Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: glee Songtekst: paradise by the dashboard light

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: glee - paradise by the dashboard light ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van paradise by the dashboard light? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van glee! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter g van glee en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals paradise by the dashboard light .

Origineel

I remember every little thing. As if it happened only yesterday. Parking by the lake. And there was not another car in sight. And I never had a girl. Looking any better than you did. And all the kids at school. They were wishing they were me that night. And now our bodies are oh so close and tight. It never felt so good, it never felt so right. And we're glowing like the metal on the edge of a knife. Glowing like the metal on the edge of a knife. C'mon! Hold on tight!. C'mon! Hold on tight!. Thought it's cold and lonely in the deep dark night. I can see paradise by the dashboard light. Ain't no doubt about it. We were doubly blessed. 'Cause we were barely seventeen. And we were barely dressed. Ain't no doubt about it. Baby got to go and shout it. Ain't no doubt about it. We were doubly blessed. 'Cause we were barely seventeen. And we were barely dressed. Baby don't ya hear my heart. You got it drowning out the radio. I've been waiting so long. For you to come along and have some fun. And I gotta let you know. No you're never gonna regret it. So open up your eyes I got a big surprise. It'll feel all right. Well I wanna make your motor run. And now our bodies are oh so close and tight. It never felt so good, it never felt so right. And we're glowing like the metal on the edge of a knife. Glowing like the metal on the edge of a knife. C'mon! Hold on tight!. C'mon! Hold on tight!. Though it's cold and lonely in the deep dark night. I can see paradise by the dashboard light. Paradise by the dashboard light. You got to do what you can. And let Mother Nature do the rest. Ain't no doubt about it. We were doubly blessed. 'Cause we were barely seventeen. And we were barely-. We're gonna go all the way tonight. We're gonna go all the way. And tonight's the night.... We're gonna go all the way tonight. We're gonna go all the way. And tonight's the night.... Stop right there!. I gotta know right now!. Before we go any further!. Do you love me?. Will you love me forever?. Do you need me?. Will you never leave me?. Will you make me so happy for the rest of my life?. Will you take me away and will you make me your wife?. Do you love me!?. Will you love me forever!?. Do you need me!?. Will you never leave me!?. Will you make me happy for the rest of my life!?. Will you take me away and will you make me your wife!?. I gotta know right now. Before we go any further. Do you love me!?. Will you love me forever!?. Let me sleep on it. Baby, baby let me sleep on it. Let me sleep on it. And I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby let me sleep on it. Let me sleep on it. And I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby let me sleep on it. Let me sleep on it. And I'll give you an answer in the morning. I gotta know right now. Do you love me?. Will you love me forever?. Do you need me?. Will you never leave me?. Will you make me so happy for the rest of my life?. Will you take me away and will you make me your wife?. I gotta know right now!. Before we go any further. Do you love me?. And will you love me forever?. Let me sleep on it. Baby, baby let me sleep on it. Let me sleep on it. And I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it. Will you love me forever?. Let me sleep on it. Will you love me forever!!!!. I couldn't take it any longer. Lord I was crazed. And when the feeling came upon me. Like a title wave. I started swearing to my god. And on my mother's grave. That I would love you to the end of time. I swore that I would love you to the end of time!. So now I'm praying for the end of time. To hurry up and arrive. 'Cause if I gotta spend another minute with you. I don't think that I can really survive. I'll never break my promise or forget my vow. But God only knows what I can do right now. I'm praying for the end of time. It's all that I can do. Praying for the end of time,. So I can end my time with you!!. It was long ago and it was far away. And it was so much better that it is today

 

Vertaling

Ik herinner me elk klein dingetje. Alsof het pas gisteren gebeurde. Parkeren bij het meer. En er was geen andere auto te zien. En ik had nooit een meisje. Er beter uitziend dan jij deed. En al de kinderen op school. Ze wensten dat ze mij waren die nacht. En nu zijn onze lichamen o zo dicht en strak. Het voelde nog nooit zo goed, het voelde nog nooit zo goed. En we gloeien als het metaal op de rand van een mes. Gloeiend als het metaal op de rand van een mes. Kom op. Hou je stevig vast!. Kom op! Hou je stevig vast! Ik dacht dat het koud en eenzaam was in de diepe donkere nacht. Ik kan het paradijs zien door de dashboard verlichting. Er is geen twijfel mogelijk. We waren dubbel gezegend. Want we waren amper zeventien. En we waren nauwelijks gekleed. Daar is geen twijfel over mogelijk. Baby moet gaan en het uitschreeuwen. Daar is geen twijfel over mogelijk. We waren dubbel gezegend. Want we waren amper zeventien. En we waren nauwelijks gekleed. Baby, hoor je mijn hart niet. Je laat het de radio overstemmen. Ik wacht al zo lang. Op jou om langs te komen en wat plezier te hebben. En ik moet je laten weten. Nee, je zult er nooit spijt van krijgen. Dus open je ogen, ik heb een grote verrassing. Het zal goed voelen. Nou ik wil je motor laten draaien. En nu zijn onze lichamen oh zo dicht en strak. Het voelde nog nooit zo goed, het voelde nog nooit zo goed. En we gloeien als het metaal op de rand van een mes. Gloeiend als het metaal op de rand van een mes. Kom op. Hou je stevig vast!. Kom op! Hou je stevig vast! Hoewel het koud en eenzaam is in de diepe donkere nacht. Ik kan het paradijs zien door de dashboard verlichting. Het paradijs bij de dashboard verlichting. Je moet doen wat je kan. En laat Moeder Natuur de rest doen. Er is geen twijfel mogelijk. We waren dubbel gezegend. Want we waren amper zeventien. En we waren amper... We gaan er helemaal voor vanavond. We gaan er helemaal voor. En vanavond is de nacht... We're gonna go all the way tonight. We gaan er helemaal voor. And tonight's the night.... Stop daar! Ik moet het nu weten. Voordat we verder gaan! Hou je van me? Wil je voor altijd van me houden? Heb je me nodig? Zal je me nooit verlaten? Zal je me gelukkig maken voor de rest van mijn leven? Neem je me mee en maak je mij tot je vrouw? Hou je van mij!? Wil je voor altijd van me houden? Heb je me nodig!? Zal je me nooit verlaten? Zul je me gelukkig maken voor de rest van mijn leven? Neem je me mee en maak je mij tot je vrouw? Ik moet het nu weten. Voor we verder gaan. Hou je van me? Wil je voor altijd van me houden? Laat me er op slapen. Schatje, schatje, laat me er op slapen. Laat me er een nachtje over slapen. En ik zal je een antwoord geven in de ochtend. Laat me er een nachtje over slapen. Schatje, schatje, laat me er een nachtje over slapen. Laat me er een nachtje over slapen. En ik zal je morgenvroeg een antwoord geven. Laat me er een nachtje over slapen. Schatje, schatje, laat me er een nachtje over slapen. Laat me er een nachtje over slapen. En ik zal je morgenvroeg een antwoord geven. Ik moet het nu weten. Hou je van me? Wil je voor altijd van me houden? Heb je me nodig? Zal je me nooit verlaten? Zal je me zo gelukkig maken voor de rest van mijn leven? Neem je me mee en maak je van mij je vrouw? Ik moet het nu weten! Voor we verder gaan. Hou je van mij? En wil je voor altijd van me houden? Laat me er op slapen. Baby, baby laat me er op slapen. Laat me er een nachtje over slapen. En ik zal je een antwoord geven in de ochtend. Laat me er een nachtje over slapen. Wil je voor altijd van me houden? Laat me er een nachtje over slapen. Wil je voor altijd van me houden? !!!!. Ik kon er niet meer tegen. Heer ik was gek. En toen het gevoel over me kwam. Als een golf. Ik begon te vloeken tot mijn God. En op het graf van mijn moeder. Dat ik van je zou houden tot het einde der tijden. Ik zwoer dat ik van je zou houden tot het einde der tijden!. Dus nu bid ik voor het einde der tijden. Om op te schieten en aan te komen. Want als ik nog een minuut met je moet doorbrengen. denk ik niet dat ik het echt kan overleven. Ik zal nooit mijn belofte breken of mijn gelofte vergeten. Maar God weet alleen wat ik nu kan doen. Ik bid voor het einde der tijden. Dat is alles wat ik kan doen. Bidden voor het einde van de tijd. Zodat ik mijn tijd met jou kan beëindigen. Het was lang geleden en het was ver weg. En het was zo veel beter dat het vandaag is