, naar de rand van de pagina Waar ze durfde, gevraagd te worden Wat zit er in een naam? Wat is jouw naam?