Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: gangstarr Songtekst: 2 steps ahead

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: gangstarr - 2 steps ahead ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van 2 steps ahead? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van gangstarr! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter g van gangstarr en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals 2 steps ahead .

Origineel

[guru] Chumps tryin me, but when they eyein me I build in skills, and to enhance my chances I'm thrilled, to be involved with solvin All the problems, with the way that the sound Has gone down, so I frown at the scene Where you be takin it, and like the winds of change I'll be breakin it up, shakin it up Clearing it out, airing it out, and bearing the clout On my chest, like a crest that rests On a tidal wave, only the good I'll save When I plunge, and engulf the ones Who aren't sons, who converse with ? and make friends Yo, I recommend that you get back there And sit back there, contemplate, calculate And concentrate on these rhymes, that I picked to stick To your mind, and then I'll raise you straight To the next phase, cause I will amaze With much force, and like the power that comes From the source, which is greater and stronger, of course If you didn't know, I will tell you That all the blind no-minds I give hell to And if you comprehend what is said Then you'll be stayin two steps ahead "one, two" steps ahead "one, two" steps ahead "one, two" * cut and scratched by premier * [guru] I can't work with, those jerks who front With the mic, cause I never liked fabrications Wack creations that lack authenticity For some time in my mind I've been wishin the Fiends who do would just yield And at the foot of my bed, I have kneeled Thus revealed as a gift I have nurtured And I hurt ya if you're not knowin That the musical need is now growin And like a man obsessed, I must Go all out, show all out, blow all out Throw all out, get on out of my path Cause I laugh at the ones with no gas I surpass the class to get geesed Like the way the ballistic's released And I won't cease til I cap them Or slap the saps with my rappin Continue on with my journey All the negative ones don't concern me My eyes are wise, I got cause to live Positive, have to give, every way Every day of my life, so I fight for the right And get hype, so heed what I feed And get fed, then you'll be livin two steps ahead "one, two" steps ahead "one, two" steps ahead "one, two" * cut and scratched by premier * [guru] I'm way ahead of you, yes I'm on top It's me instead of you, with the lyrics you fear it So get near it, and then you'll hear it clear And concise, cause I paid the price to be Talking here, rocking there, shocking here Stop and stare, then compare if you wish Because the others fess, I insist So I will assist you to blend with this Bend with this, tend with this, fend with this As I ascend with my orals You define and defy with high morals And at the spot I will stop to throw darts At the ones who proclaim with no aim Cause they don't hold the fame, they're on mine And since I'm well inclined and divine I will have to ask you to come in Move along with the tongue and the drummin Progress and let the blessings be read And you'll be staying two steps ahead "one, two" steps ahead "one, two" steps ahead "one, two" * cut and scratched by premier *

 

Vertaling

[goeroe] Chumps tryin me, but when they eyein me bouw ik vaardigheden in, en om mijn kansen te vergroten Ik ben opgewonden, om betrokken te zijn bij het oplossen alle problemen, met de manier waarop het geluid Is gone down, so I frown at the scene waar jij het naartoe brengt, en zoals de wind van verandering Ik breek het op, schud het door elkaar het uitklaren, het luchten, en de slagkracht dragen Op mijn borst, als een kam die rust Op een vloedgolf, alleen het goede zal ik redden Wanneer ik duik, en degenen verzwelg die geen zonen zijn, die converseren met ? en vrienden maken Yo, ik beveel je om daar terug te gaan En ga daar zitten, denk na, bereken En concentreer je op deze rijmen, die ik heb uitgekozen om te plakken Aan uw geest, en dan zal ik u recht naar de volgende fase, want ik zal je verbazen Met veel kracht, en zoals de kracht die komt Van de bron, die groter en sterker is, natuurlijk Als je het nog niet wist, zal ik je vertellen dat ik alle blinde geesten de hel geef En als je begrijpt wat er gezegd wordt Dan blijf je twee stappen voor. "een, twee" stappen vooruit "een, twee" stappen vooruit "one, two" * geknipt en gekrast door premier * [goeroe] Ik kan niet werken met, die eikels die vooraan staan met de microfoon, want ik heb nooit van verzinsels gehouden Wack creaties die authenticiteit missen Al enige tijd in mijn gedachten wens ik dat de Fiends who do just yield En aan de voet van mijn bed, heb ik geknield Zo onthuld als een geschenk dat ik heb gekoesterd And I hurt ya if you're not knowin That the musical need is now growin En als een man geobsedeerd, moet ik Ga all out, show all out, blow all out Gooi alles eruit, ga van mijn pad af Cause I laugh at the ones with no gas Ik overtref de klasse om geesed te worden Like the way the ballistic's released En ik zal niet ophouden tot ik ze in de pan hak Of sla de sukkels met mijn rappin Continue on with my journey Al de negatievelingen interesseren me niet My eyes are wise, I got cause to live Positive, have to give, every way Every day of my life, so I fight for the right En krijg een hype, dus luister naar wat ik te zeggen heb En word gevoed, dan leef je twee stappen vooruit "een, twee" stappen vooruit "één, twee" stappen vooruit "one, two" * geknipt en gekrast door premier * [goeroe] Ik ben ver vooruit op jou, ja ik ben aan de top Ik ben het in plaats van jij, met de teksten die je vreest Dus kom in de buurt, en dan hoor je het duidelijk En beknopt, want ik betaalde de prijs om Hier te praten, daar te rocken, hier te shockeren Stop en staar, vergelijk dan als je wilt Want de anderen bekennen, ik sta erop Dus ik zal je helpen je te mengen met dit Buig met dit, neig met dit, vecht met dit Terwijl ik opstijg met mijn oralen Jij definieert en trotseert met hoge moraal En ter plekke zal ik stoppen om pijlen te werpen naar degenen die zonder doel verkondigen Want zij hebben de roem niet, ze zijn van mij En omdat ik goed gezind en goddelijk ben Zal ik je moeten vragen om binnen te komen Beweeg mee met de tong en de drummin Vooruitgang en laat de zegeningen lezen En je blijft twee stappen voor "een, twee" stappen vooruit "one, two" steps ahead "one, two" * geknipt en gekrast door premier *