Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: george thorogood Songtekst: cocaine blues

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: george thorogood - cocaine blues ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van cocaine blues? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van george thorogood! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter g van george thorogood en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals cocaine blues .

Origineel

Early one morning while makin' the rounds I took a shot of cocaine and I shot my baby down I shot her down then I went to bed I stuck that lovin' forty-four beneath my head Woke up next morning and I grabbed that gun I took a shot of cocaine and away I run Made a good run but I run too slow The overtook me down in Juarez Mexico In the hot joint takin' the pill There walked the sheriff from Jericho Hill Willy Lee your name is not Jack Brown You're the dirty hack that shot your woman down Yes so my name's is Billy Lee If you've got a warrant you better read it to me I shot her down 'cause she made me sore I thought I was her daddy but she had five more When I was arrested I was dressed in black They threw me on a freight train and hauled me back Had no friend who'd go my bail They stuck my dried-up carcass in the county jail Early next morning 'round half past nine I saw the sheriff comin' down the line That sheriff yelled as he cleared his throat Said come on you dirty hackin' to the district court Into the courtroom my trial began Where I was judged by twelve honest men Yes as the jury started walkin' out I saw that little judge commence to look about In about five minutes then walked a man Holding the verdict in his right hand The verdict read in the first degree I shouted Lordy Lordy please have mercy on me The judge he smiled when he picked up his pen Ninety-nine years in the San Quentin Penn Ninety-nine years underneath that ground But I can't forget that day I shot that bad bitch down Come on you hotheads you listen to me Stay off that whiskey and let that cocaine be

 

Vertaling

Vroeg op een ochtend, terwijl ik mijn ronde deed nam ik een shot cocaïne en schoot ik mijn baby neer Ik schoot haar neer en toen ging ik naar bed Ik stak die liefdevolle vierenveertig onder mijn hoofd Werd de volgende ochtend wakker en pakte dat pistool Ik nam een shot cocaïne en rende weg Ik rende goed weg, maar ik rende te langzaam Ze overvielen me in Juarez Mexico In the hot joint takein' the pill Daar liep de sheriff van Jericho Hill Willy Lee, je naam is niet Jack Brown. Jij bent de smerige hack die je vrouw neerschoot Ja dus mijn naam is Billy Lee Als je een arrestatiebevel hebt, kun je het me beter voorlezen Ik schoot haar neer omdat ze me kwaad maakte Ik dacht dat ik haar vader was maar ze had er nog vijf meer Toen ik gearresteerd werd, was ik in het zwart gekleed. Ze gooiden me op een goederentrein en brachten me terug Had geen vriend die mijn borg wilde betalen Ze stopten mijn opgedroogde karkas in de gevangenis De volgende morgen vroeg, rond half tien Zag ik de sheriff langs de lijn komen Die sheriff schreeuwde terwijl hij zijn keel schraapte Hij zei, kom op jij vuile hork, naar de rechtbank. In de rechtszaal begon mijn proces Waar ik werd berecht door twaalf eerlijke mannen Ja, toen de jury naar buiten liep zag ik die kleine rechter beginnen rond te kijken Na ongeveer vijf minuten kwam er een man aanlopen Met het vonnis in zijn rechterhand Het vonnis luidde in de eerste graad Ik schreeuwde Lordy Lordy, heb medelijden met mij De rechter glimlachte toen hij zijn pen oppakte. Negenennegentig jaar in San Quentin Penn. Negenennegentig jaar onder die grond. Maar ik kan de dag niet vergeten dat ik die slechte teef neerschoot Kom op, heethoofden, luister naar me. Blijf van die whisky af en laat die cocaïne maar zitten