Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: glee Songtekst: let it go

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: glee - let it go ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van let it go? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van glee! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter g van glee en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals let it go .

Origineel

The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. And the wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care. What they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance. Makes everything seem small. And the fears that once controlled me. Can't get to me at all. It's time to see what I can do. To test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand. And here I'll stay. Let the storm rage on. My power flurries through the air into the ground. My soul is spiraling in frozen fractals all around. And one thought crystallizes like an icy blast. I'm never going back, the past is in the past. Let it go, let it go. And I'll rise like the break of dawn. Let it go, let it go. That perfect girl is gone. Here I stand. In the light of day. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway

 

Vertaling

De sneeuw gloeit wit op de berg vannacht. Geen voetafdruk te zien. Een koninkrijk van afzondering. En het lijkt alsof ik de koningin ben. En de wind huilt als een wervelende storm van binnen. Ik kon het niet binnenhouden, de hemel weet dat ik het probeerde. Laat ze er niet in, laat ze het niet zien. Wees het brave meisje dat je altijd moet zijn. Verzwijg, voel niet, laat het ze niet weten. Nou, nu weten ze het. Laat het gaan, laat het gaan. Ik kan het niet meer tegenhouden. Laat het gaan, laat het gaan. Draai je weg en sla de deur dicht. Kan me niet schelen. Wat ze gaan zeggen. Laat de storm maar razen. De kou heeft me toch nooit gestoord. Het is grappig hoe een beetje afstand. Alles klein doet lijken. En de angsten die me ooit beheersten. kunnen me helemaal niet raken. Het is tijd om te zien wat ik kan doen. Om de grenzen te testen en er doorheen te breken. Geen goed, geen fout, geen regels voor mij. Ik ben vrij. Laat het gaan, laat het gaan. Ik ben één met de wind en de lucht. Laat het gaan, laat het gaan. Je zult me nooit zien huilen. Hier sta ik. En hier zal ik blijven. Laat de storm maar razen. Mijn kracht dwarrelt door de lucht de grond in. Mijn ziel spiraliseert in bevroren fractals overal om me heen. En één gedachte kristalliseert als een ijzige ontploffing. Ik ga nooit meer terug, het verleden is in het verleden. Laat het gaan, laat het gaan. En ik zal opstaan als het aanbreken van de dageraad. Laat het gaan, laat het gaan. Dat perfecte meisje is weg. Hier sta ik. In het licht van de dag. Laat de storm maar razen. De kou heeft me toch nooit gestoord