Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Georges Michael Songtekst: Praying For Time

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Georges Michael - Praying For Time ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Praying For Time? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Georges Michael! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter G van Georges Michael en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Praying For Time .

Origineel

These are the days of the open hand They will not be the last, look around now These are the days of the beggars and the choosers This is the year of the hungry man Whose place is in the past Hand in hand with ignorance and legitimate excuses The rich declare themselves poor And most of us are not sure If we have too much, but we'll take our chances Cause god's stopped keeping score I guess somewhere along the way He must have let us ALL* out to play Turned his back, and all god's children Crept out the back door And it's hard to love, there's so much to hate Hanging on to hope when there is no hope to speak of And the wounded skies above say it's much too late Well, maybe we should all be praying for time These are the days of the empty hand Oh, you hold on to what you can And charity is a coat you wear twice a year This is the year of the guilty man Your television takes a stand And you find that what was over there is over here So you scream from behind your door Say what's mine is mine and not yours I may have too much, but I'll take my chances Cause god's stopped keeping score And you cling to the things they sold you Did you cover your eyes when they told you That he can't come back Cause he has no children to come back for It's hard to love, there's so much to hate Hanging on to hope when there is no hope to speak of And the wounded skies above say it's much too late So maybe we should all be praying for time

 

Vertaling

Dit zijn de dagen van de open hand Ze zullen niet de laatste zijn, nu rond te kijken Dit zijn de dagen van de bedelaars en de kiezers Dit is het jaar van de hongerige mens Wiens plaats is in het verleden Hand in hand met onwetendheid en legitieme excuses Armen de rijken verklaren zich En de meesten van ons zijn niet zeker Als we te veel, maar we zullen onze kansen Oorzaak god gestopt houden score Ik denk dat ergens langs de weg Hij moet hebben laat ons ALLEN * buiten om te spelen Draaide zijn rug, en alGods kinderen Kroop uit de achterdeur En het is moeilijk om lief te hebben, er is zoveel te haten Opknoping op hoop als er geen hoop is om te spreken van En de gewonden luchtruim boven zeggen dat het veel te laat Nou ja, misschien moeten we allemaal bidden voor de tijd Dit zijn de dagen van de lege hand Oh, je vasthouden aan wat je kunt En liefdadigheid is een jas die je draagt ​​twee keer per jaar Dit is het jaar van de schuldige Uw televisie neemt een stand En u vindt dat wat over was er hier Dus je schreeuwenvan achter uw deur Zeggen wat van mij is van mij en niet van jou Ik kan te veel hebben, maar ik zal mijn kansen Oorzaak god gestopt houden score En je vastklampen aan de dingen die ze je verkocht Heeft u uw ogen te bedekken als ze je verteld Dat hij niet terug kan komen Want hij heeft geen kinderen om terug te komen voor Het is moeilijk om lief te hebben, er is zoveel te haten Opknoping op hoop als er geen hoop is om te spreken van En de gewonden luchtruim boven zeggen dat het veel te laat Dus misschien moeten we allemaal bidden voor de tijd