Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: G-Dragon Songtekst: Heartbreak

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: G-Dragon - Heartbreak ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Heartbreak? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van G-Dragon! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter G van G-Dragon en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Heartbreak .

Origineel

A yo! finally! Is this what you’ve been waiting for? brand new G.D! I’m all by my self, but it’s all good. you’re my heartbreaker DJ and YG. Let me take this song here I don’t fall behind, I’m still useful, I haven’t died yet because of you, my body destroyed, my dream disappeared, my mind lost for you i’d throw my entire body, to the place you’re at i’d run but you said goodbye and goodbye what was the reason why you didn’t like me? your confident expression, tell me everything, it makes me sad but even if i say i like you and ask you for another chance, your back turned on me, i don’t like your cold look no no yo ma heart heart heart breaker i don’t know what i did wrong yo ma heart heart heart breaker no way no way though i said i’d leave you, i’m really going to leave, let’s see how you live by yourself i’m sick of my love’s tragedy no way everyday i ask the same thing, you say i changed, will you shut your hypocritical mouth? say after knowing who i’m competing against. i’m now out of control, by myself continuously- that moment that place goodbye and goodbye what was the reason why you didn’t like me? your confident expression, tell me everything, it makes me sad but even if i say i like you and ask you for another chance, your back turned on me, i hate your cold smile no no yo ma heart heart heart breaker i dno’t know what i did wrong yo ma heart heart heart breaker yo ma breaker no way no way though i said i’d leave you, i’m really going to leave, let’s see how you live by yourself i’m sick of my love’s tragedy no way i’ll still still be there (despite your turned off phone) i’ll still still be there (like the mailbox in front of my house) i still love you (even if we’re strangers) i will still be there together forever, those words are just temporarily sweet at that moment why are you not affected, while i’m hurting so much yo ma heart heart heart breaker i dno’t know what i did wrong yo ma heart heart heart breaker yo ma heart heart heart breaker breaker h.e.a.r.t. breaker

 

Vertaling

A yo! eindelijk! Is dit wat je hebt zitten wachten? gloednieuwe GD! Ik ben al door mijn zelf, maar het is allemaal goed. je bent mijn hartenbreker DJ en YG. Laat me hier dit lied Ik wil niet achterop te raken, ik ben nog steeds nuttig, heb ik niet gestorven nog door jou, mijn lichaam vernietigd, mijn droom verdwenen, mijn verstand verloren voor jou was zou ik gooi mijn hele lichaam, op de plaats waar je toch bezig bent zou ik lopen maar je zei vaarwel en tot ziens wat was de reden waarom u niet net als ik? uw vertrouwen uitdrukking, vertel me alles, het maakt me verdrietig maar zelfs als ik zeg dat ik net als u en u vragen om nog een kans, je rug op mij, ik hou niet van je koude kijken nee nee Yo Ma hart heart heart breaker ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb Yo Ma hart hart hart breaker geen enkele wijze op geen enkele manier hoewel ik zei dat ik je weggaat, ik ben echt om te vertrekken, laten we eens kijken hoe je het leven zelf Ik ben ziek van de tragedie mijn liefde is geen manier Everyday I hetzelfde te vragen, kunt u zeggen dat ik veranderd, zul je sluit je hypocriet mond? zeggen na wetendewie ik ben concurreren tegen. Ik ben nu uit de hand, door mijzelf continu dat moment die plek afscheid en afscheid wat was de reden waarom u niet net als ik? uw vertrouwen uitdrukking, vertel me alles, het maakt me verdrietig maar zelfs als ik zeg dat ik net als u en u vragen om nog een kans, je rug op mij, ik haat je koude glimlach nee nee Yo Ma hart heart heart breaker i dno't weet wat ik verkeerd gedaan heb Yo Ma hart heart heart breaker Yo Ma breaker geen enkele wijze op geen enkele manier hoewel ik zei dat ik je weggaat, ik ben echt om te vertrekken, laten we eens kijken hoe je het leven zelf Ik ben ziek van de tragedie mijn liefde is geen manier Ik zal nog er nog steeds zijn (ondanks dat je uitgeschakeld telefoon) Ik zal nog er nog steeds zijn (zoals de mailbox in de voorkant van mijn huis) i still love you (zelfs als we vreemden) Ik zal er nog zijn together forever, die woorden zijn slechts tijdelijk lief op dat moment waarom ben je niet beïnvloed, terwijl ik zo veel pijn Yo Ma hart heart heart breaker i dno't weet wat ik deedverkeerd Yo Ma hart heart heart breaker Yo Ma hart hart hart Breaker Breaker Heart Breaker