Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: gang starr Songtekst: manifest

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: gang starr - manifest ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van manifest? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van gang starr! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter g van gang starr en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals manifest .

Origineel

[Verse 1] I profess and I don't jest, 'cause the words I manifest They will take you, sedate you, and I will stress Upon you the need for, you are to feed your Minds and souls, so you can lead yourselves to peace I got a real objective here I am effective here 'cause I select a clear Method for all, suckers I maul, they fall and scrawl Into the pit of purgatory I go for glory, I'm takin' inventory Countin' all the tough luck ducks while I narrate Relate and equate, dictate and debate 'Cause my fate is to be cold makin' history I use sincerity, but still I bury the Doubts and questions of all the skeptics I'm kickin' clout and I'll even bet this is true There's nothing so-so 'cause I know Right about this minute, I'm in it, admit it I did it to you 'Cause this is what I'm into So, chill while I instill that we all must fulfill The proper mission for us and yo, this is a must To these lines of my rhymes I attest These are the words that I manifest, I manifest [Verse 2] I suggest you take a breath, for the words I manifest They will scold you and mold you, while I impress Upon you the fact that, I use my tact at Rhymin', cold climbin', and chill while I attract that Girl you're with, I got a sincere quality I give her all of me 'cause you're too small to be Tryin' to riff, so let me uplift and shift my gift Let's go to the fullest capacity I got tenacity because I have to be The brother who must live and give with much insight Foresight to ignite, excite and delight And you might gain from it or feel pain from it Because I'm ultimate, and I'm about to let off Knowledge, wisdom, understanding Truth with couth, so won't you throw a hand In the air, put up a peace sign and please find That though we're feelin' good, we should, we could, we would Stop! Think for a moment, okay? And then sway while I convey that we must do away With all the stress and the strife, God bless your life Use kindness and never blindness And you will find this perspective is best, check it out These are the words that I manifest, I manifest [Verse 3] I convey that what I say will awaken you today I be jockin' while I'm talkin', but any way That you put it, I'll give you lyrics to live to Righteousness rules, so I forgive you This time for you are bein' very ignorant That's insignificant, I guess you figured and Hoped to be dope as me, I glee, you flee Because the pressure's too much for you I'm your professor, I got the touch to Do more than the rest who fess and can't compete I'm elite, I'll defeat, delete and mistreat Make mincemeat of other fools 'cause I'm the brother who'll Snatch up the funds and make lonely ones I meant it really 'cause I'm clearly obsessed and uh.. These are the words that I manifest, I manifest

 

Vertaling

[Vers 1] Ik belijd en ik maak geen grapje, want de woorden die ik openbaar Ze zullen je nemen, je verdoven, en ik zal de nadruk leggen Op u de noodzaak voor, je bent om je te voeden geesten en zielen te voeden, zodat jullie jezelf naar vrede kunnen leiden. Ik heb een echt doel hier Ik ben hier effectief, want ik kies een duidelijke Methode voor iedereen, sukkels die ik vermorzel, vallen en krabben In de put van het vagevuur Ik ga voor glorie, ik maak de inventaris op Tel alle pechvogels terwijl ik vertel Relateer en vergelijk, dicteer en debatteer Want het is mijn lot om geschiedenis te schrijven Ik gebruik oprechtheid, maar toch begraaf ik de Twijfels en vragen van alle sceptici Ik schop het eruit en ik wed zelfs dat dit waar is Er is niets zo-zo-zo 'want ik weet Right about this minute, I'm in it, admit it I did it to you 'Cause this is what I'm into Dus, chill terwijl ik je instrueer dat we allemaal moeten voldoen De juiste missie voor ons en yo, dit is een must Op deze regels van mijn rijmen getuig ik Dit zijn de woorden die ik manifesteer, ik manifesteer [Verse 2] Ik stel voor dat je even ademhaalt, want de woorden die ik manifesteer Ze zullen je berispen en kneden, terwijl ik indruk maak Op u het feit dat, gebruik ik mijn tact op Rhymin', cold climbin', and chill while I attract that Girl you're with, I got a sincere quality I give her all of me 'cause you're too small to be Tryin' to riff, so let me uplift and shift my gift Laten we gaan naar de volste capaciteit Ik heb vasthoudendheid omdat ik moet zijn De broeder die moet leven en geven met veel inzicht Vooruitziend om te ontsteken, op te winden en te verrukken En je kunt er beter van worden of er pijn van voelen Want ik ben ultiem, en ik sta op het punt om los te laten Kennis, wijsheid, begrip Waarheid met mondigheid, dus gooi je hand niet in de lucht, zet een vredesteken op en vind alsjeblieft dat hoewel we ons goed voelen, we moeten, we kunnen, we zouden Stop! Denk even na, oké? En dan zwaai terwijl ik overbreng dat we weg moeten Met al de stress en de strijd, God zegene je leven Gebruik vriendelijkheid en nooit blindheid En je zult merken dat dit perspectief het beste is, kijk maar Dit zijn de woorden die ik manifesteer, ik manifesteer [Vers 3] Ik breng over dat wat ik zeg je vandaag wakker zal maken Ik ben aan het jokken terwijl ik praat, maar hoe dan ook That you put it, I'll give you lyrics to live to Rechtvaardigheid regeert, dus ik vergeef je Deze keer ben je erg onwetend Dat is onbelangrijk, ik denk dat je dacht en Ik hoopte dat ik net zo goed was als ik, ik vluchtte, jij vluchtte Omdat de druk te veel voor je is Ik ben je professor, ik heb de gave om Meer te doen dan de rest die niet kan concurreren Ik ben elite, ik zal verslaan, wissen en mishandelen Maak gehakt van andere dwazen, want ik ben de broer die de fondsen pakt en eenzame maakt Ik meende het echt, want ik ben duidelijk geobsedeerd en... Dit zijn de woorden die ik manifesteer, ik manifesteer